AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Ocak 2021 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yeni yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yönetmelik ile yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yeni yönetmelikle ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1600)

Kaya
Reply
13/01/2021 15:18
#1562

Merhabalar size iki sorum olacaktı, aslında benzer sorular daha önce de sorulmuş ama cevapları konusunda emin olamadım. Bu nedenle yine de yanıtlarsanız çok memnun olurum.
Birincisi bildiri kitaplarında yer alan atıflar puanlamaya alınmıyor mu?
İkincisi basılan doktora tezine değil de doktora tezinin kendisine atıf yapılmışsa geçerli değil mi?
Şimdiden çok teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 07:52
#1563

Her ikisi de kapsam dışında kalıyor.

deniz
Reply
13/01/2021 15:34
#1564

Merhaba, Q2 indeksli uluslararası  SCI-Expanded bir dergide 2 adet 4 yazarlı yayınım akademik teşvik ekranında toplamda 5.4 puan görünürken, sitenizde 17.28 puan görünüyor. Bu sorun neden kaynaklanıyor acaba anlayamadım. Yardımcı olabilir misiniz?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 07:55
#1565

Bilemiyorum hocam. Biraz yukarıdarda Abdullah hocanın bir yorumu vardı; yayınını yöksisten silip geri ekleyince puanın düzeldiğini yazmıştı. Aynısını deneyebilirsiniz.

anıl
Reply
13/01/2021 21:17
#1566

Hocam bir yayınıma kitap bölümünde yapılan atıf (Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf)  kapsamında değerlendirilebilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 07:56
#1567

Kitap, kriterleri sağlıyorsa sayılır.

Sedat KANADLI
Reply
13/01/2021 21:54
#1568

Merhaba hocam,
Tr dizinde taranan bir dergide yedi editör varsa ve baş editör diye tanımlanan bir editör yoksa bu durumda bütün editörler puan alabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 07:57
#1569

Hayır hocam. Baş editör yoksa muhtemelen kimse puan alamayacak.

SEVBA
Reply
13/01/2021 23:11
#1570

Hocam atıf alan dergi dergiparkta 2 yıllık bir dergi. bunun için 5 yıl şartı varmıydı? Dosyaya eklenebilirmi?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 08:00
#1571

Dergiparkın bir dizin olmadığı anasayfalarında belirtilmiş. Dolayısıyla bir derginin dergiparkta yer alması ULAKBİM TR dizin tarafından indekslendiğini göstermez hocam.

çilek
Reply
14/01/2021 19:41
#1572

merhabalar, scı bir makalem uluslarası bir patentte atıf almış, bunu atıf olarak eklemiştim fakat bölüm komisyonu bunu kabul etmemiş, çıkartmış. üst komisyona itiraz etmeliyim karasız kaldım. patent atıfını yazan vardı?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 08:01
#1573

Yönetmelikte patentlerde geçen atıflar için bir puanlama bulunmuyor.

sergi
Reply
15/01/2021 04:33
#1574

sayın hocam, dergi WOS sisteminde güncel Q2 fakat yöksis sisteminde Q3 geliyor. bu sorun nasıl çözülür. teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
15/01/2021 08:02
#1575

Yukarılarda benzer bir yorum vardı. Yöksiste yayınınızı silip tekrar eklediğinizde puanlar güncellenebiliyor.

drögr
Reply
15/01/2021 11:19
#1576

Yöksisde özgeçmiş oluşturmada flash kaldırıldıktan sonra atıf nasıl ekleniyor ben mi bulamadım bilen biri yazabilir mi?

AYŞE
Reply
16/01/2021 00:39
#1577

Hocam Merhaba, benim 2 sorum olacak:
1. Emerging SCI dergiden yapılan atıf normal SCI olarak mı kabul edilecek?
2. SCI dergiden yapılan atıfların kabul edilmesi için, o yayının dergide 2020 de sayfa numarası almış olması gerekir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
16/01/2021 18:50
#1578

1. Tr Dizin yer alıyorsa orada, yer almıyorsa ve diğer hakemli dergiler kategorisine uygunsa orada değerlendirilmeli.
2. Atıfın geçtiği SCI dergi, 2020 veya öncesinde yayınlanmış olabilir.

ersin ozugurlu
Reply
16/01/2021 20:43
#1579

Merhaba Hüseyin Bey,
Ben bir doçentim, ve  Materials Research Express-Q3 olan bir dergideki 3 yazarlı, ve 2.yazarım, YOKSIS puan olarak 2,025 veriyor sizin sistem ise 5,4. Hangisi doğru? Ayrıca, Journal of Magnetism and Magnetic Materials -Q2 olan dergi aynı şekilde 2.yazar olduğum toplam 3 kişinin olduğu bir makaleme YOKSIS 2,7 verirken sizin sistem 8,6 veriyor. Bu farklılıklar neden oluyor? Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
17/01/2021 19:51
#1580

Yöksiste makalelerinizi ne olarak girilmiş veya kabul edilmiş ama mesela 2.025 alması için 4 yazarlı Q4 veya 4 yazarlı diğer uluslararası olarak kabul edilmiş olması gerekiyor. Benzer şekilde 3 yazarlı Q4 veya 3 yazarlı diğer uluslararası olarak girildiğinde 2.7 puan alır.
Yukarıda, yorumların birinde bir hocamız benzer bir biçimde yine sistemde farklı puan aldığını yazmıştı. Daha sonra sistemden yayınını silip geri eklediğinde puanının düzeldiğini yazmıştı. Siz de yayını silip tekrar eklemeyi deneyin isterseniz hocam.

Cemil
Reply
16/01/2021 20:52
#1581

Hocam patent aldığımız bir çalışmadan sonra aynı konuda makalede yazılabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
17/01/2021 19:52
#1582

Yazılabilir hocam.

Jazzman
Reply
16/01/2021 21:01
#1583

Hüseyin bey merhabalar. Zoom üzerinden üniversite bünyesinde hazırladığımız söyleşiler, MÜZİK İLE İLGİLİ DİĞER FAALİYETLER başlığı altındaki "Radyo ve TV yayınları etkinlikleri hazırlama" kapsamına girer mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
17/01/2021 19:54
#1584

Yönetmelikte buna uygun bir faaliyet türü bulunmuyor.

Hüseyin
Reply
17/01/2021 00:37
#1585

Hocam mevzuatta ulusal kitap bölümüne %25 uluslararası kitap bölümüne %40 oran verilmiş bu durumda kitap bölümlerinin ulusalda 7,5 uluslararasında 12 puan getirmesi gerekmez mi? Bir de ESCI makalesi ve ansiklopedi maddelerini de puanlamaya eklerseniz sevinirim. Teşekkürler emekleriniz için.

Hüseyin Atasoy
Reply
17/01/2021 19:54
#1586

Yönetmeliğin eski haline bakmış olabilirsiniz. Güncel yönetmelikte oranlar farklı ve ansiklopedi maddeleri kapsam dahilinde değil.

Burak
Reply
17/01/2021 15:43
#1587

Uluslarası bir kitabın farklı bölümlerinin yazarları farklı ve bu bölümlerin kendi içerisinde referansları ayrı olarak yazılmış. Ancak benim bir yayınıma bu kitabın 3 farklı bölümünden atıf var. Bu nedenle 3 atıfım ayrı mı değerlendirilmeli yoksa tek bir atıf mı sayılmalıdır?

BURAK
Reply
18/01/2021 10:25
#1588

Sayın Hocam;
Sorumun cevabını yönetmeliği detaylı okuyunca buldum. Yönetmeliğin 7. maddesinin 8. fıkrasında bölüm yazarları farklı ise ayrı olarak değerlendirilir deniliyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/01/2021 11:58
#1589

Haklısınız hocam, direkt sizin durumunuz açıklanmış.
Herhangi bir şeyin gözden kaçmaması için her başvuru sahibinin yaptığı faaliyet türleri ile ilgili maddelere bir göz atmasında fayda var aslında.

Ahmet
Reply
18/01/2021 21:17
#1590

1549 no'lu Ahmet beyin yorumuna cevap: WorldCat'ten sorgulayabilirsiniz yayınevinin hangi üniversite kütüphanelerinde tarandığını öğrenmek için...

Hüseyin Atasoy
Reply
19/01/2021 23:21
#1591

Bilgi için teşekkürler hocam.

tamer
Reply
18/01/2021 21:19
#1592

Sayın Hocam;
Vakıf üniversitelerinde başvuru için izelenen yöntem üniversiteden üniversiteye farklılık gösteriyor sanırım. Karmaşayı önlemek için doğrudan YÖK'e başvuru gibi bir sistem var mı acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
19/01/2021 08:35
#1593

Normalde vakıf üniversiteleri teşvik kapsamı dışında. Ama kendi karar ve kriterleriyle teşvik veriyor olabilirler. Bu konuda bir bilgim yok.

İbrahim
Reply
19/01/2021 01:49
#1594

Merhaba, 2020'nin son günlerinde doçent unvanı aldım. Akademik teşvike doçent olarak mı başvurmam gerekir yoksa Dr. Öğr. Üyesi olarak mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
19/01/2021 08:33
#1595

Bulunduğunuz kadronun unvanı önemli. Doçentliğinizi almış olsanız bile başvurunuzu doçent kadrosuna atanmadan önce yaptıysanız ödemeler de ona göre hesaplanıp yapılıyor.

Buse
Reply
19/01/2021 14:42
#1596

Merhaba hocam, atıf puanlaması sisteme girdiğimde gözüküyor ancak çıktı aldığımda atıf puanlarının sadece biri eklenmiş gözüküyor. Neden olabilir

Hüseyin Atasoy
Reply
19/01/2021 18:12
#1597

Yöksisten bahsediyorsunuz sanırım. O konuda bilgim yok hocam.

ERTUĞRUL
Reply
19/01/2021 15:11
#1598

Başarılı

H.C.
Reply
19/01/2021 20:39
#1599

Merhaba,
Öncelikle hocam bu siteyi yaptığınız ve yönettiğiniz için teşekkürler. Emeğinize sağlık. Bazı hocalarım da fark etmiştir. SCI makalelerimiz yoksise girildiğinde olması gereken puandan daha düşük puanlar veriyor. Ben bu sorunu şöyle çözdüm. Doi girdikten sonra otomatik çekilen bilgiler dışındaki bütün bilgileri dolduruyoruz. Kaydet demeden önce derginin ismini siliyoruz ve el ile tekrar girmeye başlıyoruz. Aşağıya açılan listeden çıkan dergiyi seçip kaydediyoruz. Herkese iyi çalışmalar.

Hüseyin Atasoy
Reply
19/01/2021 23:10
#1600

Bilgi için teşekkürler hocam. Başka bir hocamız, puanlama ile ilgili problemi yöksiste yayınının kaydını silip tekrar ekleyerek giderdiğini yazmıştı. Yorumunuzun bazı kısımlarını farkedilecek şekilde vurgulamak için renklendirdim. Umarım bu sorunu yaşayanlar yorumunuzu okur.

 
Şu an bu sayfada 9, blog genelinde 10 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 4680 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 84 sorgu ile 0.018 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy