LANPhone Sürüm Geçmişi

(02/07/2012)
•  Windows güvenlik duvarında, LANPhone'un gerekli izinleri almasını sağlayan kurallar oluşturulabilmesi için "GDAyarlari.exe" uygulaması yazıldı ve uygulama pakete dahil edildi. Uygulamaya Ayarlar penceresindeki "Güvenlik Duvarı" sekmesinden erişilebilir.

(03/06/2012)
•  Aktarımları 1 saatten daha çok süren dosyalar iletilirken eksik gösterilen "Geçen süre" ve "Tahmini kalan süre" alanları düzeltildi.

Sürüm 2.0.0249 (07/02/2012)
•  Kullanıcıların birbirlerine dosya aktarabilmeleri sağlandı. Bu amaçla DosyaTransfer.dll kütüphanesi yazıldı.
•  Kullanıcı listesinin gösterim şeklinin değiştirilebilmesi ve isimlerin sıralanabilmesi sağlandı.
•  Windows'un 64 bitlik sürümlerinde programın düzgün çalışmasını engelleyen hatalar giderildi.
•  Kullanıcıların birbirlerine metin mesajları göndererek mesajlaşabilmeleri sağlandı.
•  Önceki sürümlerde kullanılan WaveLib.dll kütüphanesinde programın çökmesine sebep olabilen hatalar tespit edildi ve bu kütüphane yerine NAudio.dll kütüphanesi kullanılmaya başlandı.
•  Görüntü alımı için avicap32.dll kütüphanesine yapılan çağrılar kaldırıldı. Bu işlev, DShowNet.dll kütüphanesi yardımıyla yerine getirilmeye başlandı.
•  Webcam sürücüsü seçimi yerine webcam aygıtı seçimi yapılması sağlandı. Bu sayede aynı sürücü ile çalışan farklı kameralar arasında seçim yapılabilecek.
•  Çoklu yayın desteği ile kimlik paylaşımının sağlanamadığı bilgisayarlarda kimlik transferinin devre dışı bırakılabilmesi sağlandı.
•  Kimlik paylaşımı devre dışı iken, kimliklerin dosyaya kaydedilmesini ve dosyadan okunabilmesini sağlayan bir arayüz ve KimlikOkuyucu.dll kütüphanesi yazıldı.
•  Ayarlar gruplandırıldı.
•  Her saniye gönderilecek kare sayısının ayarlanabilmesi ve böylece daha akıcı görüntüler elde edilebilmesi sağlandı.
•  Webcam'in görüşme başlar başlamaz otomatik olarak başlatılmasını sağlayan bir ayar eklendi.
•  Tamamlandığında, görüşme isteğinin otomatik olarak reddedilmesini sağlayan zaman aşımı süresi kullanıcının tercihine bırakıldı.
•  Bilgi balonlarının kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilmesi için bir ayar eklendi.
•  Kimlik transferini sağlamak amacıyla yazılmış olan KimlikTransfer.dll kütüphanesi kaldırıldı. Bu kütüphane yerine sesli görüşmeler dışında iletişim gerektiren tüm işlevlerin (mesajlaşma, dosya paylaşımı, kimlik paylaşımı ve görüntü paylaşımı) başlatılmasını sağlayan bazı lanphone protokolü komutlarının aktarımı ve yorumlanması ile görevli VeriTransfer.dll kütüphanesi yazıldı.
Sürüm 1.2.0352 (06/09/2011)
•  Xml formatında dil dosyaları oluşturulabilmesi ve bu dosyalar ile programın dilinin değiştirilebilmesi sağlandı. Şu anki sürümde Ayarlar penceresinde desteklenen diller listelenir ve programın dili buradan değiştirilebilir. İlerde xml dosyasına eklenecek çeviriler ile programın daha çok dilde kullanılması sağlanabilir.
•  İzin verilen grup adresi aralığı yanlış verilmişti, düzeltildi.
Sürüm 1.2.0332 (03/09/2011)
•  Kütüphaneler arası yetkisiz kaynak erişim istekleri yüzünden program sıkça çöküyordu, düzeltildi.
•  Windows kapatılırken, program kapanmayı reddedip Windows'u bekletiyordu. Sorun giderildi.
•  Uygulama katmanında çalıştırılmak üzere yeni bir protokol tasarlandı. Önceki protokolü kullanmakta olan Arama.dll, AramaDinleme.dll ve KimlikTransfer.dll kütüphaneleri yeni protokole uyarlandı.
•  Bir kullanıcı gruptan ayrıldığında diğer kullanıcılara bildirim gönderilmesi sağlandı.
•  Ağın Windows başlar başlamaz hazır olamaması durumunda problem yaşanmaması için gecikmeli başlangıç özelliği eklendi.
•  Kullanıcı listesine üyelerin işletim sistemlerini belirten simgeler eklendi. (Windows veya Android)
•  Önceki sürümlerde kimlik transferleri için kullanılan ağa yayım mantığı yerine, grup oluşturma ve gruba yayma mantığı kullanılmaya başlandı.
•  Daha önce görüşme sonlandrıldığında donmalara sebep olan SesAygitiYoneticisi.dll kütüphanesindeki sorun giderildi.
Sürüm 1.1.0 (09/12/2010)
•  Görüntülü görüşme özelliği eklendi.
•  Önceki sürümde numara ayıklama işlemi henüz numara gelmemişken de yapılabiliyordu. Programın bazen hata vererek kapanmasına sebep olan bu sorun giderildi.
•  Ana iş parçacığına görüntü yakalama aygıtı ile bağlantı kurma, bağlantıyı sonlandırma, arama ve arama dinleme işlemlerinin durumlarını/sonuçlarını bildirme görevleri verildi. Ayrıca süre ilerletme ve veri aktarım hızlarının hesabı ile görevli iş parçacığına, görüntü alıp uykuya dalan iş parçacığını periyodik olarak uyandırma görevi de verildi.
•  Kütüphaneler ve iş parçacıkları arasında görev aktarımı için kullanılan lambda metod ve rereferans yoluyla gönderim yaklaşımlarından vazgeçildi.
•  KimlikTransfer.dll kütüphanesinde kimlik transfer işlemleri için beklemede tutulan iş parçacığına görüntü aktarımı ve alımı için de istek bekleme ve yürütme görevleri verildi.
•  Referans yoluyla aktarılan nesneler Ortak.dll kütüphanesine nakledildi. Daha önce AramaDinleme.dll denetiminde bulunan meşgul bildirim alanı, önceki sürümde hatalara sebep olan numara ve isim alanları yine Ortak.dll denetimine alındı.
•  Eski sürümde, gelen ve yapılan aramalarda durum bildirimleri Arama.dll ve AramaDinleme.dll için çalışan iş parçacıkları denetiminde yapılıyorken bu görevler ana iş parçacığınca devredildi.
Sürüm 1.0.0 (24/11/2010)
LANPhone'nun ilk sürümü yayınlandı.
Anahtar Kelimeler: lanphone sürüm geçmişi, programın gelişim aşamaları, eski sürümler, değişiklikler