AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Ocak 2021 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yeni yönetmeliğe buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yeni yönetmelik ile yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yeni yönetmelikle ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1665)

İsmail
Reply
28/01/2021 21:17
#1624

Selamlar hocam, atıfta makalenin published edildiği tarih mi geçerli yoksa dergide basıldığı tarih mi?
Bir atıftaki makale Kasım 2019 published geçiyor ama 2020 ocakta basılmış dergide, Makalenin üst kısmında da parantez içinde 2020 yazıyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
29/01/2021 07:50
#1625

Derginin hangi yıla ait sayısında basıldığı önemli hocam. Yani atıfı 2020de alınmış olarak değerlendirebilirsiniz.

İsmail
Reply
29/01/2021 15:05
#1626

Hocam, bunun için yönetmelikte bir madde var mı? (Komisyon kabul etmedi)

Hüseyin Atasoy
Reply
31/01/2021 12:33
#1627

Madde 7 - (4): "... Dergilerde yayımlanan makalelerin değerlendirilmesinde ilgili derginin basılmış olması veya elektronik ortamda yayımlanması (Cilt, sayfa ve yıl bilgileri ile künyesi açık bir şekilde sunulmalıdır.) esastır..."

set
Reply
29/01/2021 00:33
#1628

sayın hocam, uluslararası full metin olarak basılmış tebliğlerimize SCI dergilerden yapılan atıflar artık kabul edilmiyormu?

Hüseyin Atasoy
Reply
29/01/2021 07:53
#1629

Ediliyor hocam. SCI atıf kısmında değerlendirebilirsiniz.

Ömer Zahid
Reply
29/01/2021 09:45
#1630

Merhaba Hüseyin bey. Sergi kısmında tekrarlayan faaliyetler için ikinci sergi puanlamaya katılır deniyor. Tekrar eden ikinci sergiye puanın yarısı veriliyor. Sergi alanında hesaplamaya bu durum konulmamış.

Hüseyin Atasoy
Reply
31/01/2021 12:29
#1631

Haklısınız, onu da seçeneklere ekleyeyim.

İsmail
Reply
29/01/2021 15:11
#1632

Hocam fen bilimleri alanı için EBSCO alan indexi sayılıyor mu? bununla ilgili net bilgiye nereden ulaşabilirim?
Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
31/01/2021 12:34
#1633

Bilgim yok hocam.

Hakan
Reply
29/01/2021 23:37
#1634

Tam metin bildirilere yapılan atıflar son yönetmelik çerçevesinde puanlanıyor mu? Selamlar

Hüseyin Atasoy
Reply
31/01/2021 12:35
#1635

Bildirinin sunulduğu etkinlik uluslararası konferans / sempozyum / kongre kriterlerine uyuyorsa ona gelen atıflar puanlanır.

veli
Reply
30/01/2021 11:44
#1636

merhabalar hocam belki daha önce bu soru sorulmuştur, sizi uğraştırıyorsam kusura bakmayın. bildiriye yapılan atıflar kabul ediliyor mu ? ( atıflar makalede yer almaktadır). teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
31/01/2021 12:38
#1637

Eğer bildirinin sunulduğu etkinlik kriterlere uyuyorsa alacağı atıflar da kapsam dahilindedir.
Bununla iligli son zamanlarda birkaç yorum ve mailler de aldım. Bir üniversitede yönetmeliğin bir maddesi yanlış yorumlanmış ve yönetmelik kapsamındaki bildirilere gelen atıflar da değerlendirme dışı bırakılmış anladığım kadarıyla.

Merve
Reply
01/02/2021 15:45
#1638

Merhaba hocam,
doi üzerinden Q3 gösterilen ve tek yazarlı dergiye yöksis 4.5 puan vermekte. burada yazan hocalarımız gibi makaleyi sildim teşvik hesaplarken, veya bir başka hocamızda doi ile çektikten sonra kaydetmeden dergi adını elle girdim fakat nafile. Hala 4.5 puan olarak hesaplanmakta. neyi yanlış veya eksik yapıyorum, cevaplandırabilirseniz sevinirim.

Hüseyin Atasoy
Reply
03/02/2021 18:43
#1639

Bir fikrim yok hocam, yöksis konusunda pek bilgim yok.

Xyz
Reply
02/02/2021 20:20
#1640

Merhaba hocam
Öncelikle sayfa için teşekkürler.
Bildiriye yapılan atıfta kriterlere uygunluk demekle “katılımcıların %50 yabancı katılımcı..... “ bunu mu kast ediyorsunuz yada kast ediliyor? 2006, 2007,2010 vs’de yapılan bir bildiri, scı atıf aldıysa yukarıdaki şartı sağladığı nasıl ispat edilir mümkün müdür? Bunu ispat edemezsek bu bildire gelen atıf/atıflar nasıl değersiz olur puanlamaya alınmaz? (Kaldı ki scı bazı yayınlar atıf alamazken bildiri scı atıf almış) Yorumlarsanız sevinirim

Hüseyin Atasoy
Reply
03/02/2021 18:46
#1641

Aynen hocam, kasıt o kriterler. Normalde prestijli kongre / konferanslar internette geçmiş konferanslarla alakalı bilgileri tutmaya devam ediyor. Ama bulamazsanız, ispat için ne yapılabilir bilmiyorum.

İzzet Zorlu
Reply
03/02/2021 16:49
#1642

İyi günler sayın hocam,
Doktora öğrencisiyim ve yayına hazır bir makalem var. Doğru dergiyi seçmek adına size danışmak istedim. Bir dergi TR Dizin niteliğine sahip bir başkası ise "DRJI, ResearchBib, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Electronic Journals Library, JournalSeek, Academic Keys
Scientific Indexing Services, SOBIA" şekinde farklı dizinlere sahip. Hangisi akademik puan kazandırma hususunda daha faydalı olur?
Teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
03/02/2021 18:49
#1643

Yanlış yönlendirmek istemem, alanınızla alakalı danışmanınız size daha doğru bilgi verecektir. Ancak derginin TR Dizin'de taranması ile SCI / SSCI / AHCI dışındaki dizinlerde taranması arasında büyük bir fark olduğunu sanmıyorum. Dergilerdeki yayınlara kabaca göz atmanız, kaliteleri hakkında fikir edinmenize yardımcı olabilir.

NSağlam
Reply
06/02/2021 12:11
#1644

Hocam böyle güzel bir hizmette bulunduğunuz için teşekkür ederim.

SAİD SAMİ
Reply
09/02/2021 20:46
#1645

Merhabalar Türkiye'deki ESCI kodlu bir dergide yapılmış bir araştırma makalesi, sosyal bilimler alanında görev yapan bir araştırma görevlisi için ne kadar puan getiriyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
10/02/2021 07:59
#1646

Kaç yazarlı olduğuna göre değişir. Faaliyeti forma girip hesaplatabilirsiniz.

Teşvik Ödemesi
Reply
12/02/2021 16:24
#1647

Hocam merhabalar,
Akademik teşvik ödemesi 12 ay süreyle yapılıyor. Merak ettiğim nokta ise şu: Ödeme şubatta başlayıp sonraki yılın ocak ayında da ödeme yapılarak bitiyor yoksa şubatta bir önceki ocak ayının ödemesi ile birlikte yapılarak aralık ayında mı sonlandırılıyor. Özetle şubat ayında yapılacak ödemede ocak ayının ödemesi de olacak mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:40
#1648

Şubat ayından itibaren bir sonraki Şubat ayına kadar ödeniyor. Yani 12 ay, bu senenin Ocak ayı ile değil, 2022'nin Ocak ayı ile tamamlanmış olacak.

nevin
Reply
13/02/2021 13:17
#1649

Asean Citation index türü hakkında bilgi verebilir misiniz? teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 13:02
#1650

Bu konuda bilgim yok.

Kimyager
Reply
15/02/2021 01:17
#1651

Öncelikle böyle güzel bir hizmet için çok teşekkürler. 2019, 2020 ve 2021 yıllarında  tam puan için ödeme miktarları nelerdi? Bu sene zam oranı yüksek olmuş sanki ?

Hüseyin Atasoy
Reply
15/02/2021 07:18
#1652

Geçmiş yıllara ait miktarları hatırlamıyorum ama ödemeler her 6 ayda bir, memur zamlarına yapılan zam oranında artıyor.

uğur erman
Reply
17/02/2021 15:35
#1653

hocam merhabalar. doçent ünvanını alıp dr. öğrt kadrosunda bulunan biri akademik teşviki katsayısı doçentliğe göre mi alır. yoksa dr. öğrt üyeliğine göre mi alır? selamlar..

Hüseyin Atasoy
Reply
18/02/2021 12:04
#1654

Başvururken sahip olduğu kadro unvanına göre alır.

Ela
Reply
21/02/2021 18:17
#1655

Ulusal ajans tarafından desteklenen Erasmus projeleri diğer projeler kapsamına girer mi acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:54
#1656

Projelerin Ar-Ge niteliği taşıması gerekiyor.

Sami
Reply
26/03/2021 00:55
#1657

Sosyal bilimler alanında bir projenin Ar-Ge olması için ne özelliği olması gerekli ki?

ERGİN ÖZTÜRK
Reply
22/02/2021 10:57
#1658

Meta analiz ((Meta Analysis) YÖKSİS akademik puan değerlendirmesinde araştırma makalesi mi, derleme makale mi kabul ediliyor. Malumunuz olduğu üzere, SCI olmayan dergilerde Derleme makalelere puan verilmiyor.
teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:55
#1659

Büyük ihtimalle derleme olarak değerlendirilir.

Murat
Reply
01/03/2021 11:06
#1660

Hocam merhaba kusura bakmayın farklı bilgiler olduğu için kafam karıştı, ESCI indeksli dergi hangi sınıflandırmaya giriyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
04/03/2021 09:24
#1661

Bazı üniversitelerde alan indeksleri kapsamında, bazılarında "Diğer hakemli ..." kapsamında değerlendirilmiş.

Bilinmez kadın
Reply
17/03/2021 01:08
#1662

Merhaba hocam, uluslararası bir kongrede yayınlanan bütün tam metin bildiriler,  teşvik puanı getiriyor mu? Getirmesi için kongrenin hangi özelliklere sahip olmasi lazım.  İyi çalışmalar

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:21
#1663

"... Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. Ayrıca etkinliğin uluslararası niteliği haiz olup olmadığı hususunda, ödemeye esas teşkil etmek üzere üniversite yönetim kurulu kararının olması gerekir..."

Neşe
Reply
24/03/2021 13:13
#1664

Sayın hocam merhaba,
2020'de uluslararası bildirileri girdiğimizde ham puanları görebiliyorduk. Bu sene başından itibaren yökün belirttiği kriterlerde olan kongrelere katılım göstermeye başladık ve yöksise girdiğimizde ham puanı göremiyoruz. Teşvik ödeneğinden kaldırıldı mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
04/04/2021 09:32
#1665

Yöksis sistemini güncelledi ama yönetmelikte bir değişiklik yapılmadı.

 
Şu an bu sayfada 2, blog genelinde 6 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 424 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 86 sorgu ile 0.008 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy