AtasoyWeb
 
AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Temmuz 2020 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Güncellemeler

 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yeni yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yönetmelik ile yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yeni yönetmelikle ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Posted: 28 Haziran 2018 Perşembe, 01:16
Updated: 21 Temmuz 2020 Salı, 07:19
Keywords: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik 2020, yeni yönetmelik, akademik teşvik hesaplama aracı, akademik teşvik hesaplama robotu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1020)

Volkan
Reply
18 Eylül 2020 Cuma, 15:33
#983

Hocam öncelikle elinize sağlık. Q4 seviyesindeki dergilerdeki puanlamanın alan endeksinden az ve TR Dizinle aynı olması doğru mudur? Bir bakmanız mümkün mü?

Hüseyin Atasoy
Reply
21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:35
#984

Evet bu doğru hocam. Önceki yorumlarda da vardı, yönetmelik hazırlanırken böyle olacağı düşünülmemiş olabilir.
Q4 için p = 0.25 iken k x p x 60 = k x 15
Alan endeksleri; k x 20
Diğer uluslararası hakemli dergiler; k x 15

Özgür Mustafa Ömür
Reply
19 Eylül 2020 Cumartesi, 23:40
#985

Emeğinize sağlık hocam. Bu sistemi doçentlik için de yapsanız çok güzel olur.

Hüseyin Atasoy
Reply
21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:35
#986

Teşekkürler hocam. Zaman bulduğumda yapacağım.

kağan
Reply
21 Eylül 2020 Pazartesi, 02:41
#987

Merhabalar hocam iki sorum olacaktı:
1. Makalemizin yayımlandığı dergi beş yılı geçmemiş, dördüncü yılında henüz. Ulusal ve hakemli. Buradan puan alınabilir mi?
2. Dergi, uluslararası ve Tr-ulakbim'de taranıyor ama bu dergi de dört yıllık. Puan alınabilir mi?
Saygılar

Hüseyin Atasoy
Reply
21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:40
#988

Merhaba,
1. Dergi, ULAKBİM TR Dizin tarafından taranıyorsa beş yıl şartı bulunmuyor (bu konu biraz tartışmalı gibi görünse de yönetmelikte beş yıl şartı sadece diğer uluslararası hakemli dergiler için mevcut), taranmıyorsa zaten direkt kapsam dışı.
2. Yukarıdaki nedenle puan alır. Zaten ikisi aynı puanı alıyor.

ZaferS.
Reply
21 Eylül 2020 Pazartesi, 18:00
#989

Merhabalar. Sempozyum bildirisini, bu durumu belirterek genişletilmiş makale olarak yeniden yayınladığımızda teşvikte kullanabilir miyiz? Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
22 Eylül 2020 Salı, 07:32
#990

Makalenizi yayınladığınız dergi kriterleri karşılıyorsa kullanabilirsiniz.

Serhat
Reply
22 Eylül 2020 Salı, 09:48
#991

Türkçe ve İngilizce dışında başka bir dilde yazılmış makaleden, makalelerinize yapılmış atıflar değerlendirme kapsamında mıdır ? Birde bir yayında birden fazla makalemize atıf verildiğinde (aynı atıf birden fazla geçmediği takdirde) tümü geçerli midir ?  Çok teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
23 Eylül 2020 Çarşamba, 07:36
#992

Makalenin yayınlandığı dergi, yönetmelikteki faaliyet türlerinden biri ile uyuşuyorsa oradan gelecek atıflar geçerlidir. Birden fazla makalenize atıf yapılmışsa her biri ayrı puanlanır.

nihal
Reply
23 Eylül 2020 Çarşamba, 15:47
#993

Hocam merhaba alan endeksı copernıcus, drjı,road olan ulusal bir dergiyi hangi kategoride değerlendireceğiz. Üniversitemizin akademık tesvık yönetmeliğinde uluslararası olmayan fakat alan endeksı olan ulusal dergi akademik teşvikte geçerlidir ibaresi bulunmaktadır.

Hüseyin Atasoy
Reply
25 Eylül 2020 Cuma, 07:28
#994

Nelerin alan indeksi sayılacağını da yazmışlardır hocam. Onlardan biri tarafından taranıyorsa 'YAYIN' kısmında üçüncü alt faaliyet türü olarak değerlendirebilirsiniz.

Sevtap Yokuş
Reply
23 Eylül 2020 Çarşamba, 19:04
#995

Kolay hesaplama yöntemi için teşekkürler.

Ebru Özdemir Nath
Reply
24 Eylül 2020 Perşembe, 10:17
#996

16.07.2019 yılında Altınbaş Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başladım.

Hüseyin Atasoy
Reply
25 Eylül 2020 Cuma, 07:31
#997

Bu unvanı almadan önce yaptıklarınız da dahil olmak üzere, bu yıl yaptığınız yönetmeliğe uygun tüm akademik faaliyetleriniz, önümüzdeki başvuru döneminde, Dr. Öğr. Üyesi unvanı kullanılarak değerlendirilecek.

Adnan
Reply
28 Eylül 2020 Pazartesi, 13:27
#998

Hocam merhabalar,  gece kitaplığında yayınlanan kitap bölümlerinden akademik teşvik puanı veriliyor mu? Deneyimlerinizi paylaşın lütfen.
İyi çalışmalar

İdil
Reply
28 Eylül 2020 Pazartesi, 21:37
#999

Merhaba, bu değerli çalışma için teşekkür ediyorum.
Teşvik puanım 41.05 ve teşvik miktarı 481.89 TL çıktı, bu rakamı aylık olarak mı alacağım acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
29 Eylül 2020 Salı, 11:22
#1000

Alınan puanlara karşılık gelen tutar 12 ay boyunca her ay ödeniyor.

Akademisyen
Reply
01 Ekim 2020 Perşembe, 13:16
#1001

Çalışmanız için teşekkürler, işimizi çok kolaylaştırdı. Ancak bu teşvik sistemi korkunç bir hale gelmiş ya da belki hep böyleydi bilmiyorum. Horizon 2020'de projeniz olsa ve yürütücü olsanız-ki bilen bilir bu projeleri geçirmek çok zordur- akademik teşvik alamıyorsunuz. Nature'da bir makaleniz yayınlansa, akademik teşvik alamıyorsunuz. Ama 30 kişilik 2 -3 makaleniz olsa sırtınız yere gelmiyor.  TÜBİTAK 2219'un kapsam dışı oluşu da inanılmaz. Yurtdışından kabul alacaksınız, bir proje yazacaksınız ve yurtdışındaki üniversite bunu kabul edecek ama teşvik alamayacaksınız. Bir kişin yaptığı ama herkesin adının yazıldığı boş çalışmaları artıracak harika bir teşvik mekanizması kurulmuş.

Hüseyin Atasoy
Reply
02 Ekim 2020 Cuma, 07:54
#1002

Böyle sorunlar ne yazık ki hep vardı. Keşke akademik teşvik ile birlikte çıkmış olsalardı. Çözmesi kolay olurdu.

Ömer
Reply
06 Ekim 2020 Salı, 19:41
#1003

Hocam saygılar,
Ulakbimde taranan 3 farklı dergide 1 tek 2si çift yazarlı (ilk yazar benim) toplamda 3 makale yayımladım. 3 tane de ulusal yayın evinden çıkan kitapta atfim var.  Programa göre 14 küsur puan ile teşvik kazanamadım olarak gözüküyor. Doğru mudur yoksa ben bir şeyleri yanlış mı seçtim?

Hüseyin Atasoy
Reply
07 Ekim 2020 Çarşamba, 07:17
#1004

O civarlarda bir puan ediyor, doğrudur. Teşvik için en az 30 puan almanız gerekiyor.

Kerim
Reply
08 Ekim 2020 Perşembe, 23:18
#1005

Merhaba,
3 yıllık Eric dergi için Alan endeksi kapsamında Akademik teşvik puanı alınır mı? 5. yılını doldurmuş olması şart mıdır?

Hüseyin Atasoy
Reply
12 Ekim 2020 Pazartesi, 07:24
#1006

Üniversiteler nelerin alan indeksleri kapsamında olacağını yayınlıyor. Emin olmak için derginin orada yer alıp almadığına bakabilirsiniz.

Alp
Reply
10 Ekim 2020 Cumartesi, 12:35
#1007

Öncelikle böyle bir uygulama geliştirdiğiniz için teşekkürler.
2020 yılında online yayınlanmış, ancak volume issue su 2021 yılında yayınlanacak bir makaleden 2020 yılında alınan atıf; 2020 başvurusunda mı yoksa 2021 başvurusunda mı değerlendirilmelidir?

Hüseyin Atasoy
Reply
12 Ekim 2020 Pazartesi, 07:27
#1008

Emin değilim, sık karşılaşılacak bir durum değil. Başvurunuza eklersiniz, komisyon karar verir.

Murat
Reply
12 Ekim 2020 Pazartesi, 00:20
#1009

Hocam benim sorum atifla ilgili uluslararsı kitap bölümde yazmış olduğumuz makaleye atıf yaptigimiz da atıf olarak kullanabilirmiyiz.

Hüseyin Atasoy
Reply
12 Ekim 2020 Pazartesi, 07:28
#1010

Kendinize yaptığınız atıflar kapsam dışında.

Erhun
Reply
14 Ekim 2020 Çarşamba, 02:37
#1011

Selamu aleykum Hocam Doktora Tez Çalışması Kitap olarak yayımlanması hangi kategoriye girer. Şimdiden Teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Reply
15 Ekim 2020 Perşembe, 07:33
#1012

Yayınevi, kriterleri karşılıyorsa duruma göre ulusal veya uluslararası kitap olarak değerlendirilebilir.

Kübra Domaniç
Reply
20 Ekim 2020 Salı, 15:32
#1013

Hocam programınızdan çok istifade ettim teşekkür ediyorum; SCI expanded dergide yayınlanan makalemin hangi çeyreklikte olduğunu asla bulamıyorum, BMC Oral Health dergisi için sizce nasıl ulaşabilirim?

Hüseyin Atasoy
Reply
21 Ekim 2020 Çarşamba, 11:33
#1014

Dergiyi WoS'ta arayıp, sonuçlarda dergi ismine tıklayarak derginin hangi çeyreklik sınıfa dahil olduğunu görebilirsiniz. Bağlantıya üniversitenizi ağından erişmeniz gerekiyor.
WoS: https://apps.webofknowledge.com/
BMC Oral Health Q2'de yer alıyor.

Zülfikar Durmuş
Reply
23 Ekim 2020 Cuma, 11:23
#1015

Kitabımızın çıktığı yayınevinden uluslararası olup olmadığına dair bir belge istedik onlar da hem ulusal hem de uluslararası olduğuna ilişkin bir belge gönderdiler. Bu durumda ölçü nedir? Hangisi esas alınmalıdır?

Hüseyin Atasoy
Reply
26 Ekim 2020 Pazartesi, 07:21
#1016

Uluslararası faaliyetler daha değerli olduğu için, eğer uluslararası olma kriterlerini karşılıyorsa o kapsamda değerlendirebilirsiniz. Üniversitenizdeki komisyon değerlendirmesini yapıp uygunluğunu kontrol edecek zaten.

erhun
Reply
23 Ekim 2020 Cuma, 12:21
#1017

6565 numaralı yönetmenlikte şu ibare geçiyor:
n) Yayın: Tez çalışmaları hariç, araştırma kitabı, ders kitabı, kitap bölümü, ansiklopedi konusu ve makale yazarlıkları ile editörlük, editörler kurulu üyeliği, tercüme ve tercüme editörlüklerini
buna göre Doktora tez çalışması kitap olarak yayınlanırsa puan alır mı/Değerlendirilir mi? Şimdiden Teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Reply
26 Ekim 2020 Pazartesi, 07:25
#1018

Eski yönetmelikte öyleydi. Yönetmeliğin şu an yürürlükte olan maddelerinde tezden türetilen faaliyetleri kapsam dışına alacak bir ifade bulunmuyor.

zeynep
Reply
25 Ekim 2020 Pazar, 01:23
#1019

Merhaba Hüseyin Hocam;
Size iki sorum olacak.
1. Yayın yaptığım 2 dergi ulakbim de taranan ancak uluslararası dergi statüsündeler. Bu durumda  Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi kısmını seçmem gerekiyor.. Bunun için de dergini 5 yıldır yayın yapması gerekiyor. Bu husustaki sorum şudur. Dergi uluslararası dergi statüsünü 3 yıldır taşıyor ancak 10 yıldır ulakbimde taranıyorsa yine Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi kısmını mı seçmeliyim; bu durumda puan alabilir miyim?  yoksa ulakbimde taranan ulusal dergi kategorisini mi seçmeliyim?
2. Yeni tarihli makalelerim de daha önce yayınladığım kendi makalelerime veya kitaplarıma atıf yapabilir miyim? yoksa sadece başkalarının benim eserlerime olan atıflar mı puan hesaplamasında yer alıyor? Bir de her eserde birden fazla atıf olsa da her eser için 1 adet atıf sayısını mı hesaplamaya yazabiliyoruz? Yanıtlarınız için şimdiden teşekkür eder; iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
26 Ekim 2020 Pazartesi, 07:34
#1020

1) İkisi de aynı puanı alıyor ama ULAKBİM TR dizin kapsamında değerlendirmek daha uygun gibi görünüyor.
2) Kendinize yaptığınız atıflar geçersiz. Bir eserinize aynı eserde birden fazla atıf yapılmışsa sadece 1 atıf kabul edilir. Bir eserde, size ait birden fazla esere atıf yapılmışsa her biri ayrı değerlendirilir. Bu sadece akademik teşvik için geçerli olan birşey değil, atıflarla iligili genel kabul bu şekilde.

 
Şu an bu sayfada 2, blog genelinde 4 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 23 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 81 sorgu ile 2.754 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2020 Hüseyin Atasoy