AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Doçentlik Puanı Hesaplama Aracı

Bu araç yardımıyla doçentlik başvurusu için puanınızı hesaplayabilir, henüz kriterlerin tümünü karşılamıyorsanız hangi kriterleri karşılamadığınızı öğrenebilirsiniz.

Defalarca istenmişti ve yapacağıma söz vermiştim. Şimdilik bütün alanlar yok ama ana çatıyı kurdum, yavaş yavaş diğer temel alanları da ekleyeceğim...

Doçentlik ile alakalı sıkça sorulan sorulara ve yanıtlarına şu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bütün modüller tammalandığında hesaplama aracının kaynak kodlarını da paylaşacağım. Şimdilik sadece modülleri paylaştığım github sayfasına yönlendirilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güncellemeler

 • 24/01/2021: Hesaplama aracına Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı modülü eklendi.
 • 23/01/2021: Hesaplama aracına Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanı modülü eklendi.
 • 12/01/2021: Hesaplama aracının ilk sürümü Mühendislik Temel Alanı modülü ile birlikte yayınlandı.
Doçentlik Hesaplama Aracı

Mühendislik Temel Alanı

modül güncellenme tarihi: 24/01/2021
Mühendislik temel alanında başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olarak aşağıdaki çalışmalara verilen birim puanlar esas alınmak suretiyle; en az doksan (90) puanının doktora unvanının alınmasından sonra gerçekleştirilen çalışmalardan elde edilmiş olması kaydıyla, asgari yüz (100) puan karşılığı bilimsel etkinlikte bulunmuş olması gerekir. Her çalışma, tabloda sadece bir bölümde kullanılmalıdır. Tek yazarlı makalelerde yazar tam puan alır. İki yazarlı makalelerde başlıca yazar tam puanın 0.8'ini, ikinci yazar 0.5'ini alır. Üç ve daha fazla yazarlı makalelerde ise, başlıca yazar toplam puanın yarısını alır, diğer yazarlar ise diğer yarısını eşit paylaşır. Başlıca yazarın belirtilmediği iki veya daha fazla yazarlı makalelerde toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Diğer yayınlarda (bildiri,kitap) ise toplam puan yazarlar arasında eşit olarak bölünür.

Bilim Alanları: Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Deniz ve Gemi Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik-Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gıda Bilimleri ve Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Nükleer Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Petrol Mühendisliği, Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Yer Bilimleri ve Mühendisliği
     
1. Makaleler
Başvurulan bilim alanı ile ilgili ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmak kaydıyla (editöre mektup, özet, derleme, teknik not ve kitap kritiği hariç) tam araştırma makaleleri
1.1. Yabancı uyrukluyum veya yurtdışı doçentlik denkliği başvurusu yaptım:
1.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
1.3. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makale
1.4. ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2. Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayın
Adayın hazırladığı lisansüstü tezleriyle ilgili olmalıdır.
2.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale
2.2. Diğer uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale
2.3. Uluslararası sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
2.4. Ulusal sempozyumda/kongrede sunulmuş ve tam metni basılmış alanında bilime katkı sağlayan sözlü bildiri
3. Kitap
Adayın hazırladığı lisansüstü tezlerinden üretilmemiş olmalı ve başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır. Aynı kitaptan en fazla iki bölüm girilmelidir.
3.1. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.2. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
3.3. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap
3.4. Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı
4. Patent
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili olmalıdır.
4.1. Uluslararası patent
4.2. Ulusal patent
5. Atıflar
5.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde; uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışındaki endeksler tarafından taranan dergilerde; Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda bölüm yazarı olarak yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
5.3. Ulusal hakemli dergilerde; Ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlardan her birinde, metin içindeki atıf sayısına bakılmaksızın adayın atıf yapılan eser sayısı
6. Lisansüstü Tez Danışmanlığı
Adayın danışmanlığını yürüttüğü tamamlanan lisansüstü tezler
6.1. Doktora
6.2. Yüksek Lisans
6.3. Doktora (eş danışmanlık)
6.4. Yüksek Lisans (eş danışmanlık)
7. Bilimsel Araştırma Projesi
7.1. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde koordinatör/baş araştırmacı olmak
7.2. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış AB Çerçeve programı bilimsel araştırma projesinde ortak araştırmacı olmak
7.3. Devam eden veya başarı ile tamamlanmış yukarıdaki iki bent dışındaki uluslararası destekli bilimsel araştırma projelerinde (derleme ve rapor hazırlama çalışmaları hariç) görev almak
7.4. Üniversite dışındaki kamu kurumlarıyla yapılan başarıyla tamamlanmış veya devam eden bilimsel araştırma projelerinde görev almak
8. Bilimsel Toplantı Faaliyeti
Başvurulan bilim alanı ile ilgili olmalı ve adayın hazırladığı lisansüstü tezlerden üretilmemiş olmalıdır. Aynı toplantıda sunulan en fazla bir bildiri girilmelidir.
8.1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
8.2. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar
9. Eğitim-Öğretim Faaliyeti
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra, açık, uzaktan veya yüz yüze ortamlarda verilmiş dersler
9.1. Bir dönem yüksek lisans veya doktora dersi
9.2. Bir dönem önlisans veya lisans dersi
9.3. Yurtiçi veya YÖK tarafından tanınan yurtdışı yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl eğitim ve öğretim faaliyetinde bulundum:
     
