AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
AtasoyWeb
Hüseyin Atasoy'un Programlama Günlüğü

Doçentlik Puanı Hesaplama Aracı

Bu araç yardımıyla doçentlik başvurusu için puanınızı hesaplayabilir, henüz kriterlerin tümünü karşılamıyorsanız hangi kriterleri karşılamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Defalarca istenmişti ve yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik bütün alanlar yok ama ana çatıyı kurdum, yavaş yavaş diğer temel alanları da ekleyeceğim...

Doçentlik ile alakalı sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün modüller tammalandığında hesaplama aracının kaynak kodlarını da paylaşacağım. Şimdilik sadece modülleri paylaştığım github sayfasına yönlendirilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeler

 • 24/01/2021: Hesaplama aracına Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı modülü eklendi.
 • 23/01/2021: Hesaplama aracına Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı modülü eklendi.
 • 12/01/2021: Hesaplama aracının ilk sürümü Mühendislik Temel Alanı modülü ile birlikte yayınlandı.
Doçentlik Hesaplama Aracı

Mühendislik Temel Alanı

modül güncellenme tarihi: 24/01/2021
Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, tabloda sadece bir bölümde kullanılmalıdır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Bilim Alanları: Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği
     
1. Makaleler
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
1.1. Yabancı uyrukluyum veya yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yaptım:
1.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmalıdır.
2.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
2.2. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2.3. Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
2.4. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmalı ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır. Aynı kitaptan en fazla iki bölüm girilmelidir.
3.1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
4. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
4.1. Uluslararası patent
4.2. Ulusal patent
5. Atıflar
5.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.3. Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezler
6.1. Doktora
6.2. Yüksek Lisans
6.3. Doktora (eş danışmanlık)
6.4. Yüksek Lisans (eş danışmanlık)
7. Bilimsel Araştırma Projesi
7.1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
7.2. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
7.3. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış yukarıdaki iki bent dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
7.4. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmalı ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmalıdır. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri girilmelidir.
8.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
8.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
9.1. Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
9.2. Bir dönem önlisans veya lisans dersi
9.3. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulundum:
     
Faaliyet seçenekleri
Toplam kaç kişi:
kaçıncı Sıradasınız:
Baş yazar:
Zamanlama:
Kaç tane:
   

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
 • SCI: Science Citation Index
 • SSCI: Social Sciences Citation Index
 • AHCI: Art and Humanities Index
 • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 • Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makalede (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir) aday, başlıca yazar olarak değerlendirilir.
 • Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 • Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 • Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (259)

fatih kaya
Reply
21/12/2022 15:31
#240

Kıymetli Hocam Merhaba,
Herhangi bir üniversitede faaliyet gösteren hocamızın yayıncı olduğu bir dergi "ulusal dergi" kapsamında sayılır mı? Biliyorsunuz, herhangi bir derginin ulusal olarak sayılması için ULAKBİM'de taranması ve bir Türk üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteriyor olması lazım. Yani, yayımcı bir hocamızsa bu dergi ulusal hakemli dergi midir? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla

Afac
Reply
01/01/2023 13:52
#241

Merhaba, öncelikle emeğinize sağlık. Diğer uluslararası alan endekslerinden alınan atıflar (5.1 ve 5.2 maddeleri dışındaki) doçentlikte puanlanıyor mu? Puanlanıyorsa nerede? Teşekkür ederim.

akif
Reply
04/01/2023 14:31
#242

tesekkür ederim

yağmur
Reply
04/01/2023 16:10
#243

hocam, danışmanlığımızda bitirilen yüksek lisans tezinden öğrenci ile ortak makale yayınlarsak doçentlikte  puan alabilir miyiz?

yunus
Reply
06/01/2023 02:47
#244

güzel

Çınar Kaya
Reply
17/01/2023 15:36
#245

Değerli Hocam,
Teşvik aracınızdan oldukça fazla yararlandık. Doçentlikte Eğitim Bilimlerini de bekliyoruz.
İyi Çalışmalar

Neşe
Reply
19/01/2023 01:34
#246

Emeğinize sağlık Hocam. Bütün sorularıma cevap bulabildim. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim :)

Serdar Bilen
Reply
20/01/2023 21:46
#247

Doçentlik başvurusu yapan aday 4 isimli bir makalede 2. Sırada yer alıyor ise,
- Başlıca yazarı sistem kendisi otomotikmi belirler yoksa bizim bir yerlere başlıca yazar olup olmadığımızı seçmemiz mi gerekiyor, sistemde başlıca yazar olduğumuzu belirtecek bir kısım mevcut değil.
- bu makalede birinci sırada bulunan kişi sistem tarafından başlıca yazar kabul edilip puanın yarısınımı alır?
- Yoksa bu makalede başvuran aday başlıca yazar olmadığı için puan yazar sayısına mı bölünür?
Örnek: Mühendislik alanında Doçentlik başvurusunu değerlendirdiğim bir dosyada adayın 1. sırada olmadığı ve 4 yazarlı bir makalelede adayın aldığı puanın, toplam puanın yazar sayısına bölünmesi ile hesaplandığı görülmüştür.
Sağlık bilimleri alanında aynı durumdaki aday için toplam puan, tüm adaylara bölünerek değil, I. İsim % 50 puanı ve geriye kalan adaylara eriye kalan puanı paylaştılıdığını gözlemledim.
Acaba hesaplama formülleri Sağlık Bilimleri alanında ve Mühendislik alanında birbirinden farklı mıdır?

Sadullah
Reply
26/01/2023 11:24
#248

Teşekkürler

Rahime
Reply
26/01/2023 18:03
#249

Teşekkür ediyorum

Dilek Yüksel
Reply
31/01/2023 20:24
#250

Ellerinize sağlık. Gerçekten size duacıyım. Çok teşekkür ederim. Sağolun...

Hani
Reply
04/02/2023 18:40
#251

Tesekkurler

Mehmet
Reply
07/02/2023 17:00
#252

"Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın" kategorisinde doktora öncesi ve doktora sonrası seçenekleri verilmiş. Buradan alınan puanlar doktora sonrasını kapsar mı?

ahmet
Reply
11/02/2023 21:48
#253

Doktora öncesinde hazırlanıp yazılan fakat doktoradan mezun olunan tarihten sonra basılan kitap bölümü dr öncesi mi yoksa sonrası mı çalışma olarak sayılır

Esra Alemdağ
Reply
14/02/2023 12:42
#254

Merhabalar, öncelikle verdiğiniz bu hizmet için emeklerinize sağlık. Benim sormak istediğim bir konu var hesaplama ile ilgili. 4. Yarışma, Uygulama, Yazılım ve Patent kategorisinde UAK kriterlerinde sadece patentler kişi sayısına bölünür ibaresi mevcut. Sizde yarışmalarda da hesaplama kişi sayısına bölünüyor. Acaba hangisi doğru?

makbule
Reply
02/03/2023 12:47
#255

teşekkürler

Fidel
Reply
09/03/2023 12:11
#256

Teşekkür ederiz, ellerinize emeğinize sağlık.

Murtaza
Reply
17/03/2023 07:33
#257

Güzel site olmuş elinize sağlık

Pablo
Reply
17/03/2023 22:19
#258

Çok faydalı bir program olmuş

burcu
Reply
18/03/2023 18:25
#259

teşekkürler

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 10 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 917 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 64 sorgu ile 0.299 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2023 Hüseyin Atasoy