LANPhone Ayarlarını Yapılandırma

LANPhone ayarlar penceresi

LANPhone kurulduktan hemen sonra varsayılan ayarlar ile kullanıma zaten hazırdır. Kullanıcının, programda veya Windows'un ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek yoktur. (Programın kendisi de Windows'un hiçbir ayarında değişiklik yapmaz.) Ancak kontrolün tümüyle kullanıcıda olması amaçlanarak, kullanıcının, programın işleyişine etki eden mümkün olabildiği kadar çok parametreyi değiştirebilmesi sağlanmıştır.

Gecikmeli Başlangıç

Eğer bağlanılan ağ, Windows başlar başlamaz aktif olamıyorsa programın gecikmeli olarak başlaması sağlanabilir. Bunun için 'Başlat > Tüm Programlar > Başlangıç' konumundaki kısayol silinir ve programın yeni bir kısayolu oluşturulur. Kısayolun Özellikler penceresinde yer alan 'Hedef' kutusunun sonuna tırnak işaretinden hemen sonra bir boşluk ve ardından 'gecikmeli 10' şeklinde(tırnaklar dahil değil) saniye cinsinden gecikme parametresi eklenir.(10 yerine istenen değer girilebilir.) Ardından bu kısayol 'Başlat > Tüm Programlar > Başlangıç' konumuna yerleştirilir. Ayrıca programın Windows her başlatıldığında çalışması istenmiyorsa 'Başlat > Tüm Programlar > Başlangıç' konumunda bulunan kısayol silinebilir.

Genel

Dil: Programın dilini ayarlar. Dil verileri diller.xml dosyasında tutulur. Şimdilik sadece Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri mevcut. Destekle menüsüne tıklayarak programın çevirisine nasıl katkı sağlayabileceğiniz konusunda bilgi edinebilirsiniz.
Zaman Aşımı: Arama yapıldıktan sonra, yanıtın kaç saniye boyunca bekleneceğini belirler. Bu süre aşıldıktan sonra aranan kullanıcı arayana yanıt olmadığını bildirir. Kimlik paylaşımı devre dışı iken eğer aranan kişiye ulaşılamıyorsa bu süre tamamlandığında kişinin grupta olmadığı bildirilir.
Bilgi Balonları: Program başlatıldığında, yeni bir kullanıcı gruba katıldığında veya grubtan ayrıldığında sağ alt köşede beliren bilgi balonlarının görünüp görünmeyeceğini belirler.

Kimlik

Kimlik Paylaşımı: Başta aktif olarak varsayılan bu ayar çoklu yayına dayalı kimlik paylaşımının etkin olup olmayacağını belirler. Eğer kimlik paylaşımı aktifken bilgisayarlar birbirlerini göremezse bu özellik devre dışı bırakılabilir. Kimlik paylaşımı devre dışı bırakıldığında kimlik düzenleyicisi kullanılarak bilgisayarlar elle eklenmelidir. Bu durumda kullanıcıların ip adreslerinin sabitlemesi uygun olur.
Görünen İsim: Kimlik paylaşımı aktifken kullanıcının adını belirler. Kimlik paylaşımı devre dışı iken kullanıcının kimliği kimlik düzenleyicisi yardımıyla elle girilmelidir.
Grup Adresi: Kimlik paylaşımının yapılacağı çoklu yayın grubunun adresini belirler.
Grup Portu: Kimlik paylaşımının yapılacağı port numarasını belirler. Görüntülerin ve metin mesajlarının aktarımı bu port kullanılarak yapılır. Ayrıca dosya aktarımını başlatmaya yarayan bazı LANPhone protokolü komutları yine bu port aracılığıyla aktarılır. Ayarlar kısmındaki hiçbir port numarası bir diğer ile aynı olmamalıdır.

Ses

Örnekleme Frekansı: Sesin hangi örnekleme frekansı ile örnekleneceğini belirler. Küçük değerler düşük kalite ve düşük veri boyutu anlamına gelecektir.
Örnek Başına Bit: Örneklenen her değerin kaç bit ile temsil edilerek saklanacağını belirler. 8 bit daha düşük kalite ve veri boyutu anlamına gelse de Android işletim sistemli cihazların tümü 8 bitlik sesi desteklemez. Uyumluluk problemi yaşanmaması için varsayılan değer 16 bittir.
Ses Aktarım Portu: Ses aktarımının yapılacağı port numarasını belirler. Ayarlar kısmındaki hiçbir port numarası bir diğer ile aynı olmamalıdır.

Görüntü

Webcam Cihazı: Bilgisayara bağlı webcam cihazlarının listelendiği bu kısımda görüntünün alınacağı webcam cihazı seçilir veya görüntü aktarımı devre dışı bırakılabilir.
Görüntü Kalitesi(%): Aktarılacak görüntünün kalitesini belirler. Görüntüler bu değer ile ters orantılı olarak sıkıştırılır ve boyut düşürülür. Dolayısıyla düşük kalite, yüksek sıkıştırma oranı ve düşük boyut anlamına gelecektir.
Saniye Başına Kare: Görüşme başlatıldıktan sonra karşı tarafa her saniye aktarılacak görüntü sayısını belirler. Yüksek değerler daha akıcı bir görüntü meydana getirir.
Webcam'i Başlat: Görüşme başlatıldıktan sonra görüntü aktarımının otomatik olarak başlatılıp başlatılmayacağını belirler. Eğer "Elle" seçeneği seçilirse, görüşme başlatıldıktan sonra görüntü aktarımının başlatılabilmesi için kullanıcının, belirecek kamera simgesine tıklaması gerekir.

Metin

Mesajlaşma: Kullanıcıların birbirlerine metin mesajı yollayarak mesajlaşıp mesajlaşamayacağını belirler. Bu özelliği pasif bırakan kullanıcı metin mesajı alamaz ve gönderemez.

Dosya

Dosya Aktarımı: Kullanıcıların birbirlerine dosya yollamalarını sağlayan özelliğin aktif olup olmayacağını belirler. Bu özelliği pasif bırakan kullanıcı, başka bir kullanıcıdan dosya alamaz ve başka bir kullanıcıya dosya gönderemez.
Dosya Aktarım Portu: Dosya aktarımının yapılacağı portu belirler. Ayarlar kısmındaki hiçbir port numarası bir diğer ile aynı olmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: lanphone ayarları, ayarları yapılandırma, ayarlar, ses, görüntü, mesajlaşma, dosya aktarımı