AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
AtasoyWeb
Hüseyin Atasoy'un Programlama Günlüğü

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Ocak 2023 memur zamlarına uyarlanmış versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 22 Ocak 2023: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2023 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 22 Temmuz 2022: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2022 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 7 Ocak 2022: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2022 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Hesaplama aracında bundan önceki son değişiklik, geçen yılın (2021) Ocak ayında yapılmış olduğundan, bu son yapılan güncellemeye Temmuz 2021'deki zam oranı da dahil edilmiştir.
 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yönetmeliğin, değişikliklerden sonraki son haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yönetmeliğin yeni hali ile ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
(Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) özgün bilimsel kitap
(Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
(Danıştay Sekizinci Dairesinin 21/12/2021 tarihli ve E.:2021/6094 sayılı kararı ile yürütmesi durdurulan ibare; Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış) özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (2071)

Ergin
Reply
17/01/2023 09:23
#2050

Teşekkür ediyorum.

Ramazan
Reply
17/01/2023 12:34
#2051

Valla emeğinize sağlık. Başka ne denilebilir.

mustafa
Reply
19/01/2023 00:12
#2052

sayın site sahibi, hesaplama artık güncelliğini yitirdi. en kısa zamanda hesaplama aracını güncelleyebilirseniz çok seviniriz. saygılar.

Sedat
Reply
21/01/2023 12:54
#2053

Hüseyin Bey,
bu güzel katkı için şükranlarımı sunarım. Yıllardır istifade ettiğimiz güzel bir site kurdunuz.

Gözde
Reply
21/01/2023 19:39
#2054

Merhaba hocam 1002 projeleri sayılmıyor sanırım onun dışında bideb 2218 ve bideb 2219 sayılıyor mu acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
22/01/2023 17:32
#2055

22 Ocak saat 17:32 itibariyle Ocak 2023 zamları hesaplama aracına yansıtılmıştır.

mehmet karacaoglu
Reply
22/01/2023 19:15
#2056

Tesekkurler emeginize saglik hocam

CAGLA k
Reply
27/01/2023 01:10
#2057

Hüseyin emeğinize sağlık. SCI dergi 4 yazarlı Q4 olunca 2.025 puan gösteriyor. çok düşük değil mi?

Fadime
Reply
28/01/2023 14:21
#2058

Merhabalar ben uak tarafından doçentlik aldim ama unide docentlik verilmedi henuz benim tesvik hesaplamasi neye göre olmalı acaba?

Hüseyin Atasoy
Reply
30/01/2023 08:08
#2059

Başvuru yaparken sahip olunan kadro unvanı dikkate alınır.

serdar efe
Reply
28/01/2023 22:37
#2060

Şehir hastanesinde uzman dr 26 bin TL teşvik alırken, üniversitedeki akademisyen öğretim görevlisi 2bin 750 TL alıyor. Üniversitelerde inceleme komisyonları 1500 TL akademik teşvik vereceğiz diye sineğin yağını hesaplıyor. Elinize sağlık güzel bir program yapmışsınız.

Ahmet Düzgün
Reply
29/01/2023 11:44
#2061

Sayın site yetkilileri,
Buradaki emeğiniz için Allah sizden razı olsun.
Paypal gibi bir sisteminiz olursa, yapmış olduğunuz hizmetin takdiri adına bağışta bulunmak isteriz.
Saygılarımla...

Hüseyin Atasoy
Reply
30/01/2023 08:09
#2062

Daha önce benzer şeyler yazılmıştı, teşekkür ederim. Maddi bir beklentim yok, işinize yaramasına sevindim.
İyi dileklerinizi esirgemezseniz benim için yeterli :)

hbk
Reply
09/02/2023 12:52
#2063

tşk ederim

Serkan
Reply
10/02/2023 16:44
#2064

Emeğinize sağlık, teşekkür ediyorum...

Kerim
Reply
16/02/2023 22:46
#2065

Merhabalar, yurtdışında doktoramı tamamladım ve geri dönerek üniversitede göreve başladım. Doktora tezimden ürettiğim yayınıma yapılan atıflarımın kendi üniversitemde olmaması nedeniyle soru işaretli olduğu tarafıma iletildi. Bu konuda fikrinizi belirtirseniz çok sevinirim.

Arif Oguz Altunel
Reply
28/02/2023 17:32
#2066

2022 de online olmus, ancak bugün tüm etiketine kavusmus, q2 bir yayını, suresi bitmis olan akademik teşvik puanına eklettirebilir miyim? Okula sormadan, yasanmislikları duymus olabileceginizi dusunerek size sormak istedim. Tesekkur ederim.

Arif Oguz Altunel
Reply
01/03/2023 19:16
#2067

Merhaba,
2022 Nisan da DOI ile cikan yayın, ancak dün tüm etiketi ile basıldı. Bunu, süresi bitmiş ve ilk ödemesi yapılmış olan akademik teşvik hesaplamasına eklettirebilme şansım olabilir mi acaba.  Teşekkür ederim.

Zeynep
Reply
17/03/2023 13:11
#2068

Merhabalar doçentlik kadrosu almış bir öğretim üyesi ve doktora tezinden tam metin yayınladığında  bunu akademik teşvikte kullanabilir mi?

esma
Reply
18/03/2023 01:12
#2069

Merhaba hocam, akademik teşvik hesaplamaları için sitenizden faydalanıyorum. Emek verip bizlere fayda sunduğunuz için teşekkür ederim.
Danıştayın 17 Ocak 2020 tarihli akademik teşvik yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri iptal etmesi nedeniyle 2019 akademik teşvik başvurularının yeniden alınacağı bildirildi. Acaba siz bu yıla ait hesaplama motorunuzda bir düzenleme yapacak mısınız? Zaman ayırdığınız için şimdiden teşekkür ederim.

Refik
Reply
18/03/2023 13:05
#2070

Danıştay 2020 yönetmeliğini iptal etti ve YÖK yeniden başvuru hakkı verileceğini duyurdu. 2018 yönetmeliğine göre hesaplama aracını aktif hale getirmeniz mümkün olur mu? Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
18/03/2023 17:20
#2071

Uyarılarınız için teşekkür ederim. Yaşadığımız bu depremlerden sonra hiç takip edemedim, yorumlara cevap da yazamadım. Ne değişti, ne iptal edildi, pek bilgim yok. Kafamı toparlayabilirsem sistemi güncelleyip sayfanın başına bir bilgilendirme ekleyeceğim.

 
Şu an bu sayfada 5, blog genelinde 10 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 958 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 66 sorgu ile 0.307 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2023 Hüseyin Atasoy