AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Doçentlik Puanı Hesaplama Aracı

Bu araç yardımıyla doçentlik başvurusu için puanınızı hesaplayabilir, henüz kriterlerin tümünü karşılamıyorsanız hangi kriterleri karşılamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Defalarca istenmişti ve yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik bütün alanlar yok ama ana çatıyı kurdum, yavaş yavaş diğer temel alanları da ekleyeceğim...

Doçentlik ile alakalı sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün modüller tammalandığında hesaplama aracının kaynak kodlarını da paylaşacağım. Şimdilik sadece modülleri paylaştığım github sayfasına yönlendirilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeler

 • 24/01/2021: Hesaplama aracına Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı modülü eklendi.
 • 23/01/2021: Hesaplama aracına Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı modülü eklendi.
 • 12/01/2021: Hesaplama aracının ilk sürümü Mühendislik Temel Alanı modülü ile birlikte yayınlandı.
Doçentlik Hesaplama Aracı

Mühendislik Temel Alanı

modül güncellenme tarihi: 24/01/2021
Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, tabloda sadece bir bölümde kullanılmalıdır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Bilim Alanları: Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği
     
1. Makaleler
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
1.1. Yabancı uyrukluyum veya yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yaptım:
1.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmalıdır.
2.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
2.2. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2.3. Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
2.4. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmalı ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır. Aynı kitaptan en fazla iki bölüm girilmelidir.
3.1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
4. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
4.1. Uluslararası patent
4.2. Ulusal patent
5. Atıflar
5.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.3. Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezler
6.1. Doktora
6.2. Yüksek Lisans
6.3. Doktora (eş danışmanlık)
6.4. Yüksek Lisans (eş danışmanlık)
7. Bilimsel Araştırma Projesi
7.1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
7.2. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
7.3. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış yukarıdaki iki bent dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
7.4. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmalı ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmalıdır. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri girilmelidir.
8.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
8.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
9.1. Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
9.2. Bir dönem önlisans veya lisans dersi
9.3. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulundum:
     
Faaliyet seçenekleri
Toplam kaç kişi:
kaçıncı Sıradasınız:
Baş yazar:
Zamanlama:
Kaç tane:
   

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
 • SCI: Science Citation Index
 • SSCI: Social Sciences Citation Index
 • AHCI: Art and Humanities Index
 • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 • Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makalede (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir) aday, başlıca yazar olarak değerlendirilir.
 • Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 • Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 • Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (158)

Gulsah
Reply
26/05/2021 11:22
#136

Merhaba,

Mühendislik alanında başvuruda "başlıca yazar" tanımlarından biri "danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makale" olarak yapılmıştır. Ayrıca, "iki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır" olarak belirtiliyor.Lisansüstü öğrencimle yaptığımız makaleyi sisteme ekledikten sonra, ilişkili çalışma olarak da yönetilen tezlerden, o öğrencinin tezini ekledim.Ancak başvuru sırasında beyannemede puanlamalar yazar sayısına göre otomatik olarak hesaplanıyor ve iki yazarlı herhangi bir çalışma gibi puanın 0.5 i olarak hesaplanıyor.Acaba danışmanlığını yaptığım lisansütü öğrencisi ile yaptığım yayından puanın 0.8'ini alabilmek için başka ne yapmam gerekiyor? Yönlendirebilirseniz çok memnun olurum.

Faruk
Reply
27/05/2021 01:35
#137

Merhabalar,
Bir konuya açıklık getirmek ve sizin de fikrinizi almak istiyorum. Şimdi sanırım doktora öncesi yayınların doçentlik için gereksiz olduğu gibi bir algı var. Sanki doktora öncesi yayınların sadece 10 puanı başvuruda kullanılıyor gibi bir yorum yapılıyor. Lakin burada şöyle bir yorum hatası oluşuyor. Doçentlik başvuru şartlarında "en az 90 puanın doktora sonrası yayınlarından almak" ibaresi bu anlamdaki barajı geçtikten sonra tüm diğer doktora öncesi yayınları gayet puanlayabiliyor ve başvuru toplam puanınızı yükselmesine katkı sağlayabiliyorsunuz. Örneğin doktora önce 6 tr dizin 1 sscı bir kitab bölümü atıflar bildiriler doktora sonrası yayınlardan 90 puana ulaştıktan sonra tüm yayınlarınızı puanlayabiliyorsunuz. Kısacası doktora öncesi yayınlarınız doçentlik anlamında boşa gitmemekte hatta baraj puanın çok daha üstünde bir dosya ile başvurmanıza katkı sağlamakta.

Burcu
Reply
31/05/2021 11:25
#138

Hocam merhaba
Bir yüksek lisans tezinde ortak danışman olarak görev yapıyorum. Buradan çıkan 3 yazarlı bir yayında 3. yazarım. Bu durumda esas danışmanın sağladığı başlıca yazar olma statüsünü sağlıyor muyum? Bu yayın bana direk 10 puan getirir mi?
Teşekkürler

İpek
Reply
02/06/2021 01:00
#139

Hocam emeklerinize sağlık, doktora tezinin yayınını savunmadan sonra yayınladım, bu doktora sonrası yayın olarak görünüyor ama deneysel çalışmalarını doktora öncesi yaptım. Bu yayını, doktora sonrası yayın olarak değerlendirirsem etikte sorun yaşar mıyım?

pınar
Reply
05/06/2021 03:47
#140

Merhaba;
Emeğinize sağlık öncelikle.. Tezden türetilen yayınlar başlığındaki alan indeksi de acaba sadece scopus ve ısı database'e giren dergileri mi kapsıyor? Burada ayrıca belirtilmemiş.Oysa yukarıda özellikle belirtilmiş.

İsmail
Reply
09/06/2021 23:22
#141

Hocam emeğinize sağlık. Benim sorum şu şekilde. Eğer bir kongrenin bildirileri bir yayınevi tarafında kitap olarak yayımlanmışsa bunu kitap bölümü olarak puanlayabilir miyiz? Kitap adında bildiri veya kongre kitabı olarak geçmiyor. Lakin kitap içerisinde bir yerde kongre bildirilerinden oluştuğu yazıyor.

Eren
Reply
13/06/2021 12:36
#142

Hocam hizmetleriniz için teşekkürler çok faydalanıyoruz. Sağlık alanından da form güncellemesi bekliyoruz inşallah. Bir de sorum olacak;
TÜBİTAK projesi yürüttük, bu projeyler ilgili iki adet SCI yayın yaptık, bu SCI ler yayın olmadan önce bir kısmı bildiri olarak sunuldu, sonrada patent aldık.
Burada bahsi geçenlerden hangilerini puanlayabiliriz? Birbirleriyle ilişkili diye proje, patent ve bildirilerden puan alamıyor muyuz?
Teşekkürler.

Mert Yılmaz
Reply
21/06/2021 02:07
#143

Doktora tezine yapılan atıflar ve doktora sonrası yüksek lisans tezine yapılan atıflar puanlamaya dahil ediliyor mu? Bu konuda bilgi verirseniz memnun olurum. İyi çalışmalar.

Kadri
Reply
21/06/2021 15:33
#144

Hocam merhabalar 3 yazarlı doktora sonrası SCI 2 yayınım var bunlardan toplam kaç puan alabiliyorum. Sizin hesaplama motorunuzda 20 hesaplanıyor fakat her ikisindede 1. yazarım. Toplam yazar sayısına bölünür diye biliyorum. Cevabınız için çok teşekkür ederim.

Elif
Reply
24/06/2021 06:38
#145

Merhaba hocam. Tezlere yapilan atiflar puanlamaya dahil ediliyor mu? Tesekkur ederim

Emine
Reply
25/06/2021 00:54
#146

Hüseyin Hocam elinize saglik. Cok faydali oldu bu hesaplama araci. Benim sorum muhendislik temel alaninda baslica yazar tanimi tek yazar ya da danismaligini yaptiginiz ogrencilerle birlikte yapilan yayin mi demek?
Cunku burdaki heaplama aracinda tek yazar ya da danismanmsiniz diye sormamissiniz da; direk makaleninin SCI vb. indeksli olup olmadigina, yazar sayisina ve kacinci sirada yazar olduguna gore yapiyor bu hesaplama araci puanlamayi.
O yuzden kafam karisti biraz hocam.

murat
Reply
25/06/2021 16:41
#147

merhabalar hocam, editör ya da yazar sayısına göre puanlama değerleri düşüyor mu? tıpkı akademik teşvik gibi.

emre
Reply
22/07/2021 09:19
#148

Öncelikle faydalı araçlarınız için teşekkür ederim. Önceden basılan yani henüz Ocak ayında Mayıs sayısı basılan bir yayın ile Mart ayındaki başvuruya katılabilir mi? Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:27
#149

Yayınınızın cilt, sayı ve sayfa numarası almış ve basılmış olması gerekiyor.

ayşe
Reply
05/08/2021 13:27
#150

teşekkürler

Emel
Reply
08/08/2021 22:35
#151

Teşekkür ederim.

merve
Reply
19/08/2021 20:17
#152

Sosyal bilimler temel alanlarda doktora öncesinde 14 yazarlı uluslararası yayınevinden çıkmış bir kitabın yazarıyım. Kitabın puanını tek başına hesaplattığımda 1.9 çıkıyor. Ama tüm yayınlarımı girip hesaplattığımda 9.4 çıkıyor neden?

Hüseyin Atasoy
Reply
25/08/2021 08:50
#153

20/14=1.429 puan almanız gerekir. Başka bir faaliyet girip silmeyi unutmuş olabilirsiniz.

Tuncay
Reply
21/08/2021 00:08
#154

Mükemmel

Jesus
Reply
21/08/2021 08:49
#155

Teşekkürler

Davut
Reply
28/08/2021 18:54
#156

Hocam bu mükemmel işinizden dolayı size teşekkür ederim,
Size danışmak istediğim şu ki: Doktora tezimden 3 SCİ yayınım var biri doktora öncesi basılmış ve diğer ikisi doktora sonrası. Ben üçünde de başlıca yazarım, birde danışmanım var. Bu durumda ''Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın'' maddeden aldığım 10 puan 90 puana dahil mi yoksa sadece 100 puanda etkili? (Mühendislik alanında başvuru yapmayı planlıyorum)

Hüseyin Atasoy
Reply
29/08/2021 12:32
#157

Basım tarihi doktora sonrasına denk geliyor olsa bile, doktora çalışmalarınızdan elde ettiğiniz yayınlar olduğu için, emin olamadan söylüyorum ama; 10 puana dahil edilmesi gerekiyor sanırım.

Nezengin
Reply
29/08/2021 09:54
#158

Teşekkür ederim, emeğinize sağlık .

 
Şu an bu sayfada 3, blog genelinde 11 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 3471 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 67 sorgu ile 0.019 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy