AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Ocak 2021 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yönetmeliğin, değişikliklerden sonraki son haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yönetmeliğin yeni hali ile ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1728)

nejat
Reply
16/08/2021 22:16
#1694

Merhaba benim iki sorum olacaktı,
1. Yüksek lisans tezim 2020'de SCI bir dergide makale olarak yayınlandı, 2021 yılında 3 atıf aldı, bu atıfları 2021 için teşvikte kullanabilir miyim?
2. Bir çalışmam SCI dergide yayın oldu, aynı çalışma akademik teşvik kriterlerini sağlayan bir kongrede tam metin bildiri olarak yayınlandı, teşvikte aynı çalışmayı hem makale hem de bildiri kısmında kullanabilir miyim? yoksa sadece bir alandan mı puan alabilirim?
cevaplarsanız sevinirim, teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:44
#1695

Merhaba,
1. Kullanabilirsiniz (2022'deki başvurunuzda)
2. Bir çalışma sadece tek bir türde puanlanabiliyor.

müjgan
Reply
31/08/2021 22:21
#1696

Selamlar Hocam.
Tr dizin ve uluslararası makale hangi sekmede değerlendirilmeli. Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 12:46
#1697

Herhangi bir alan endeksine dahilse "Alan endeksleri ..." değilse, "Diğer uluslararası ..." kısmında değerlendirebilirsiniz.

Eda
Reply
01/09/2021 01:03
#1698

Merhaba hocam. Öncelikle ellerinize sağlık. "Discussion" olarak yayınlanan bir makale benim yayınıma atıf vermiş. İlgili dergi SCI sınıfında. Bu makaleyi "SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf" kapsamında değerlendirebilir miyim?

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 12:47
#1699

Değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum.

Cansu
Reply
06/09/2021 10:02
#1700

Merhaba, Güzel Sanat ya da İletişim Bölümleri'nde üretilen, ödül almamış fakat festivallerin uluslararası/ulusal gösterim seçkisine girmiş filmler (official selection) için puan hesabı nasıl yapılmalı?

Akademik uzman
Reply
10/09/2021 13:16
#1701

Uygulamalı birim öğretim görevlisi (eski adıyla akademik uzman) akademik teşvikten yararlanabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 12:50
#1702

Yararlanabilir.

Ali Rafet ÖZKAN
Reply
13/09/2021 14:59
#1703

Bu faydalı uygulamanız için teşekkür ediyorum.

Ibrahim
Reply
21/09/2021 07:29
#1704

Elinize sağlık

Araştırma Görevlisi
Reply
21/09/2021 09:38
#1705

Merhabalar benim ESCI kodlu bir dergide tek yazarlı bir araştırma makalem yayınlandı. Bunun akademik teşvik puanının hesaplanması için tabloda yayın bölümünde hangi butondan yapabiliriz.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 12:59
#1706

Alan endeksleri kapsamında değerlendirebilirsiniz.

phdmr
Reply
22/09/2021 11:03
#1707

merhaba hocam,
sci yayınıma uluslararası konferansta yayınlanmış bir bildiriden atıf aldığımda puanlamaya dahil midir?
teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 11:15
#1708

Bildiri atıfları kapsam dahilinde değil.

SEVBA
Reply
26/09/2021 23:01
#1709

Hocam merhabalar. Kongre bildirileri dosyaya koyarken teşvik ktiterlerini sağladığını nasıl ispat etmeliyiz? Program, tam metin kitapçığını koymak yeterlimi? Başka bir evrak ekleniyormu acaba? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:21
#1710

Üniversitelerdelerin teşvik komisyonları, başvurular başlamadan önce başvuruların nasıl yapılacağına dair bir kaynak paylaşacaklar hocam. Komisyon nasıl talep ediyorsa başvuru dosyaları o şekilde hazırlanmalı.

Yavuz Alptekin
Reply
30/09/2021 05:30
#1711

Üniversiteden görevlendirmeyle yurtdışına giden bir akademisyen, o yılın yayınları için akademik teşvike başvurabilir mi? Başvurabilirse belge çıktılarını ıslak imzalı olarak posta yoluyla mı ulaştırması gerekir, yoksa taranmış imzalı belge yeterli olabilir mi? teşekkürler...

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:04
#1712

Başvurabilirsiniz. İmza olayı nasıl olur bilmiyorum ama.

AYŞE
Reply
01/10/2021 10:53
#1713

Merhaba hocam çok faydalandığımız bir site emeğiniz için teşekkür ederim.
Davetli konuşmacı olarak sunulan çalışma tam metin basıldığında teşvikte kullanılır mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:04
#1714

Bildiri kitapçığında basıldıysa bildiriler kapsam dahilinde değil.

elife
Reply
01/10/2021 14:10
#1715

öncelikle bu hizmetiniz için  teşekkür ederim. scı dergilerde yayın olduğu zaman sadece doi numarası yetiyor mu teşvik için? yani makalem dergide kasım 2021 de kabul edildi .doi numarası aldı.erken görünümü var.  fakat derginin 2022 ocak veya şubat sayısında yayınlanacak. bu durumda makale 2021 mi yoksa 2022 akademik teşviğemi girer?

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:19
#1716

Makalenin basım tarih önemli. Dolayısıyla 2022ye kalır.

Hasan
Reply
07/10/2021 21:28
#1717

Hocam Merhaba,
Tebliğ için hesaplama sisteminde sözlü sunulan ve bunların kitabında yayınlanan yazılmış. Ancak yönetmelikte sözlü sunulan ve yayınlanan diye geçiyor. Sözlü sunulup bir dergide tam metni yayınlanmıs bildiriler de girmez mi hesaplamaya? İsteyen yayın isteyen bildiri olarak hesaplatamaz mı doçentlik hesaplamalarındaki gibi.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:16
#1718

Bildiriniz bir dergide makale formatında hakemli olarak değerlendirilip yayınlanmışsa makale olarak değerlendirebilirisiniz.

Elif34
Reply
09/10/2021 05:53
#1719

ESCI dergide yayınlanan bir makalede, bize yapılan atıf  'Alan endekslerine' göre mi yoksa 'Diğer uluslararası hakemli dergilere' göre mi puan kazandıracak? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 13:15
#1720

Alan endeksi olarak girebilirsiniz.

Yavuz Alptekin
Reply
12/10/2021 07:16
#1721

Merhaba Hocam,
yılın 9 ayını kendi üzinversitesinde geçirip, bir takım yayınlar yapıp, kalan kısmında bir yıllığına görevlendirme ile yurt dışına giden bir akademisyen ilgili yıl için akademik teşvik başvurusu yapabilir mi?
teşekkür ederim.

Kamil
Reply
29/10/2021 12:18
#1722

Hocam merhaba. Makaledeki yazarlardan biri akademide degil ozel sektörde çalışıyor ise o kişide puanlamaya dahil ediliyormu acaba? Teşekkür ediyorum.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 11:11
#1723

Özel sektörde çalışan yazar teşvikten yararlanamaz ama diğer yazarlar yararlanabilir. Yazar sayısına özel sektörde çalışan yazarlar da dahil edilir.

Duygu
Reply
29/10/2021 14:50
#1724

Emeğinize sağlık sayın hocam. Sosyal bilimler alanında yer alan bir kitabın bölüm çevirisi puanlamaya dahil edilemiyor mu? Çeviriler teşvik dışı mıdır? Şimdiden teşekkürler...

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 11:10
#1725

Çeviriler kapsam dışında.

Mehmet ali
Reply
29/10/2021 20:27
#1726

Hüseyin hocam öncelikle çalışmanız için çok teşekkürler kongre tam metin kitapları editörlüğünün durumu nedir hem doçentlik hem teşvik açısından soruyorum bir de tam metin kitaplarındaki atıflar ne statüde sayılıyor ya da sayılıyor mu

Hüseyin Atasoy
Reply
01/11/2021 11:06
#1727

Bildiri kitaplarının akademik teşvik yönetmeliğinde geçerliliği bulunmuyor. Aynı şekide bildiri kitaplarında yer alan atıflar da geçersiz.

İbrahim
Reply
01/11/2021 20:28
#1728

Mükemmel bir site

 
Şu an bu sayfada 6, blog genelinde 12 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 1981 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 79 sorgu ile 0.02 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy