AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Ocak 2021 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yönetmeliğin, değişikliklerden sonraki son haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yönetmeliğin yeni hali ile ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alman bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1694)

Neşe
Reply
24/03/2021 13:13
#1664

Sayın hocam merhaba,
2020'de uluslararası bildirileri girdiğimizde ham puanları görebiliyorduk. Bu sene başından itibaren yökün belirttiği kriterlerde olan kongrelere katılım göstermeye başladık ve yöksise girdiğimizde ham puanı göremiyoruz. Teşvik ödeneğinden kaldırıldı mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
04/04/2021 09:32
#1665

Yöksis sistemini güncelledi ama yönetmelikte bir değişiklik yapılmadı.

ramazan
Reply
05/04/2021 12:18
#1666

Hocam, elinize sağlık güzel bir sayfa olmuş, sorum şu ders kitapları bilimsel kitap olarak sayılıyor mu? iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
15/04/2021 10:13
#1667

Emin değilim hocam, zannetmiyorum.

Ahmet
Reply
13/04/2021 17:00
#1668

Hüseyin hocam merhabalar. Proceeding kitapta yapılan atıf nasıl değerlendirilir? 2005'ten beri yayımlanıyormuş. Uluslararası Kitap sartini saglar mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
16/05/2021 15:45
#1669

Bildiri kitaplarından gelen atıflar için uygun bir madde bulunmuyor. Kapsam dışındalar.

umut
Reply
06/05/2021 16:26
#1670

Hocam uluslararası bildirilere yapılan atıflar değerlendirmeye alınmamakta mıdır? Teşkkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
16/05/2021 16:34
#1671

Atıfı veren yayın da yönetmeliğe uygunsa değerlendirmeye alınmalı.

Mehmet
Reply
07/05/2021 02:01
#1672

Hocam,
1. Bildiriye yapılan atıflar için, kongrenin uluslararası olma şartı günümüz için mi yoksa kongre tarihindeki durumu mu esas alınıyor? (Örn: 2018 yalında basılan bildiriyi teşvik kapsamında saydılar, kongre ozaman ki yönetmeliğe göre uluslarası idi. ama şuan 2021 yılında o kongre ulusal statü de)
2. Ulusal Kongre teknik heyetinde veya düzenleme kurulunda yer almak sergi vb. Gibi bir yere giriş sağlayabiliyor muyuz teşvik kapsamında mı?
3. Yayın teşvik ödülünü hangi katagoriye giriyoruz?
Şimdiden çok çok Teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
16/05/2021 16:39
#1673

1. Yönetmeliğin şu an geçerli olan maddelerine göre o kongre uluslararası olma koşulunu sağlamıyorsa, orada sunulmuş bildiriye gelen atıflar da kapsam dışında.
2. Hayır.
3. Ödülü kimlerin ne şekilde verdiği ile ilgili kriterler de var. 9. maddede uygun bir faaliyet alt türü bulabilirseniz orada değerlendirebilirsiniz.

Mustafa
Reply
13/05/2021 08:20
#1674

Hocam öncelikle teşekkür ederim oldukça faydalı bir site hazırlamışsınız.
Hocam fen bilimleri alanında TR dizinde sadece bir yayın için mi puan alabiliyoruz. "Yönetmelikte yapılan son değişikliğe göre, bu faaliyet türünde birden fazla faaliyet girilememektedir." uyarısı çıkmaktadır.

Hüseyin Atasoy
Reply
16/05/2021 17:06
#1675

Yayınlar için değil hocam, orası editörlükler için. Sadece 1 editörlük değerlendirmeye alınıyor. Ama yayınlar için böyle bir sınırlama yok.

Doktora öğrencisi
Reply
16/05/2021 23:52
#1676

Merhaba, benim bir makalemde alıntılanma sayım 28 ama h indeksime baktığım zaman 1 gözüküyor, araştırdım ama rica etsem siz de cevaplayabilir misiniz.

umut
Reply
23/05/2021 10:38
#1677

Hüseyin hocam tebliğlerde yurtdışında katıldığımız kongrelerde sözlü olarak sunduğumuz bildirilerde tam metin olarak mı bildiri kitabında yayınlatmamız gerekiyor, teşvik alabilmek için

Ayse
Reply
24/05/2021 21:24
#1678

Hocam merhabalar, tr dizinde yayımlanmış derleme makaleler teşvik kapsamına giriyor  mu? Sizin hesaplama aracında sadece scı için derleme seçeneği var

Ferdi
Reply
28/05/2021 00:41
#1679

İyi günler. Kitaplarda tez dışı olma şartı var mı? Teşekkür ederim.

Şebnem
Reply
29/05/2021 17:47
#1680

1001 projesi yaptık özel çağrı altı aylıktı; 31 aralık2020 bitiş tarihi Şubat sonu açıklandı. Bu nedenle 2020 başvurusu yapamadık. 2021 de açıklandığından bu yol gösterebilirmişiz ve 6 aylık olduğundan da emin olamadım.

GBG
Reply
21/06/2021 17:53
#1681

Emeğinize sağlık. Teşekkürler.

Aysun
Reply
22/06/2021 11:23
#1682

Merhabalar,
Öncelikle emeğinize sağlık çok faydalı bir uygulama geliştirmişsiniz, teşekkür ederiz. Daha önce teşvik konusuyla ilgilenmediğim için çok bilgim yok bu yüzden  "Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf" cümlesi için açıklık getirebilir miyiz? Yani benim atıf alan makalem mi endeks kapsamında olmalı yoksa atıf yapan makale mi endekste olmalı? İlginiz için teşekkürler, iyi çalışmalar.

araştırma görevlisi
Reply
06/07/2021 21:20
#1683

Merhaba hocam, öncelikle bu faydalı site için ellerinize sağlık. Akademik teşvik hesaplanırken makalelerin online yayınlanma tarihi mi yoksa dergideki basılma tarihi mi esas alınıyor, bunu merak etmiştim ?

demet
Reply
09/07/2021 22:00
#1684

Merhaba Sayın Hocam,
Alınan atıflar YL ya da Doktora tezindeyse hangi kapsamda değerlendirmeliyiz?

Ekonomist
Reply
18/07/2021 11:34
#1685

Emeğinize sağlık bilgilendirmeler için. Avrupa Birliği ve kamu kurumu ortaklığında gerçekleştirilen 3 yıllık bir projede komisyon üyesi olarak görev almak, araştırmacı statüsünde değerlendirilebilir mi? Devam eden projeden akademik teşvikte faydalanılabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:26
#1686

İlk sorunuzun yanıtını bilmiyorum ama bir projenin akademik teşvikte değerlendirilebilmesi için tamamlanmış olması gerekiyor.

mehmet şahin
Reply
30/07/2021 10:37
#1687

sayın hocam faydalı model patent olarak mı değerlendiriliyor

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:35
#1688

Eskiden tasarım kısmındaydı ama artık böyle bir alt faaliyet türü bulunmuyor.

Selahattin
Reply
30/07/2021 19:55
#1689

Hocam merhaba. SCI Expanded endeksli bazı dergilere tübitak para ödülü veriyor. O ödül akademik teşvik kapsamında da değerlendiriliyor mu acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:41
#1690

Sanırım UBYT'yi kastediyorsunuz. Akademik teşvikte değerlendiriliyor mu emin değilim.

Hande
Reply
16/08/2021 20:28
#1691

Sayın hocam yüksek lisans ve doktora dönemindeki çalışmalarımız da bize puan getirir mi? Doçentlik sınavı için bu çalışmalarımızın bize katkısı olur mu?

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:43
#1692

Doçentlik için gerekli 100 puanın 10'unu doçentlik öncesi çalışmalardan sağlayabiliyorsunuz.

nejat
Reply
16/08/2021 22:16
#1693

Merhaba benim iki sorum olacaktı,
1. Yüksek lisans tezim 2020'de SCI bir dergide makale olarak yayınlandı, 2021 yılında 3 atıf aldı, bu atıfları 2021 için teşvikte kullanabilir miyim?
2. Bir çalışmam SCI dergide yayın oldu, aynı çalışma akademik teşvik kriterlerini sağlayan bir kongrede tam metin bildiri olarak yayınlandı, teşvikte aynı çalışmayı hem makale hem de bildiri kısmında kullanabilir miyim? yoksa sadece bir alandan mı puan alabilirim?
cevaplarsanız sevinirim, teşekkür ederim

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:44
#1694

Merhaba,
1. Kullanabilirsiniz (2022'deki başvurunuzda)
2. Bir çalışma sadece tek bir türde puanlanabiliyor.

 
Şu an bu sayfada 3, blog genelinde 6 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 2945 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 75 sorgu ile 0.045 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy