Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı

Yıl içerisinde yaptığınız akademik faaliyetlere göre akademik teşvik puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Güncelleme (07 Ocak 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Ocak ayı zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Güncelleme (12 Kasım 2017)

Formun yedeklenmesi ve daha sonra sayfaya uğrandığında geri yüklenebilmesi sağlandı. Akademik teşvik hesaplama formuna girişlerinizi yaptıktan sonra 'Formu Yedekle' butonu ile yedekleyip daha sonra aynı formu geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme tarayıcı bazlı olarak yapılmakta olduğundan tarayıcı geçmişi temizlendiğinde tutulan yedek de silinecektir. Aynı özellik Android uygulamasına da eklenmiştir.


İlgili bağlantı: Yardımcı Doçent Ünvanı Anketi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Değişti!

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.

Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf

Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017 yılının ikinci yarısı için yapılan zam miktarı ile değişen en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre 15.07.2017 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.

Değerli katkıları için Arş. Gör. Kadir Tohma'ya teşekkürler.

Android Wifi Dosya Yöneticisi
Akademik teşvik hesaplama aracının Android versiyonu da yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır. Uygulamayı indirmek için yukarıdaki barkodu okutabilir veya sayfaya yönlendirilmek için barkoda tıklayabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Ünvanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü Detay Oran
(%)
Ekle/
Çıkar
1) PROJE Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 100  
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80  
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 75  
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 75  
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75  
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 35  
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) 35  
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20  
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı 30  
Yurtiçi 20  
3) YAYIN Bilimsel (Tez hariç) kitap Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 100  
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 60  
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 70  
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40  
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60  
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30  
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 40  
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25  
Kitap tercümesi Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30  
Ansiklopedi konu/madde yazarı Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10  
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6  
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük 30  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük 15  
Özgün/derleme makale SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale 40  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 35  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 30  
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 20  
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 8  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale 6  
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 40  
Karma kayıt 20  
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 20  
Karma kayıt 5  
Hakemlik SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5  
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 3  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik 3  
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik 2  
4) TASARIM Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 30  
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15  
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20  
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 15  
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30  
5) SERGİ Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60  
Ulusal 30  
Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15  
Davetli/yarışmalı ulusal 10  
6) PATENT Alanında uluslararası tescillenmiş patent 100  
Alanında ulusal tescillenmiş patent 60  
7) ATIF Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 8  
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 4  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi 10  
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 5  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100  
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 80  
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 40  
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 30  
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 15  
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 10  
     
Y - Yürütücü
A(1) - Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi
A(2) - Araştırmacı veya danışman öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman veya uzman
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
   
Faaliyet TürüHam Puanınız30 Limitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Sayfayı
Yayın tarihi: 18 Aralık 2015 Cuma, 22:09
Son güncellenme: 12 Kasım 2017 Pazar, 11:38
Anahtar kelimeler: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik puanı nasıl hesaplanır, akademik teşvik hesaplama programı, akademik teşvik

Yorum Gönder

 
Yorumunuzu -1. yoruma yanıt olarak gönderiyorsunuz. Yanıtlamayı iptal etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

 

Yorumlar (1090)

by yıldırım
Yanıtla
05 Ocak 2018 Cuma, 03:41
#1063

1.uluslararası bir sempozyumda yayınama atıf yapılmış. Atıf kaydını oluştururken hangi başlık altında kaydetmeliyim.
2.Yurt dışı bir üniversitenin yıllığından alınan atıf  uluslararası kitaptan atıf olarak kaydedilebir mi?

Hande
Yanıtla
05 Ocak 2018 Cuma, 15:08
#1064

Merhaba. 2017 yılında "Online published" olarak yayınlanmış ama daha dergide cilt ve sayfa nosu 0 olarak görülüyor. Bu şekilde olduğunda 2017 yılı içerisinde kullanılmıyor diye biliyorum ama emin olmak için bir de sizlere danışmak istedim. Şimdiden teşekkür ederim.

Muhammed
Yanıtla
11 Ocak 2018 Perşembe, 16:01
#1065

Online publish değil gerçek baskı esas alınmalı. Zaten asıl baskı olmuş olsaydı cilt sayı numaraları verilmiş olurdu.

musa
Yanıtla
05 Ocak 2018 Cuma, 20:53
#1066

akademik teşvik ödülü başka bir sitede aynı puanlar için 100 tl civarında düşük çıkıyor sebebi ne olabilir teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
07 Ocak 2018 Pazar, 09:28
#1067

Zamlardan sonra değişen bir katsayı vardı. Şu an güncel.

Ali
Yanıtla
06 Ocak 2018 Cumartesi, 03:02
#1068

Merhaba, maaş zamlarına oranla teşvik miktarı da arttı. Güncelleme yapacak mısınız? Elinize sağlık.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
07 Ocak 2018 Pazar, 09:27
#1069

Güncellendi. Teşekkürler.

Assist Prof
Yanıtla
08 Ocak 2018 Pazartesi, 20:27
#1070

Hüseyin Bey, elinize sağlık harika bir program yapmışsınız yıllardır kullanıyoruz sayenizde. Online ortamlarda sık sık yorum yazan birisi değilim ama sırf teşekkür etmek için büyük bir dürtü hissettim :) Sağlıcakla kalın

Ercan
Yanıtla
09 Ocak 2018 Salı, 17:09
#1071

Programa emeği geçenlere teşekkür ederiz. Sorum Şu: Kongrede sunulmuş ve özet kitapçıkta basılmış bir tebliğ aynı zamanda farklı bir dergide de basılmış ise bu durumda bu iki faaliyet ayrı ayrı akademik teşvikte gösterilebilir mi ? yani iki faaliyet olarak mı ? yoksa bunlardan sadece biri mi gösterilmelidir ? ve değerlendirilmelidir ? Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

sena
Yanıtla
09 Ocak 2018 Salı, 19:18
#1072

ubyt ulakbim kapsamında alınan teşvikte ödüle girer mi. girerse hangisidir.

Akademik
Yanıtla
09 Ocak 2018 Salı, 21:25
#1073

Öylesine faydalı bir hizmet ki,  bütün övgüler eksik kalır.  Çok teşekkürler emekleriniz için.  Selamlar...

SUDE
Yanıtla
10 Ocak 2018 Çarşamba, 11:20
#1074

Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale puan hesaplamasında sıkıntı var az puan veriyor...

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Ocak 2018 Çarşamba, 22:21
#1075

Neye göre az puan hocam? Sayfa, hesaplamayı yönetmelikte nasıl geçiyorsa o şekilde yapmakta.

Garip Uzman
Yanıtla
10 Ocak 2018 Çarşamba, 12:38
#1076

YÖKSİS'te hesaplanan net puanım 59,55 iken bu sayfada 62,55 çıkmakta. Farklılık tebliğlerden (YÖKSİS'te 22,2 bu sayfada 25,2) kaynaklanmakta. Bu durumda hangi hesaplama doğru?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
10 Ocak 2018 Çarşamba, 22:11
#1077

Tebliğler kısmına neler girdiğinizi yazabilir misiniz? (tür yazar sayısı ve sıranız) Yöksiste bazı şeyler çalışmayabiliyor bazen, bir süre sonra güncelleyip düzeltiyorlar.

Emel
Yanıtla
10 Ocak 2018 Çarşamba, 14:39
#1078

Merhaba, konferanslarda sanal olarak bildiriler, sözlü bildiriler kapsamında değerlendiriliyor mu?

Mehmet A.
Yanıtla
11 Ocak 2018 Perşembe, 15:29
#1079

Merhaba, 2017 kadrom yrd. doç. iken 2018 de  doç dr. kadrosuna atandım bu durumda teşvik puanımın hesaplanmasında yrd. doç. mi yoksa doç .dr. kadrosu dikkate alınacak.

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
12 Ocak 2018 Cuma, 09:13
#1080

Düzeltiyorum hocam. Yeni yönetmeliğe göre başvurunun yapıldığı tarihteki kadro ünvanı dikkate alınmalı.

Oğuzhan
Yanıtla
11 Ocak 2018 Perşembe, 16:20
#1081

Merhabalar
YÖK'ün akademik teşvik sisteminde yönetmeliğe ve sizin hesaplama sisteminize aykırı olarak diğer alan endekslerinde taranan makaleler diye bir ayırım yapıp ona göre puan arttırmıyor, diğer endeksler için "diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale" değerlendirmesi yapıyor gibi geldi. Bir bilginiz var mı?

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
12 Ocak 2018 Cuma, 09:17
#1082

Aynı puanı veriyorsa problem değil hocam. Sadece başlık farklıysa yani. Ama puanlama da değişiyorsa onu bilemem.

mahmut
Yanıtla
11 Ocak 2018 Perşembe, 16:24
#1083

projelerin bütçesinin olması zorunlu mudur? Üniversite bünyesinde ar-ge niteliğinde sonuçlandırılmış projemizin bütçesi yoksa teşviğe yazamazmıyız?

Hasan Ali
Yanıtla
12 Ocak 2018 Cuma, 23:47
#1084

Hüseyin bey, yeni yönetmelikte başvuru tarihindeki kadro ünvanı esas alınır diye ibare var, bu durumda 2017 deki  kadro durumu mu başvuru 2018de olduğu için 2018de alınan kadro mu esas alınmalı cevap verirseniz sevinirim, iyi çalışmalar

Hüseyin Atasoy
Yanıtla
13 Ocak 2018 Cumartesi, 12:04
#1085

Aynen dediğiniz gibi bir madde var yeni yönetmelikte. Bu durumda son ünvan geçerli olur. Bir soru daha vardı bununla alakalı. Eski yönetmelik maddesini yazmıştım. Düzeltiyorum. Teşekkürler.

msgorus
Yanıtla
15 Ocak 2018 Pazartesi, 18:40
#1086

Son değişiklikle birlikte (2018 nisan doçentlik) sosyal bilimler için alan endeksleri sadece ISI ve scopusla sınırlandırıldı. Biz econlit endeksini akademik teşviğe üak 2018 nisan yönetmeliğine göre mi yoksa üak 2017  aralık yönetmeliğine göre mi gireceğiz? Bilgisi olan paylaşabilir mi lütfen.

Münir Şahin
Yanıtla
15 Ocak 2018 Pazartesi, 18:56
#1087

Öncelikle bu pratik programı hazırlayanlara teşekkürler. Benim sorumu baska bir arkadas da sormuş ama cevap verilmemisti, bende ayni soruyu sormak istedim. Bir kongrede sunulan ve özet olarak yayinlanan bildiri, bir dergide de yayınlandığı zaman, hem bildiri hemde yayını teşvik için kullanabilir miyiz? Teşekkürler...

Doçent
Yanıtla
16 Ocak 2018 Salı, 09:32
#1088

program için teşekkürler. 2018 yılı maaş katsayısını kullanarak 100 puan için elimle hesapladığımda ki sonuç ile programın sonucu aynı çıktı program doğru çalışmakta. teşekkürler.

Nihal
Yanıtla
16 Ocak 2018 Salı, 10:47
#1089

uluslararası bir kongrede yayınlanan bir bildiride yayınıma atıf yapılmış. Atıf kaydını oluştururken hangi başlık altında kaydetmeliyim.

seckin
Yanıtla
17 Ocak 2018 Çarşamba, 17:43
#1090

Her sene kullanıyorum. Allah yapanlardan razı olsun. Bayağı işime yarıyor.

 
 
Sayfa 64 sorgu ile 0.005 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2017 Hüseyin Atasoy