Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı

Yıl içerisinde yaptığınız akademik faaliyetlere göre akademik teşvik puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Güncelleme (12 Kasım 2017)

Formun yedeklenmesi ve daha sonra sayfaya uğrandığında geri yüklenebilmesi sağlandı. Akademik teşvik hesaplama formuna girişlerinizi yaptıktan sonra 'Formu Yedekle' butonu ile yedekleyip daha sonra aynı formu geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme tarayıcı bazlı olarak yapılmakta olduğundan tarayıcı geçmişi temizlendiğinde tutulan yedek de silinecektir. Aynı özellik Android uygulamasına da eklenmiştir.


İlgili bağlantı: Yardımcı Doçent Ünvanı Anketi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Değişti!

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.

Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf

Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017 yılının ikinci yarısı için yapılan zam miktarı ile değişen en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre 15.07.2017 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.

Değerli katkıları için Arş. Gör. Kadir Tohma'ya teşekkürler.

Android Wifi Dosya Yöneticisi
Akademik teşvik hesaplama aracının Android versiyonu da yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır. Uygulamayı indirmek için yukarıdaki barkodu okutabilir veya sayfaya yönlendirilmek için barkoda tıklayabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Ünvanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü Detay Oran
(%)
Ekle/
Çıkar
1) PROJE Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 100  
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80  
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 75  
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 75  
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75  
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 35  
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) 35  
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20  
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı 30  
Yurtiçi 20  
3) YAYIN Bilimsel (Tez hariç) kitap Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 100  
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 60  
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 70  
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40  
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60  
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30  
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 40  
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25  
Kitap tercümesi Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30  
Ansiklopedi konu/madde yazarı Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10  
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6  
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük 30  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük 15  
Özgün/derleme makale SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale 40  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 35  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 30  
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 20  
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 8  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale 6  
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 40  
Karma kayıt 20  
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 20  
Karma kayıt 5  
Hakemlik SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5  
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 3  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik 3  
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik 2  
4) TASARIM Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 30  
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15  
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20  
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 15  
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30  
5) SERGİ Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60  
Ulusal 30  
Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15  
Davetli/yarışmalı ulusal 10  
6) PATENT Alanında uluslararası tescillenmiş patent 100  
Alanında ulusal tescillenmiş patent 60  
7) ATIF Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 8  
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 4  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi 10  
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 5  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100  
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 80  
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 40  
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 30  
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 15  
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 10  
     
Y - Yürütücü
A(1) - Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi
A(2) - Araştırmacı veya danışman öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman veya uzman
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
   
Faaliyet TürüHam Puanınız30 Limitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma, 22:09
Son güncellenme: 12 Kasım 2017 Pazar, 11:38
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik puanı nasıl hesaplanır, akademik teşvik hesaplama programı, akademik teşvik

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (995)

ahmet
Yanıtla
24 Ekim 2017 Salı, 16:48
#971

ellerinize sağlık, muazzam bir rehber olmuş,
benim sorum bir arkadaşın sorduğu gibi okulda düzenlenen panel sergi kapsamında değerlendirilir mi?
bir de branşımız mühendislik ama fakültede alanımızla ilgili fotoğraf sergisi yaptık, bu da sergi kapsamına girer mi? Teşekkürler.

mustafa yıldız
Yanıtla
24 Ekim 2017 Salı, 18:39
#972

lisanüstü  eğitimim sonucunda, enstitüden mezun olan öğrenciler arasından ilk üç dereceye girenler akademik teşviğin ödül kısmında sayılabilir mi?

derya
Yanıtla
25 Ekim 2017 Çarşamba, 17:34
#973

2010 yılında yüksek lisans tezimden yapmış olduğumuz makaleye 2017 yılında atıf yapılmış. yanlız ben o tarihte öğretim görevlisi değildim. şu an puan hesaplamasında ben ne yapacağım acaba atıf puanım sayılacak mı

Funda
Yanıtla
25 Ekim 2017 Çarşamba, 18:21
#974

Oncelikle emeginize sağlık çok faydali pratik bir uygulama olmuş. Daha once sorulmuş ama cevap verilmedigi için tekrar sormak istedim. Üniversitenin Bap kapsamindaki Doktora tez projeleri ile teşvik alinabiliyor mu?

Muzaffer K.
Yanıtla
29 Ekim 2017 Pazar, 12:48
#975

Merhaba doktora tezinden türetilmiş makaleler teşvik puanı hesaplamada kullanılabilir mi?

cüneyt
Yanıtla
30 Ekim 2017 Pazartesi, 18:39
#976

evet

b. Dog
Yanıtla
01 Kasım 2017 Çarşamba, 15:15
#977

Kitap tanıtımı için makalem yayınlandı. Teşvik puanı alabilir miyim?
Ayrıca uluslararası sempozyumlarda davetli bildiri nasıl sunulur? Size davet mektubu gelmesi üzerine sizin gidip sunmanız mı kastediliyor burada? Yoksa bildirinin kabul edildiğine dair bir belge mi? Açıklama yapabilir misiniz?

Mehmet
Yanıtla
02 Kasım 2017 Perşembe, 15:53
#978

Merhaba, uluslararası bir dergide yapmış olduğum hakemlikten dolayı adıma hazırlanmış ödül sertifikası şeklinde bir belge ödül kategorisinde değerlendirilebilir mi?

Metin uğuz
Yanıtla
03 Kasım 2017 Cuma, 01:09
#979

Emeğinize sağlık programınız akademisyenleri gereksiz zahmete girmekten kurtarmış

Eda
Yanıtla
08 Kasım 2017 Çarşamba, 01:00
#980

Bir derginin ayni sayisinda yer alan iki ayri makaleye hakemlik yapildigi zaman, ikisi de ayri ayri puanlamaya katilir mi?

kadir
Yanıtla
09 Kasım 2017 Perşembe, 15:08
#981

Evet hocam hesaplamaya dahil edilir.

Kuzey
Yanıtla
08 Kasım 2017 Çarşamba, 02:14
#982

Merhabalar, ben Mayıs ayında Almanya'da düzenlenen G20 nin bilimsel etkinliği olan Think 20'ye dünyadan sadece 100 kişiye verdikleri bir bursu kazanarak "Young Global Changer" olarak katıldım. Bir proje fikri ile başvuruluyordu, proje yazmıştım. Tüm masraflarımız oradan karşılandı ve kürsel sorunlara çözümlerimizi yüksek dünya bürokratlarına sunduk. Bunun akademik teşvikte bir karşılığı var mı acaba?

Uzman
Yanıtla
08 Kasım 2017 Çarşamba, 11:40
#983

Uzman, çevirici ve eğt. öğr. planlamacı arkadaşların katsayı adaletsizliği hakkındaki görüşlerinizi nelerdir? 2547 sayılı kanunda Araş. Gör. ile aynı statüde geçen ünvanların akademik teşvik ödeneğinde farklı muamele görmesinin nedeni nedir? Bu kadro ünvanlarının katsayısı neden 1 iken aynı kanun maddesinde geçen diğer ünvanın katsayısı 2'dir? Alanımızda bu ünvanlara kadro açılması ve akademik kadro olarak istihdam edilmemize rağmen, normal memur muamelesi gören biz, akademik zam yapılırken dışlanan biz fakat yaptığımız çalışmalar ile normalde tavan puanları görebilecekken taban puanı zorla elde edebilen yine biz.Sağlıcakla

emirhan147
Yanıtla
12 Kasım 2017 Pazar, 10:17
#984

adaletsizlik noktasında tamamen haklısınız. İşin en acı yanı bu adaletsizliğin giderilmesi için diğer akademik ünvanlardan destek alamıyoruz.

ismail beyhan
Yanıtla
10 Kasım 2017 Cuma, 15:29
#985

merhabalar,
benim bitmiş bir BAP projem var. 10000 TL destek aldık. ancak, Ar-Ge projeleri puanlamaya dahil ediliyor. bu Ar-Ge projelerinin kapsamı nedir? hangi projeler Ar-Ge projesi olarak kabul ediliyor. ben sosyal bilimler alanında çalışıyorum ve yaptığım projeler bu alanda olduğu için, bizim projeler bu kapsama giriyor mu? bu konu hakkında bilgi verebilirmisiniz? saygılar.

