AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Doçentlik Puanı Hesaplama Aracı

Bu araç yardımıyla doçentlik başvurusu için puanınızı hesaplayabilir, henüz kriterlerin tümünü karşılamıyorsanız hangi kriterleri karşılamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Defalarca istenmişti ve yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik bütün alanlar yok ama ana çatıyı kurdum, yavaş yavaş diğer temel alanları da ekleyeceğim...

Doçentlik ile alakalı sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün modüller tammalandığında hesaplama aracının kaynak kodlarını da paylaşacağım. Şimdilik sadece modülleri paylaştığım github sayfasına yönlendirilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeler

 • 24/01/2021: Hesaplama aracına Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı modülü eklendi.
 • 23/01/2021: Hesaplama aracına Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı modülü eklendi.
 • 12/01/2021: Hesaplama aracının ilk sürümü Mühendislik Temel Alanı modülü ile birlikte yayınlandı.
Doçentlik Hesaplama Aracı

Mühendislik Temel Alanı

modül güncellenme tarihi: 24/01/2021
Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, tabloda sadece bir bölümde kullanılmalıdır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Bilim Alanları: Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği
     
1. Makaleler
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
1.1. Yabancı uyrukluyum veya yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yaptım:
1.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmalıdır.
2.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
2.2. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2.3. Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
2.4. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmalı ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır. Aynı kitaptan en fazla iki bölüm girilmelidir.
3.1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
4. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
4.1. Uluslararası patent
4.2. Ulusal patent
5. Atıflar
5.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.3. Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezler
6.1. Doktora
6.2. Yüksek Lisans
6.3. Doktora (eş danışmanlık)
6.4. Yüksek Lisans (eş danışmanlık)
7. Bilimsel Araştırma Projesi
7.1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
7.2. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
7.3. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış yukarıdaki iki bent dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
7.4. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmalı ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmalıdır. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri girilmelidir.
8.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
8.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
9.1. Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
9.2. Bir dönem önlisans veya lisans dersi
9.3. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulundum:
     
Faaliyet seçenekleri
Toplam kaç kişi:
kaçıncı Sıradasınız:
Baş yazar:
Zamanlama:
Kaç tane:
   

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
 • SCI: Science Citation Index
 • SSCI: Social Sciences Citation Index
 • AHCI: Art and Humanities Index
 • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 • Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makalede (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir) aday, başlıca yazar olarak değerlendirilir.
 • Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 • Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 • Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (97)

Erbil
Reply
13/02/2021 17:11
#58

Hocam teşekkürler dikkatimden kaçmış o, mesgul ettim bu konuda sizi. Bir sey daha sormak isterim , TR dizin taranan bir makale DOAJ indekste de taraniyor, docentlik ve akademik teşvik başvurularında bu indeks alan indeksi olarak alinabilir mi? Kisaca nerede puanlanabilir.

Hüseyin Atasoy
Reply
14/02/2021 12:43
#59

Doçentlikte bazı alanlarda, alan indekslerinin neler olduğu sayılmış ama hepsinde yok sanırım. Akademik teşvik için de üniversiteler nelerin alan indeksi kabul edildiğini yayınlıyor. Kabul eden üniversiteler var hocam.

Mehmet
Reply
18/02/2021 12:57
#60

Sayın Hocam öncelikle böyle bir platformu hazırlayıp sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Elinize ve zihninize sağlık. Hocam, Başlıca yazar olma durumu için "Corresponding Author" ifadesi mi tekabul ediyor. Eğer bu ediyorsa ve eğer yok ise  puan eşit mi dağıtılıyor.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/02/2021 21:09
#61

Teşkkürler hocam. Formun başında yazar puanlaması ile ilgili detaylar mevcut.  Formun sonunda da Kısaltma ve Tanımlar başlığı altında başlıca yazarın tanımını bulabilirsiniz; tek yazarlı makalelerde ve danışmanlığı yapılan lisansüstü öğrenciler ile yazılan makalelerde aday başlıca yazar kabul edilir.

Birol UBAY
Reply
19/02/2021 16:14
#62

Hocam öncelikle böyle bir puan hesaplama motoru oluşturduğunuz için teşekkürler. Ben ESCI kapsamındaki dergiler ve üniversitelerin uluslararası yayın yapan dergilerinde yayınlanan makalelerin hangi puan türünde puanlandığını sormak istiyorum.  Malum sosyal bilimler alanında Türkiye'de SSCI de taranan üniversite dergisi çok nadir.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:42
#63

ESCI'yı uluslararası alan endeksleri kapsamında değerlendirebilirsiniz. Üniversite dergilerini ise eğer SSCI ve ISI veya SCOPUS'ta değillerse Sosyal Bilimlerin buradaki tablosunda uluslararası veya ulusal olma durumuna göre 1.4'te veya 2.3'te değerlendirebilirsiniz.

selman
Reply
20/02/2021 14:08
#64

teşekkür ederim

Ayşe
Reply
20/02/2021 20:44
#65

Hocam Merhaba,
Atıflar konusunda bir sorum var. Doktora öncesi yayınladığım bir esere doktora sonrasında yapılan atıflardan puan alabiliyor muyum? Alabiliyorsam  minimum 4 puan kriterini sağlayabiliyor muyum doktora öncesi çalışmama atıf yapıldığı için? Çok teşekkürler bu faydalı araç için.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:44
#66

Doktora sonrası aldığınız atıflar doktora sonrasına sayılır. En az 4 puan kriterini bu atıflardan karşılayabilirsiniz.

Fatih
Reply
21/02/2021 00:32
#67

Sayın Hocam,
Öncelikle çok değerli çalışmanız için şükranlarımı sunuyorum. Benim sorum tezden üretilen yayınlarla ilgili. Bu yayınlar alan endeksleri veya Ulakbim dışındaki uluslararası endekslerde taranıyorsa hiç puan alamıyor muyuz?

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:46
#68

Diğer uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler kısmında değerlendirebilirsiniz.

can@cag_uni
Reply
21/02/2021 09:28
#69

Sayın Hüseyin Hocam Selamlar;
Mühendislik fakültesinde bir akademisyenim. Master öğrencilerim ise Sosyal Bilimler Fakültesi'ndedir. Kendilerine yaptığım lisansüstü tez danışmanlığı puanlamaya dahil olmakta mıdır?
Saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:48
#70

Puanlanacak tüm faaliyetlerinizin doçentlik başvurusu yaptığınız alanla ilgili olması gerekiyor. Emin olmamakla birlikte, öğrencileriniz farklı bir alanda çalıştığı için danışmanlıklarınız puanlamaya dahil edilmeyebilir.

can@cag_uni
Reply
24/02/2021 23:47
#71

Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam

seda tan
Reply
21/02/2021 14:29
#72

Doktora mezuniyeti için gerekli uluslararası makale doktora öncesi sayılıp puana dahil edilmiyor mu?

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:51
#73

Evet doğru, doktoradan mezun olmak için doktora konunuzla alakalı yaptığınız çalışmayı doktora öncesi çalışma olarak saymanız gerekir. Puanlamaya dahil edebilirsiniz. Ancak doktora öncesi çalışmalardan toplanan 10 puandan fazlası, kriterlerin karşılanması açısından anlam ifade etmiyor.

Ceyda
Reply
21/02/2021 15:09
#74

Hüseyin Bey, öncelikle elinize ve emeğinize sağlık. En kısa sürede Filoloji Temel Alanı için de böyle bir çalışma yapmanızı dört gözle ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
24/02/2021 07:53
#75

Bu aralar yoğunluktan yeni hiçbir alan ekleyemedim. İlk fırsatta yorumlara yazılan alanlara öncelik vererek hepsini ekleyeceğim.

Misafir
Reply
24/02/2021 14:32
#76

Hocam merhaba,
2. danışmanlığını yaptığım bir lisansüstü öğrencimizle yapılan bir yayında yazar sıralaması,
öğrenci, 1. danışman ve 2. danışman
şeklindedir. Bu durumda 2. danışman olarak "başlıca yazar" şartını sağlamış oluyor muyum?
Teşekkürler...

Hüseyin Atasoy
Reply
04/03/2021 09:17
#77

Bu durumda yalnızca 1. danışman başlıca yazar olarak değerlendiriliyor.

Mustafa Dinç
Reply
25/02/2021 21:19
#78

Öncelikle bu güzel çalışmalarınız için tebrik ederim. Doçentlik başvuru puanı hesaplama programınızda Filoloji alanı ile ilgili çalışmayı yapacak mısınız? Saygılar, kolaylıklar...

Hüseyin Atasoy
Reply
04/03/2021 09:18
#79

Zamanla bütün alanları ekleyeceğim hocam.

MUSTAFA HOCA
Reply
26/02/2021 01:12
#80

Hocam merhabalar. Eğitim Bilimleri alan indeksi 15 puan tek yazar için. Programınızda 10 çıkıyor tek yazar için. Ben mi acaba birşeyi kaçırdım bilemedim hocam.

Hüseyin Atasoy
Reply
04/03/2021 09:21
#81

Eğitim bilimleri alanını eklemedim henüz. Sayfayı ilk açtığınızda mühendislik temel alanı seçili oluyor ve muhtemelen hesaplamayı bu alanda yaptırdınız.

can@cag_uni
Reply
04/03/2021 11:25
#82

Sayın Hüseyin Hocam Selamlar;
TR dizin makalem kabul aldı.
DOI numarası da aldı ancak henüz basılmadı. Haziran ayı sayısında basılacağı bildirildi.
Bu durumda Mayıs ayında DOI numarası almış hali ile doçentlik için başvuruda kullanmam mümkün olur mu?
Vereceğiniz cevap ve ayıracağınız zaman için şimdiden teşekkür ederim.
Selam ve saygılarımla

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:08
#83

Makale için doi almak yeterli olmuyor hocam. Cilt, sayı ve sayfa numarası alınmış olması gerekiyor.

Gamze
Reply
06/03/2021 00:17
#84

Hocam öncelike emeklerinize sağlık.
Bir sorum olacak, sosyal bilimler alanından başvuru yapacağım.  Sözlü bildiri puanım doktora sonrası 4.
Doktora öncesi ise 5. Toplam 9 oluyor.Bu alanda minimum 5puan olma gerekliliği var, bunu doktora sonrası şeklinde mi yorumlamak gerekir sizce?

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:12
#85

Orada doktora öncesi veya sonrası ayrımı yok hocam, oradaki 5 puanın tamamını veya istediğiniz kadarlık kısmını doktora öncesi çalışmalardan sağlayabilirsiniz.

Güllü
Reply
07/03/2021 00:18
#86

Merhaba, 5 kişilik bir SCI yayında benimde dahil olduğum 3 kişi bağımsız araştırmacı (yani danışman ile öğrenci hoca ilişkimiz yok) 1 adet yüksek lisans öğrencisi ve onun danışmanı bulunuyor. Benim başvurumda başlıca yazar olarak birisini yazacak mıyım yoksa puan 5'e mi bölünür?

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:17
#87

Mühendislik temel alanını kastediyorsanız, başlıca yazar var olarak girmeniz gerekiyor.

Onur
Reply
11/03/2021 01:28
#88

Hüseyin Hocam, elinize emeğinize sağlık.
Ben Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden mezunuyum. Sağlık bilimleri alanından (mesela Tıbbi Biyoloji) doçentlik başvurusu yapabiliyor muyum? Eğer yapabiliyorsam bunun Doçentlik kadrosu için bir handikapı var mıdır? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:26
#89

Hangi alanda doçentlik başvurusu yapıyorsanız, başvurunuzda sadece o alanla alakalı çalışmalarınızı kullanabiliyorsunuz. Puanınız yeterli oluyorsa bir problem olacağınız sanmıyorum hocam.

Gamze
Reply
12/03/2021 20:10
#90

Hocam merhaba
Bir sorum olacaktı: Doçentlik için sözel bildiriden minimum 5 puan şartı var. 5 inin de doktora sonrası olması şart mı?

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2021 09:19
#91

O 5 puan için doktora öncesi / sonrası ayrımı yok hocam.

Hakkı
Reply
18/03/2021 20:59
#92

Hüseyin Hocam, size atıflarla ilgili soracaktım. Hocam, atıfın tezden yapılan makaleye olup  olması diye ayırım var mı? Yani atıfın tezden yapılmamış olan makale için olması gerekiyor diye birşey var mı? (Makalelerde tezden olmaması diye olan kural gibi). Şimdiden teşekkür ederim.

Hüseyin Atasoy
Reply
04/04/2021 09:28
#93

Bildiğim kadarıyla öyle bir ayrım yok.

Gaye
Reply
19/03/2021 14:52
#94

Hocam merhaba
Doktora öğrencisiyken görev aldığımız AB ve TÜBİTAK projelerini puanlayabiliyor muyuz?
Teşekkürler

Hüseyin Atasoy
Reply
04/04/2021 09:30
#95

Doktora öncesi faaliyet olarak girebilirsiniz. Ancak doktora öncesi faaliyetlerin toplam 10 puanı aşan kısımlarının kriterleri sağlama açısından bir faydası bulunmuyor.

Ali Balcı
Reply
19/03/2021 23:10
#96

Hocam emeklerinize sağlık. Eğitim Bilimleri Alanı hesaplama aracını bekliyoruz. Saygılarımla.

Hüseyin Atasoy
Reply
04/04/2021 09:31
#97

Bu aralar zaman bulmakta zorlanıyorum ama ilk fırsatta ekleyeceğim hocam.

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 2 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 651 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 84 sorgu ile 3.69 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2021 Hüseyin Atasoy