AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Doçentlik Puanı Hesaplama Aracı

Bu araç yardımıyla doçentlik başvurusu için puanınızı hesaplayabilir, henüz kriterlerin tümünü karşılamıyorsanız hangi kriterleri karşılamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Defalarca istenmişti ve yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik bütün alanlar yok ama ana çatıyı kurdum, yavaş yavaş diğer temel alanları da ekleyeceğim...

Doçentlik ile alakalı sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün modüller tammalandığında hesaplama aracının kaynak kodlarını da paylaşacağım. Şimdilik sadece modülleri paylaştığım github sayfasına yönlendirilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeler

 • 24/01/2021: Hesaplama aracına Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı modülü eklendi.
 • 23/01/2021: Hesaplama aracına Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı modülü eklendi.
 • 12/01/2021: Hesaplama aracının ilk sürümü Mühendislik Temel Alanı modülü ile birlikte yayınlandı.
Doçentlik Hesaplama Aracı

Mühendislik Temel Alanı

modül güncellenme tarihi: 24/01/2021
Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, tabloda sadece bir bölümde kullanılmalıdır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Bilim Alanları: Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği
     
1. Makaleler
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
1.1. Yabancı uyrukluyum veya yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yaptım:
1.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmalıdır.
2.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
2.2. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2.3. Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
2.4. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmalı ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır. Aynı kitaptan en fazla iki bölüm girilmelidir.
3.1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
4. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
4.1. Uluslararası patent
4.2. Ulusal patent
5. Atıflar
5.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.3. Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezler
6.1. Doktora
6.2. Yüksek Lisans
6.3. Doktora (eş danışmanlık)
6.4. Yüksek Lisans (eş danışmanlık)
7. Bilimsel Araştırma Projesi
7.1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
7.2. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
7.3. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış yukarıdaki iki bent dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
7.4. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmalı ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmalıdır. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri girilmelidir.
8.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
8.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
9.1. Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
9.2. Bir dönem önlisans veya lisans dersi
9.3. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulundum:
     
Faaliyet seçenekleri
Toplam kaç kişi:
kaçıncı Sıradasınız:
Baş yazar:
Zamanlama:
Kaç tane:
   

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
 • SCI: Science Citation Index
 • SSCI: Social Sciences Citation Index
 • AHCI: Art and Humanities Index
 • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 • Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makalede (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir) aday, başlıca yazar olarak değerlendirilir.
 • Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 • Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 • Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (74)

Sedat
Reply
04/02/2021 21:21
#36

Fen bilimleri ve mühendislik alanını sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hüseyin Atasoy
Reply
05/02/2021 07:43
#37

Genelde hafta sonları veya hafta için akşamları fırsat buldukça hazırlıyorum hocam. Yavaş yavaş hepsini ekleyeceğim. Mühendislik hazır zaten, fen bilimlerini ve matematiği ön sıraya aldım.

Erbil
Reply
06/02/2021 13:41
#38

Hocam mesela 2inci başlığın 1. Maddesinde(lisans üstü tezlerle ilgili sci yayınlar) danışmanimla yaptığım yayin, iki yazarlı doktora oncesi ve baş yazar başkası seçilince 5 puan veriyor hesaplama aracı. Aslında 10 puan vermesi lazım çünkü 2. Isim 20 puanın 0.5 ini almalı. Bu sekilde tek bir makale bile 10 puani almalı. Yani hesaplama aracında formülde  hata var. Sonrasında bu kısımda yaptiginiz yayinlar toplamda 10 pauni çok aşsa bile 10 puandan fazla etkimiyor toplam puana bu doğru.

Hüseyin Atasoy
Reply
06/02/2021 15:56
#39

Bahsettiğiniz faaliyetin puanı 20 değil 10. İkinci yazar yarısını alıyor; 5 puan. Yani bir problem yok ama uyardığınız için teşekkürler.

Murat
Reply
08/02/2021 17:58
#40

Hocam emeklerinize sağlık, çok sağolun, ben bir türlü oturup uğraşamıyordum, kolaylıkla girip hesaplayabildim, moral de oldu ayrıca. Tekrar teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
09/02/2021 08:42
#41

İşinize yaramasına sevindim.

Demir
Reply
08/02/2021 19:44
#42

Teşekkürler

Burcu
Reply
09/02/2021 10:07
#43

Hocam merhaba, büyük bir emekle gerçekleştirdiğiniz bu kılavuz niteliğindeki çalışma için çok çok teşekkürler. Benim kafama takılan soru başlıca yazar ile ilgili. Şartları gayet net, ancak başlıca yazarın kendimiz olmaması durumunda hesaplamayı nasıl yapmalıyız? Örneğin TÜBİTAK projemiz kapsamında bir SCI yayın üretildi, ancak aynı zamanda bu yayın bir lisans üstü tezi de kapsıyor, danışman da bu yayında var (proje yürütücüsü), öğrencisi de, ben ise araştırmacı olarak yayında yer alıyorum. Bu durumda danışman hoca başlıca yazar olarak mı kabul edilmelidir? Bu konuyu danıştığım hocalarım başlıca yazarlık statüsünün yalnızca kişinin kendisi için kullanılabileceğini, aksi durumda hesaba katılmayacağını iletiyor ancak emin olamadım, fikrinizi paylaşırsanız sevinirim. Belki bir yerde vardır ancak gözümden kaçmış da olabilir. Sağlıklı günler hocam.