Cihan
Yanıtla
10 Kasım 2017 Cuma, 17:14
#986

Merhaba. Hakemlik yapılan makalelerin ilgili yılda yayınlanması gerekiyor mu? Yoksa ilgili yılda hakemliğin yapılmış olması, puan almak için yeterli mi?

emirhan147
Yanıtla
12 Kasım 2017 Pazar, 10:13
#987

Sergi kısmında Özgün kişisel etkinlik bölümünde etkinliğin kişi sayısı devreye girmiyor mu? Yani bir sergiyi 2 kişi ortak yaptığında puan bölünmüyor mu?

ahmet
Yanıtla
13 Kasım 2017 Pazartesi, 15:00
#988

ellerinize sağlık, muazzam bir rehber olmuş,
benim sorum bir arkadaşın sorduğu gibi okulda düzenlenen panel sergi kapsamında değerlendirilir mi?
bir de branşımız mühendislik ama fakültede alanımızla ilgili fotoğraf sergisi yaptık, bu da sergi kapsamına girer mi? Teşekkürler.

Mehmet
Yanıtla
14 Kasım 2017 Salı, 10:47
#989

Merhaba Hüseyin Bey, yaptığımız panel sergi kapsamında değerlendirilebilir mi acaba? Veyahutta hangi Faaliyet Türü altında değerlendirilebilir?
Ayrıca Diğer bir arkadaşın sorduğu gibi ''Hakemlik yapılan makalelerin ilgili yılda yayınlanması gerekiyor mu? Yoksa ilgili yılda hakemliğin yapılmış olması, puan almak için yeterli mi?''

Değerli cevaplarınızı bekliyoruz.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
20 Kasım 2017 Pazartesi, 08:29
#990

Bazı sorulara özellikle yanıt vermemeye çalışıyorum çünkü bazı şeyler hala teşvik komisyonunun değerlendirmesine bağlı. Örneğin, hakemliklerin yapıldığı tarih mi önemli yoksa hakemlik yapılan makalelerin yayınlanma tarihi mi? Bununla ilgili net bir ifade yoktu hatırladığım kadarıyla. Bence her ikisi de kabul edilmeli. Yeter ki aynı hakemlik için "uyanıklık" yapılıp iki sene art arda puan alınmaya çalışılmasın. Ama bu "bence"lerle olacak birşey değil tabi. Dediğim gibi; bazı şeyler teşvik komisyonlarının takdirine kalacak gibi görünüyor.

Akın
Yanıtla
14 Kasım 2017 Salı, 11:35
#991

Merhaba
Yurtiçinde sunumuş ulusal bi kongrenin özetleri pubmed de taranan bir dergide supplement olarak basılmıştır
Bu tebliğler  akademik teşvik kapsamında değerlendirilir mi?
Teşekkürler

Mahmut
Yanıtla
16 Kasım 2017 Perşembe, 02:42
#992

Merhabalar. Sanırım hesaplama cetvelinde bir sorun var. SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5 puan olmasına rağmen, hesaplama cetvelinde neden 2,25 puan çıkıyor? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
20 Kasım 2017 Pazartesi, 08:24
#993

Oradaki sayı direkt puan olarak değerlendirilmiyor. O bir oran ve başka katsayılarla çarpılıp o şekilde puana dönüşüyor.

Ar.Gör.
Yanıtla
16 Kasım 2017 Perşembe, 16:54
#994

Merhaba, sosyal Bilimler alanında yapılmış bir makale tercümesi teşvik kapsamında değerlendiriliyor mu acaba öğrenmek istedim. İyi çalışmalar dilerim.

Ucoz
Yanıtla
19 Kasım 2017 Pazar, 14:02
#995

Öncelikle hazırlamış olduğunuz tablo için çok çok teşekkür ederim. Hem basit hem kullanışlı hem de işlevsel. İkinci olarak konuya hakim olan hocalarıma bir sorum olacak; ait olduğum akademik alan ile ilgili almış olduğum lisans/Lisansüstü eğitimden kazandığım  yüksek onur ödülü ve/veya yine üstün başarı ödülü "ÖDÜL" kategorisine  giriyor mu?

 
 
Sayfa 61 sorgu ile 0.005 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2017 Hüseyin Atasoy