AtasoyWeb
 
AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Temmuz 2020 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Güncellemeler

 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yeni yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yönetmelik ile yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yeni yönetmelikle ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1089)

Fatih Selim
Reply
15/11/2020 19:45
#1050

Merhabalar, öncelikle emeğiniz için teşekkür ederim. Ben daha önce bir vakıf üniversitesinde görev yapıyordum. Şimdi bir devlet üniversitesine geçtim. Vakıf üniversitesinde yaptığım yayınlara yapılan atıfları akademik teşvik başvurusunda yazabiliyor muyum? İyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
16/11/2020 12:02
#1051

Normalde sadece devlet yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen faaliyetler dikkate alınıyor. Bu yüzden sanırım onlara gelecek atıflar da kapsam dışında kalıyor.

Dilara
Reply
15/11/2020 22:07
#1052

hocam ESCI dergiler diğer uluslararası hakemli dergiler mi sayılıyor?

Hüseyin Atasoy
Reply
16/11/2020 12:03
#1053

Dergi üniversitenizin yayınlayacağı alan endesklerinden birine girmiyorsa diğer kısmında değerlenderebilirsiniz.

Murat
Reply
17/11/2020 23:17
#1054

Hocam öncelikle çalışmanız için cok tesekkur ederim. Hocam uluslararası dergi olmanın bir kriteri varmı. Derginin sayfasına girip künyesini inceledigmde sci dışındaki indexlerde taranan uluslararası hakemli dergi diyor. Bunu esas alıp kabul edebilirmiyiz. Derginin 5 yıldır yayın yapması zorunluğu gibi bisey varmi. Ikinci sorum hocam teşvik başvurusu yapabilmek için yayının basılmış olma zorunluluğu varmı yoksa kabul edilmis olmasi kabul edilmis makaleler listesinde de adimizin olmasi yeterli olabilirmi. Tekrar cok tesekuur ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/11/2020 07:56
#1055

Aynen aktarıyorum; "... Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır. Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir. ..."

Emre
Reply
20/11/2020 23:02
#1056

Merhaba, kongrede sunulmuş ve tam metin olarak basılmış olan çalışma, bir dergide yayınlandığı zaman puanlaması nasıl oluyor?

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:47
#1057

Değerlendirme sürecinden geçip makale olarak kriterleri karşılayan bir dergide yayınlanmışsa değerlendirilebilir.

Ahmet
Reply
21/11/2020 03:20
#1058

Böyle bir sayfa için teşekkür ederim hocam. Editörlüğünü yaptığınız kitapta bölümünüz bulunması durumunda bu nasıl hesaplanır. Editörlük+bölüm yazarlığı mı, sadece editörlük mü, sadece bölüm yazarlığı mı? Tekrar teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:48
#1059

Kriterleri karşılıyorlarsa ikisini de değerlendirebilirsiniz.

Fatih
Reply
21/11/2020 18:18
#1060

Merhaba Hocam,
Kitap Bölümü yazarlığıyla ilgili sorum olacak. 2019 yılında gerçekleştirilen bir kurultayın bildiri tam metinleri 2020 yılında kitap olarak basıldı. Bu kitaptaki bildiri tam metinleri "kitap bölümü" kapsamında değerlendirilebilir mi? Çünkü kurultayın gerçekleştiği dönemde tam metinler basılmadığı için herhangi bir puan alınmamış oluyor. Bu durumda kitap bölümü içinde değerlendirmek mümkün müdür? Şimdiden teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:49
#1061

Kabul edileceğini sanmıyorum ama başvurunuza eklerseniz, kurul, değerlendirmesini yapar.

Abdulkadir
Reply
22/11/2020 19:18
#1062

Sayin hocam. Uluslararasi bir yayinevinde yayinlanan bir kitapta tezime atif yapilmis. Bu atifi akademik tesvikte kullanabilir miyim?

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:50
#1063

Tezin kendisi yönetmelik kapsamında bir faaliyet olmadığı için ona gelecek atıflar da kapsam dışı. Çünkü atıf alan faaliyet türünün de yönetmelik kapsamında olması gerekiyor.

rana
Reply
22/11/2020 21:35
#1064

Hocam merhaba, uluslararasi kongrede davetli konusmaci olmani akademik tesvige etkisi varmi. tesekkurler

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:51
#1065

Direkt bu şekilde bir alt faaliyet türü bulunmuyor.

Mehmet
Reply
22/11/2020 23:21
#1066

Sayın hocam merhaba,
Uluslararası katagoride yayınlanmış konferans bildirimize, yine uluslararası indekste yayınlanan (ayrıca mesela IEEE-xplore'da indeksleniyor) başka bir konferans bildirisinden gelen atıflar değerlendirmeye alınıyor mu ? Hangi katagoriye giriyior? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
23/11/2020 07:52
#1067

Bildirilerden gelen atıflar kapsam dışı.

elif öztürk
Reply
23/11/2020 16:11
#1068

Hocam merhaba, bölüm yazarlığımız olan bir kitap ikinci baskısını yaptı. Ben geçen sene (2019) ilk baskıdan akademik teşvik almadım. Puanlamaya dahil olmadı. Bu sene bu yayınımı kullanabilir miyim? Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
25/11/2020 10:45
#1069

Yeni baskılar değerlendirmeye alınmıyor normalde ama yönetmelikte ilgili cümlenin başında "... daha önce değerlendirilen ..." diye bir ifade var. Bölümünüz daha önce değerlendirilmediği için bu başvuru döneminde değerlendirmeye alınması gerekiyor.

Kerim Tekin
Reply
25/11/2020 21:04
#1070

Hocam selamlar, diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesinin yayınlandığı dergi ile ilgili herhangi bir şart ya da kriter var mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:27
#1071

"... Diğer uluslararası hakemli dergilerin değerlendirme kapsamında olabilmesi için en az beş yıldır yılda en az bir sayı ile yayımlanıyor olması, derginin editör veya yayın kurulunun uluslararası olması, bilimsel değerlendirme süreci ve bu sürecin nasıl işlediğinin derginin internet sayfasında yer alması ve derginin internet sayfası üzerinden yayımlanmış makalelerin künyelerine ulaşılabilmesi gerekir..."

Aziz
Reply
26/11/2020 17:02
#1072

Hocam doktora tezinden üretilen kitap akademik teşvikte puan değeri görüyor mu

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:29
#1073

Bilimsel kitap olma kriterlerini taşıyorsa değerlendirilebilir.

Suat Kınık
Reply
27/11/2020 02:11
#1074

Merhabalar. Pandemi nedeniyle sempozyumların büyük bölümü online yapılıyor. Online sempozyum tebliği teşvik kapsamına girer mi? Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:35
#1075

Sempozyumlar, uluslararası olma kriterlerini karşılıyorsa ("...Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır...") online sunulan bildirilerin kabul edilmemesi için bir sebep yok.

Ahmet
Reply
27/11/2020 12:28
#1076

Merhaba. Daha önce 2014 yılında yayınlanmış bir kitap akademik teşvikte daha önce kullanılmadı ve 2020 yılında tekrar baskısı yapıldı. Teşvikte yayın kısmında 2020 yılı için kullanılabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:37
#1077

Hemen yukarıda benzer bir soru vardı. Yönetmelikte "... daha önce değerlendirilen ..." kitapların veya kitap bölümlerinin yeni baskılarının değerlendirilmeyeceği ifade edilmiş. Daha önce değerlendirilmediği için bu başvuru döneminde kitabınızın değerlendirmeye alınması gerekiyor.

Ezgi
Reply
27/11/2020 23:15
#1078

Merhaba,
Kitapların ilk baskısından sonraki baskıları için puan alabiliyor muyuz acaba? Geçen senelerde alabiliyorduk ama şimdi öyle bir sekme göremedim. Çok teşekkürler..

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:38
#1079

Daha önce puan almışsanız tekrar puanlanmıyor.

Tasarımcı
Reply
29/11/2020 13:28
#1080

Hocam merhaba bir dergi birden fazla indekste taraniyor, örneğin hem sci-expanded hem de ulakbim TR hangisinde bildirilmeli? İçlerinden birinde mi bildirmeliyiz yoksa ayrı ayrı mı akademik teşvike eklemeliyiz?

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:40
#1081

Hangisi daha yüksek puan veriyorsa onu seçebilirsiniz. Bir faaliyet için birden fazla alt faaliyet türünden puan alamazsınız.

hakan
Reply
30/11/2020 01:01
#1082

Bilimsel bir kitapta bölüm yazarı olarak yer alıyorum, benim yazmadığım bölümlerde farklı makalelerime yapılan atıflar var. Bu atıflardan puan alabiliyo muyum?

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:40
#1083

Alabilmeniz lazım.

Mithat Ekinci
Reply
30/11/2020 02:02
#1084

Sayın hocam içinden çıkamadığımız bir soru vardı. Sizi rahatsız etmek istedim. Örneğin Ekinci ve Şavran (2019) şeklinde bir araştırma var. Şavran tek başına yazdığı başka bir makalesinde Ekinci ve Şavran (2020)'a atıfta bulunduğunda Ekinci bu çalışmadan atıf puanı kazanabilir mi? Umarım çok karışık olmamıştır. İlginiz için teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
30/11/2020 07:43
#1085

Atıf geçerli hocam. Siz yazar olarak kendinize atıf yapmış olmuyorsunuz.

Tugrul_I
Reply
30/11/2020 12:33
#1086

Hocam merhabalar, öncelikle emeğiniz için çok teşekkürler. SCI kapsamındaki dergide yayınlanmış olan makalemde, bir diğer SCI kapsamındaki makaleme atıf yaptım. Kendi makaleme yaptığım atıflar, atıflardan alacağım puana dahil olur mu? Bir ikinci sorum da SCI indeksli dergilerde yapmış olduğumuz hakemliğin herhangi bir puan getirisi yok mudur? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
01/12/2020 08:05
#1087

Kendi makalenize yaptığınız atıflar değerlendirmeye alınmıyor.
Hakemlikler puanlanmıyor.
İyi çalışmalar.

Sedat
Reply
30/11/2020 14:19
#1088

Merhabalar;
Tek bir faaliyet türünden 30 puan alınca teşvik alınabilir mi; yoksa en az iki faaliyet türü mü olmalı? Teşekkürler, iyi günler...

Hüseyin Atasoy
Reply
01/12/2020 08:03
#1089

En az 30 puan aldığınızda teşvik almaya hak kazanıyorsunuz.
Bazı faaliyet türleri, puan limitleri 30'un altında olduğu için tek başlarına yeterli olmuyor. Örneğin 100 tane tebliğ de sunsanız tebliğlerden en fazla 20 puan alabiliyorsunuz.
Bu sayfadaki hesaplama aracını kullanarak hesaplama yaptığınızda ham puanınızı ve limitli puanınızı görebilirsiniz.

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 2 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 379 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 83 sorgu ile 0.375 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2020 Hüseyin Atasoy