Hüseyin Atasoy
Reply
10/02/2021 07:55
#44

Danışman hocanız bu durumda başlıca yazar oluyor.  Ama yazar sayısı 2 olduğu için, onun başlıca yazar olup olmaması sizin alacağınız puanı etkilemiyor. Siz 2. yazar olarak, puanın yarısını alıyorsunuz.

Sosyalci
Reply
09/02/2021 12:34
#45

Merhaba Hocam, öncelikle çok teşekkür ederiz çalışmalarınız için, benim sorum şu: kitap veya kitap bölümü için yaptığımız yayınlarda doktora sonrası 2 adet kitap bölümüm var ancak 2'si de iki yazarlı, bu şekilde kitap ile ilgili asgari koşulu sağlamış oluyor muyum?

Hüseyin Atasoy
Reply
10/02/2021 07:57
#46

Evet hocam, yazarlarından biri olduğunuz iki kitap bölümü, ders kitabı dışındaki iki farklı bilimsel kitapta yer alıyorsa, kitaplarla iligli koşulları sağlamış oluyorsunuz.

Murat
Reply
10/02/2021 12:17
#47

hocam bir şey sormak istiyorum,
başvuracağım doçentlik alanı hariç çalışmaların atıflarını da yazabiliyor muyuz acaba? bilginiz var mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:31
#48

Ekleyeceğiniz tüm faaliyetlerin başvurduğunuz alanla ilgili olması gerekiyor.

Nazlı
Reply
10/02/2021 12:44
#49

Hocam öncelikle teşekkür ediyorum.  Tam metin bildiri kitapçığında bir esere yapılan atıfın doçentlikte kapsam dışı olduğuna dair bir bilgi paylaştınız ancak UAK 2020 Ekim Sıkça Sorulan Sorularda 18. soruda, Kitap, Makale ve Bildirilere yapılan atıfların kabul edildiği belirtilmekte. Gözlerden kaçmış olabilir mi?

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:32
#50

25. yorumu kastediyorsunuz sanırım. Yazdığınız şey bildirilere yapılan atıflar için doğru. Ama ben o yorumda bildirilere yapılan atıfların değil, bildirilerden gelen atıfların kapsam dışı olduğunu yazmıştım.

can@cag_uni
Reply
10/02/2021 18:13
#51

Sayın Hocam Selamlar;
Gerçekten de çok faydalı bir site.
Ellerinize sağlık.
Sayın Hocam;
SCI kriterlerini sağladım.
TR dizin dergide yayımlanan bir makalem var. Ancak makalem araştırma olmasına rağmen üzerinde derleme yazıldı. DOI alındığı için değiştirmek mümkün olmadı. Makalem derginin araştırma-derleme tanımına göre de araştırma makalesi kategorisinde ancak bahsettiğim gibi üzerinde derleme yazıyor.
Bu durumda nasıl bir ilerleme kaydedebilirim acaba?
Sağlıklı günler temenni ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:33
#52

Değelendirme yapılırken üzerinde yazılanın dikkate alınacağını düşünüyorum hocam.

can@cag_uni
Reply
14/02/2021 17:13
#53

Çok teşekkür ederim Sayın Hocam...

Hakan Şahin
Reply
11/02/2021 15:56
#54

Huseyin bey, tr dizinle ilgili bir süre sınırı var mı acaba 3 yıl beş yıl gibi? Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:35
#55

Bildiğim kadarıyla süre sınırı yok.

Eyüp
Reply
11/02/2021 20:42
#56

Hüseyin Bey, teşvik puanlama aracından sonra doçentlik puan hesaplama aracı için de ayrıca teşekkür ediyoruz akademisyenler olarak, İLAHİLAT alanı için yapacağınız hesaplama aracını sabırsızlıkla beklediğimizi bu vesileyle iletmiş olalım. Başarılar diliyorum

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:35
#57

En kısa zamanda hazırlayacağım hocam, teşekkürler.

Erbil
Reply
13/02/2021 17:11
#58

Hocam teşekkürler dikkatimden kaçmış o, mesgul ettim bu konuda sizi. Bir sey daha sormak isterim , TR dizin taranan bir makale DOAJ indekste de taraniyor, docentlik ve akademik teşvik başvurularında bu indeks alan indeksi olarak alinabilir mi? Kisaca nerede puanlanabilir.

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:43
#59

Doçentlikte bazı alanlarda, alan indekslerinin neler olduğu sayılmış ama hepsinde yok sanırım. Akademik teşvik için de üniversiteler nelerin alan indeksi kabul edildiğini yayınlıyor. Kabul eden üniversiteler var hocam.

Mehmet
Reply
18/02/2021 12:57
#60

Sayın Hocam öncelikle böyle bir platformu hazırlayıp sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Elinize ve zihninize sağlık. Hocam, Başlıca yazar olma durumu için "Corresponding Author" ifadesi mi tekabul ediyor. Eğer bu ediyorsa ve eğer yok ise  puan eşit mi dağıtılıyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/02/2021 21:09
#61

Teşkkürler hocam. Formun başında yazar puanlaması ile ilgili detaylar mevcut.  Formun sonunda da Kısaltma ve Tanımlar başlığı altında başlıca yazarın tanımını bulabilirsiniz; tek yazarlı makalelerde ve danışmanlığı yapılan lisansüstü öğrenciler ile yazılan makalelerde aday başlıca yazar kabul edilir.

Birol UBAY
Reply
19/02/2021 16:14
#62

Hocam öncelikle böyle bir puan hesaplama motoru oluşturduğunuz için teşekkürler. Ben ESCI kapsamındaki dergiler ve üniversitelerin uluslararası yayın yapan dergilerinde yayınlanan makalelerin hangi puan türünde puanlandığını sormak istiyorum.  Malum sosyal bilimler alanında Türkiye'de SSCI de taranan üniversite dergisi çok nadir.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:42
#63

ESCI'yı uluslararası alan endeksleri kapsamında değerlendirebilirsiniz. Üniversite dergilerini ise eğer SSCI ve ISI veya SCOPUS'ta değillerse Sosyal Bilimlerin buradaki tablosunda uluslararası veya ulusal olma durumuna göre 1.4'te veya 2.3'te değerlendirebilirsiniz.

selman
Reply
20/02/2021 14:08
#64

teşekkür ederim

Ayşe
Reply
20/02/2021 20:44
#65

Hocam Merhaba,
Atıflar konusunda bir sorum var. Doktora öncesi yayınladığım bir esere doktora sonrasında yapılan atıflardan puan alabiliyor muyum? Alabiliyorsam  minimum 4 puan kriterini sağlayabiliyor muyum doktora öncesi çalışmama atıf yapıldığı için? Çok teşekkürler bu faydalı araç için.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:44
#66

Doktora sonrası aldığınız atıflar doktora sonrasına sayılır. En az 4 puan kriterini bu atıflardan karşılayabilirsiniz.

Fatih
Reply
21/02/2021 00:32
#67

Sayın Hocam,
Öncelikle çok değerli çalışmanız için şükranlarımı sunuyorum. Benim sorum tezden üretilen yayınlarla ilgili. Bu yayınlar alan endeksleri veya Ulakbim dışındaki uluslararası endekslerde taranıyorsa hiç puan alamıyor muyuz?

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:46
#68

Diğer uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler kısmında değerlendirebilirsiniz.

can@cag_uni
Reply
21/02/2021 09:28
#69

Sayın Hüseyin Hocam Selamlar;
Mühendislik fakültesinde bir akademisyenim. Master öğrencilerim ise Sosyal Bilimler Fakültesi'ndedir. Kendilerine yaptığım lisansüstü tez danışmanlığı puanlamaya dahil olmakta mıdır?
Saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:48
#70

Puanlanacak tüm faaliyetlerinizin doçentlik başvurusu yaptığınız alanla ilgili olması gerekiyor. Emin olmamakla birlikte, öğrencileriniz farklı bir alanda çalıştığı için danışmanlıklarınız puanlamaya dahil edilmeyebilir.

seda tan
Reply
21/02/2021 14:29
#71

Doktora mezuniyeti için gerekli uluslararası makale doktora öncesi sayılıp puana dahil edilmiyor mu?

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:51
#72

Evet doğru, doktoradan mezun olmak için doktora konunuzla alakalı yaptığınız çalışmayı doktora öncesi çalışma olarak saymanız gerekir. Puanlamaya dahil edebilirsiniz. Ancak doktora öncesi çalışmalardan toplanan 10 puandan fazlası, kriterlerin karşılanması açısından anlam ifade etmiyor.

Ceyda
Reply
21/02/2021 15:09
#73

Hüseyin Bey, öncelikle elinize ve emeğinize sağlık. En kısa sürede Filoloji Temel Alanı için de böyle bir çalışma yapmanızı dört gözle ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:53
#74

Bu aralar yoğunluktan yeni hiçbir alan ekleyemedim. İlk fırsatta yorumlara yazılan alanlara öncelik vererek hepsini ekleyeceğim.

 
Şu an bu sayfada 2, blog genelinde 7 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 240 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 83 sorgu ile 0.026 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy