KANO - Gerçek Zamanlı Kağıt Notu Okuyucusu

KANO'yu Yapılandırma

Not: Aşağıda yer alan bilgiler önceki sürüme aittir. Bayram tatili bitti ve malesef sayfadaki açıklamaların tümünü güncelleyemedim. Güncel sürümü "İndir" sayfasından indirebilirsiniz. En kısa sürede, indirme sayfasına 20, 25 ve 30 soruluk word şablonlarını ve yapılandırma dosyalarını da ekleyeceğim...


KANO yapılandırma düzenleyicisi

Ana penceredeki 'Yapılandırma' kısmında bulunan 'Düzenle' butonuna basarak yapılandırma düzenleyicisini açabilirsiniz.

Görüntü

Kamera no: Bilgisayara bağlı kameralardan kaçıncı sıradakine bağlanılacağını belirler.

Yumuşatma: Kalitesiz webcamlerin görüntülerine uygulanacak yumuşatma seviyesini seçer.

Ters çevir: Kameranın kağıtlara hangi açıdan bakacağına bağlı olarak kameradan alınacak görüntülerin yatay ve/veya dikey doğrultularda ters çevirilmesini sağlar.

Not Girişi ve Seslendirme

Onay için minimum kare sayısı: Numaranın ve notun doğru okunduğunun kabul edilmesi için arka arkaya en az kaç karede yakalanması gerektiğini belirler.

Konuşma sesi test cümlesi: Konuşma sesi ve hızının kontrol edilebilmesi için seçilen modüle okutulacak cümleyi bu alana yazabilirsiniz. Cümleyi yazdıktan sonra seslendirmeyi başlatmak için Enter tuşuna basabilirsiniz.

Ses modülü: Bilgisayarda yüklü modülleri listeleyip bunlardan birinin seçilmesini sağlar. Türkçe desteği ile ilgili bilgi almak için sayfanın başındaki 'İndir' sekmesine tıklayabilirsiniz.

Konuşma hızı: Kağıtlardan okunan notların hangi hızla seslendirileceğini ayarlar.

Kontrol Bölgesi

Kontrol bölgesi genişliği / yüksekliği: Formun köşeleri belirlendikten sonra sağ alt tarafa aktarılan bölgenin genişlik ve yüksekliğini belirler. İşaret kontrolleri bu bölgede yapılır.

İşaret yarıçapı: Kağıtlarda tespit edilecek işaretlerin üzerine onay için yerleştirilecek mavi noktaların yarıçapını belirler. Bu değer, işaret belirtmeyen bileşenlerin elenmesinde de kullanıldığı için yaklaşık olarak kamera görüntüsündeki işaretlerin yarıçapına yakın seçilmesi önerilir.

Koyuluk eşik çarpanı: İşaretlerin tespitinde kullanılan algoritma için gereklidir. Muhtemel eklemeler için yerleştirilmiştir ve 0.5 olarak bırakılmalıdır.

Küme belirleyici nokta: Formun görüntüde yaklaşık olarak ne civarda yerleşeceğini gösteren noktanın koordinatlarını belirler. Bu nokta işaretleri kümelemek için kullanılır.

Küme belirleyiciyi otomatik olarak belirle: Bu seçenek işaretli iken, küme belirleyici nokta otomatik olarak belirlenir. Noktanın belirlenebilmesi için listedeki öğrecilerden biri ile doğru eşleşen bir form verisi okutulması gerekir. Program noktayı belirlemek için başta kabaca yaklaşık konum seçer ve doğru okuduğu formlardan veriler toplayarak küme belirleyicinin yerini kesinleştirmeye çalışır. Eğer çalışma anında herhangi bir nedenle programın topladığı bu verilerin temizlemesi istenirse, görüntüde herhangi bir yere çift tıklanabilir. Bu seçenek işaretlenmezse, küme belirleyici nokta, fare yardımıyla yine görüntüye çift tıklanarak belirlenmelidir.

Format

Şablon: Tasarlanan formun şablonu bu alana girilmelidir. Küme parantezleri ('{' ve '}') bir grubun açılışını ve kapanışını, O (sıfır değil, büyük o) harfleri de işaret alanlarını temsil eder.

Öğrenci numarası / Öğrenci notu formatlayıcıları: Bu alanlara, tasarlanan formdan okunacak verilerin, ne şekilde bir öğrenci numarasına ve notuna dönüştürüleceğini anlatan Lir ifadeleri yazılmalıdır.

İşaretler

Bu sekmede, tasarlanan formda işaretlenebilecek alanlar fare yardımıyla seçilerek sadece bir seferliğine belirlenir.

Yapılandırmayı Kaydetme

Yapılandırma tamamlandıktan sonra 'Kaydet' butonu ile pencere kapatılır. Ayarların dosyaya da yazılabilmesi için ana penceredeki 'Yapılandırma' kısmında yer alan 'Kaydet' butonuna da basılması ve yapılandırmanın aktarılacağı bir dosya seçilmesi gerekir.

Varsayılan Yapılandırmayı Belirleme

Program her açıldığında elle bir yapılandırma dosyası yüklenmesi istenmiyorsa, varsayılan yapılandırma olarak belirlenmek istenen ayarlar, programın yanındaki 'KANO_B' klasörüne 'Varsayilan' adı ile kaydedilebilir. Progam başlarken bu isimde bir yapılandırma dosyası bulursa onu yükleyerek başlar.

Anahtar Kelimeler: kano ayarlama, kanoyu yapılandırma, yapılandırma düzenleyici, kağıt not okuyucu
© 2015-2021 Hüseyin Atasoy