Faaliyet seçenekleri
Toplam kaç kişi:
kaçıncı Sıradasınız:
Baş yazar:
Zamanlama:
Kaç tane:
   

Kısaltmalar ve Tanımlar

 • SCI–Expanded: Science Citation Index-Expanded
 • SCI: Science Citation Index
 • SSCI: Social Sciences Citation Index
 • AHCI: Art and Humanities Index
 • ULAKBİM: Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi
 • AB Çerçeve Programları: AB tarafından, üye ve aday ülkelerin çeşitli alanlardaki ulusal politika ve uygulamalarının birbirine yakınlaştırılması amacıyla oluşturulan Topluluk Programlarından birisidir.
 • Başlıca Yazar: Tek yazarlı makalede veya danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazılmış makalede (aynı makalede birden fazla öğrenci ve ikinci danışman da yer alabilir) aday, başlıca yazar olarak değerlendirilir.
 • Ulusal Yayınevi: En az dört yıl ulusal düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayınları Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve daha önce aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış yayınevi.
 • Uluslararası Yayınevi: En az dört yıl uluslararası düzeyde düzenli faaliyet yürüten, yayımladığı kitaplar Yükseköğretim Kurulunca tanınan sıralama kuruluşlarınca belirlenen dünyada ilk 500’e giren üniversite kütüphanelerinde kataloglanan ve aynı alanda farklı yazarlara ait en az 20 kitap yayımlamış olan yayınevi.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantı: Farklı ülkelerden bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Ulusal Bilimsel Toplantı: Ulusal seviyede farklı kurumlardan bilim insanlarının bilim kurulunda bulunduğu ve sunumların bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edildiği toplantı.
 • Yayımlanmış Makale: Alanında bilime katkı sağlamış olmak şartıyla özgün matbu veya elektronik ortamda yayımlanmış makale.
 • Uluslararası Patent: Uluslararası araştırma ofisleri tarafından (PCT - Patent Cooperation Treaty) buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu
 • Ulusal Patent: Türk Patent Enstitüsü tarafından buluşun yeni ve buluş basamağı içerdiğine dair araştırma raporu alınmış patent başvurusu

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (208)

Ebru
Reply
08/01/2022 01:00
#188

Akademik teşvik hesaplama aracı çok faydalı. Ellerinize sağlık. Doçentlik için Hukuk Temel Alanını bekliyoruz heyecanla...

murat duyan
Reply
15/01/2022 22:34
#189

harıka bır program olmus

kevser
Reply
24/01/2022 11:46
#190

lisansüstü tezlerden çıkan yayınlarda başlıca yazar durumu nasıl oluyor, danışmanımız mı başlıca yazar oluyor? Bu yayınlarda tek isimle yayınlamak mümkün değil, ilk isim olmak, yada corresponding author olmak başlıca yazarlığı sağlar mı?

Tülay
Reply
25/01/2022 15:00
#191

Merhaba, lisansüstü tezlerden üretilen yayınlar doktora öncesinde ise puanlamada nasıl yer almaktadır? Yani lisansüstü tezlerden yayın yapma şartını sağlamış oluyor mu aday?
Çok teşekkür ederim.

emre
Reply
30/01/2022 18:46
#192

Değerli hocam, öncelikle faydalı paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Sorum kısmen farklı olacak ama. Doçentlikte makale yüklerken istenen kapak tam olarak nedir acaba? Makalenin yayımlandığı sayı kapağı mı yoksa öylesine bir kendi oluşturduğumuz kapak sayfası mı? Teşekkürler

Ahmet Dursun
Reply
04/02/2022 14:10
#193

Sayın Hocam, benim ULAKBİM'de taranan Türkiye kökenli dergilerde doktora öncesi (ulusal dergi) 1 tane uluslar arası statüde 2 tane makalem bulunuyor. Ben bunları ULAKBİM'e yazdığımızda kriterleri tamamlamış gözüküyor. Dergileri uluslar arası yazarsam kriterleri tamamlamış gözüküyor. Eğer bu üç makaleyi de ULAKBİM'e dahil edersem bir sorunla karşılaşma ihtimali var mı? yardımcı olursanız sevinirim...

Serdar Beyaz
Reply
05/02/2022 01:12
#194

Merhaba, 2219 TÜBİTAK bursuyla post doktora yaptım. Doçentlikte kullanabilir miyim? Kullanabiliyorsam hangi maddeye girer? Teşekkürler

Serdar
Reply
07/02/2022 16:22
#195

Merhaba, AHCI indeksli bir dergide "exhibition review"  yazısı kaç puandır?
Çok teşekkürler,

hakan
Reply
08/02/2022 12:44
#196

emeğinize sağlık

Mehmet
Reply
19/02/2022 22:17
#197

Emeğinize sağlık, oldukça yararlı görüyorum.

Orhan Güreli
Reply
28/02/2022 17:12
#198

Teşekkür ederim.

selen
Reply
01/03/2022 12:54
#199

hocam çok teşekkür ederim. benim sorum doktora öncesi yazdığım ve yayınlanan makalemden doktora sonrası atıf aldım. Bu atıf doktora sonrası olarak mı değerlendirilir? makale doktora öncesi yayınlansa da

Leyla Derin
Reply
04/03/2022 17:36
#200

Teşekkürler

Mustafa KESKİNKILIÇ
Reply
10/03/2022 16:39
#201

Gerçek hayatta işe yarayan ve özellikle akademisyenlerin işini epey kolaylaştıran uygulamalar geliştirmekte ve taleplere göre sürekli iyileştirmeler yapmaktasınız. Hem teşekkür hem tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim.

htc
Reply
15/03/2022 12:48
#202

Lısanustu tezden bıldırı yayınlamak tam metın yazıyor bunu ÖZET METİN olarak sozel sunum yapıp bır kongreye katılmıssak puan alabılıyormuyuz yınede

Gözde
Reply
23/06/2022 10:44
#203

Merhaba sayın hocam,
Doktora sonrası araştırma bursu Tubitak 2219 kapsamında yurtdısında yapılan projeler hangi puan kriterinde bahsedilir (veya yazılmıyor mu) ?
Bir de doktora öncesi yaptığım yayınlara, doktora sonrası atıf gelirse bunu hangi kategoride yazmalıyız, öncesi / sonrası puanlandırmada?
şimdiden teşekkürler!

Tunç
Reply
09/07/2022 18:08
#204

Merhaba,
2219 proje olarak sayılmıyor. Araştırma olarak koyabilirsiniz. Bu durum dosyanızı inceleyecek kişiler nazarında olumlu bir etki yapabilir fakat puan getirmez. Ben de aynı durumdayım.
Çalışmanıza yapılan atıflar doktoranızı bitirdikten sonra yapıldı ise doktora sonrası atıf olarak kullanabilirsiniz. Eğer doktora öncesi atıf aldıysanız doktora öncesi olarak puanlayabilirsiniz. Web of Science da hangi yıl geldiğini görebilirsiniz.

serkan erkan
Reply
02/07/2022 15:31
#205

Başarılar

abdurrahman
Reply
12/07/2022 18:15
#206

Değerli hocam öncelikli olarak çok güzel bir site olmuş elinize sağlık. Bir sorum olacaktı. Tezim SCIE giren dergide yayınlandı. Yazar isimleri  pubmed "Herpes simplex virus encephalitis: clinical manifestations, diagnosis and outcome in 106 adult patients. Sili U, Kaya A, Mert A; HSV Encephalitis Study Group". yazıda bir isim şahıs ismi değil grup ismi , bu yazıdaki kişi sayısını nasıl berlitmeliyim. teşekkürler

Burcu
Reply
20/07/2022 10:55
#207

Merhaba,
Öncelikle bu yararlı web sitesi için teşekkür ederim. Daha önce sorulduysa kaçırmış olabilirim ama benim sorum şu: Derleme sözlü bildiriler puanlanıyor mu?

M. Fatih Adıgüzel
Reply
20/07/2022 14:12
#208

Güzel çalışma

 
Şu an bu sayfada 2, blog genelinde 8 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 1695 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 65 sorgu ile 0.172 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2022 Hüseyin Atasoy