Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı

Yıl içerisinde yaptığınız akademik faaliyetlere göre akademik teşvik puanınızı hesaplayabilirsiniz. (Sayfa yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır.)

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Değişti!

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.

Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf

Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017'nin ilk çeyreği için geçerli olan en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.

Değerli katkıları için Arş. Gör. Kadir Tohma'ya teşekkürler.

Android Wifi Dosya Yöneticisi
Akademik teşvik hesaplama aracının Android versiyonu da yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır. Uygulamayı indirmek için yukarıdaki barkodu okutabilir veya sayfaya yönlendirilmek için barkoda tıklayabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
Ünvanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü Detay Oran
(%)
Ekle/
Çıkar
1) PROJE Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 100  
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80  
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 75  
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 75  
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75  
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 35  
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) 35  
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20  
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı 30  
Yurtiçi 20  
3) YAYIN Bilimsel (Tez hariç) kitap Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 100  
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 60  
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 70  
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40  
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60  
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30  
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 40  
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25  
Kitap tercümesi Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30  
Ansiklopedi konu/madde yazarı Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10  
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6  
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük 30  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük 15  
Özgün/derleme makale SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale 40  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 35  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 30  
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 20  
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 8  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale 6  
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 40  
Karma kayıt 20  
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 20  
Karma kayıt 5  
Hakemlik SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5  
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 3  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik 3  
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik 2  
4) TASARIM Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 30  
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15  
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20  
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 15  
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30  
5) SERGİ Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60  
Ulusal 30  
Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15  
Davetli/yarışmalı ulusal 10  
6) PATENT Alanında uluslararası tescillenmiş patent 100  
Alanında ulusal tescillenmiş patent 60  
7) ATIF Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 8  
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 4  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi 10  
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 5  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100  
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 80  
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 40  
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 30  
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 15  
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 10  
Y - Yürütücü
A(1) - Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi
A(2) - Araştırmacı veya danışman öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman veya uzman
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
 
Faaliyet TürüHam Puanınız30 Limitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Yayın tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma, 22:09
Son güncellenme: 01 Ocak 2017 Pazar, 14:54
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik puanı nasıl hesaplanır, akademik teşvik hesaplama programı, akademik teşvik

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (924)

gtg
Yanıtla
15 Ocak 2017 Pazar, 16:54
#902

teşekkürler

Osman
Yanıtla
16 Ocak 2017 Pazartesi, 21:48
#903

Hocam emeğinize sağlık. Burada sorulan soruları görünce vah ülkemin haline diyesim geliyor. Çünkü sorulardan çok büyük bir bölümünün cevabı yönetmelikte zaten açıkça belirtilmiş (Cevabı net olmayan sorulara kesinlikle itirazım yok). Ama okumadığımız için, kolaya alışık olduğumuz için burada cevap aranmaya çalışılıyor. İşin ilginç kısmı ülkemin akademisyenleri bu halde ise....

aysel erciş
Yanıtla
17 Ocak 2017 Salı, 15:11
#904

adayın makalesi yayımlanmış ve basılmış tebliğden atıf aldığı takdirde atıflar listesine yazılmalı mı yanı puan alır mı?

Elif canan
Yanıtla
18 Ocak 2017 Çarşamba, 02:22
#905

Yaptığımız tercümeye yapılan atıfları atıf olarak saymamış komisyon. Böyle durumlarla karşılaşan başka kimse var mı?

coşkun
Yanıtla
26 Ocak 2017 Perşembe, 21:22
#906

yapılan çeviri kitap kriterlerine uygun ise alınan atıf geçerlidir.

hamza
Yanıtla
19 Ocak 2017 Perşembe, 09:51
#907

değerli hocam, çok harika yazılmış tebrik ederim. lakin en aşağıda formu temizle ve hesapla kutucukları var. onlar yer değiştirlse çok iyi olur. biz hep tamam butonlarına solda alışmışız . o kadar veri girdikten sonra bi de yanlışlıkla formu temizle butonuna basıyorum. bunu çok defadır yapıyorum. yine de siz bilirsiniz. teşekkür ederim

Ömer Bilen
Yanıtla
21 Ocak 2017 Cumartesi, 19:22
#908

Merhaba Hocam, bildiriler kitabında yer alan atıflar akademik teşvik puanlamasında değerlendiriliyor mu?

Özbilen
Yanıtla
12 Şubat 2017 Pazar, 22:57
#909

Süreli yayın olmalı bir kereye mahsus yayınlanan kongre kitapçıkları dahil edilmez.

Cihan
Yanıtla
26 Ocak 2017 Perşembe, 16:45
#910

Çok teşekkürler. Herkesin işini oldukça kolaylaştıran bir hesaplama motoru olmuş. Aynı mantıkla doçentlik başvuru kriterlerine göre bir doçentlik puanı hesaplama motoru oluşturulabilir. Teşekkürler...

Hasan
Yanıtla
26 Ocak 2017 Perşembe, 18:59
#911

Merhabalar, 4 arkadaş sanayi devrimi ile ilgili bir sergi hazırladık. Sergimiz özgün kişisel etkinlik mi, karma etkinlik mi?  Özgün kişisel etkinlik ve karma etkinlik nedir? Süre kısıtlı. Cuma gün içerisinde cevap verebilirseniz memnun olurum.

coşkun
Yanıtla
26 Ocak 2017 Perşembe, 21:17
#912

alanıyla ilgili olarak öğretim elemanının bir tv programında konuşmacı olması teşvik kapsamına girer mi

Zeynep
Yanıtla
27 Ocak 2017 Cuma, 22:08
#913

İndeks copernicus alan indeksi mi?

Özbilen
Yanıtla
12 Şubat 2017 Pazar, 22:53
#914

YÖK ün doçentlik için belirttiği alan indeksi esas alınır buna göre kendi alanında bazı dergi kategorileri ve ISI master journal list te taranıyorsa alan indeksi sayılır. Copernicus bildiğim kadarıyla alan indeksine girmiyor, diğer Uluslar arası indeksler veya uluslararası hakemli dergi olarak değerlendirilebilir.

ali
Yanıtla
28 Ocak 2017 Cumartesi, 20:48
#915

Elinize sağlık, çok güzel olmuş

müstakbel emekli
Yanıtla
29 Ocak 2017 Pazar, 19:39
#916

Mayıs 2017 de emekli olacağım.Mayıs ayından sonra 2016 yılına  ait teşvikleri nasıl alacağım

Halil
Yanıtla
31 Ocak 2017 Salı, 23:28
#917

Gerçekten mükemmel kac puan alınıyor bu kac lira tekabül ediyor en Ince noktasına kadar hesaplanmış
Teşekkürler

emirhan
Yanıtla
02 Şubat 2017 Perşembe, 02:30
#918

kişisel bir web sitesi bu puanlamalara dahil midir ?

Mualla
Yanıtla
02 Şubat 2017 Perşembe, 21:23
#919

Merhabalar
Akademik tesvikte 4004  projelerinde yurutucu ve  uzmanlara puan var mi. Bazı universitelerde uygulaniyor. Bszilari puan vermiyor. Hangisi dogru.

E. K. Ateş
Yanıtla
06 Şubat 2017 Pazartesi, 10:08
#920

Merhaba,
Kendi sesimizle ürettiğimiz ve Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık'a bağışladığımız sesli bir kitap performansa dayalı ses kaydı kategorisine girer mi?
Teşekkürler,

Sabahattin
Yanıtla
16 Şubat 2017 Perşembe, 01:19
#921

Puanlamada her ne kadar profesörlere daha düşük puan verse de bunun acısını ödemelerde çıkarıyorlar. Prof. 100=912, Doç. 100=800, Y.Doç.100=730
1-Prof un etkinlik çarpanı düşük, çünkü proje yönetici+danışman ihtimali daha yüksek, atıflar daha yüksek, ikinci isim daha fazla yazılırlar. ATIFLARIN ayrı puanlama olması bir HATA buradan üst kadrolara alan açılmıştır. Bir prof hiç bir etkinlik yapmadan bu puanı alabilir, hakemlik ve jüri marifetiyle. Bu durum mutlaka incelenmeli
2-Akademik teşvikte kim teşvik edilecek ? eleğini asanlar ayda 1000 tL ek için eski eleklerini indirmeye başlamıştır. Yazık

yrd doç
Yanıtla
25 Şubat 2017 Cumartesi, 19:57
#922

harika bir program. mobil uygulama olması da çok güzel. doçentlik puanı hesaplama uygulaması da yaparsanız mükemmel olur diye düşünüyorum. zira akademik teşvikden ziyade doçentlik daha önemli. tşk ederim.

NURi
Yanıtla
23 Mart 2017 Perşembe, 07:54
#923

Tuketici hakem heyetinde yaptıgım bilirkişilik puan getirir mi ?

Pınar karaca
Yanıtla
26 Mart 2017 Pazar, 15:17
#924

Güzel olmuş

 
 
Sayfa 59 sorgu ile 0.004 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2017 Hüseyin Atasoy