AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
Bir bilgisayar mühendisi için programlama dili, öğrendiklerini sınadığı, deneyler yaptığı bir laboratuvardır ve mühendisler deneylerini, kestiremedikleri sonuçları gözlemlemek için değil, öngördükleri sonuçları doğrulamak için yapar...

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

Akademik teşvik puanı hesaplama aracının Ocak 2020'de yapılan son değişikliklere ve Temmuz 2022 memur zamlarına uyarlanmış yeni versiyonu

Doçentlik puanınızı hesaplamak için Doçentlik Puanı Hesaplama Aracını kullanmaya başlayabilirsiniz...

Güncellemeler

 • 22 Temmuz 2022: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2022 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 7 Ocak 2022: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2022 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir. Hesaplama aracında bundan önceki son değişiklik, geçen yılın (2021) Ocak ayında yapılmış olduğundan, bu son yapılan güncellemeye Temmuz 2021'deki zam oranı da dahil edilmiştir.
 • 9 Ocak 2021: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2021 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 26 Ekim 2020: Bir derginin SCI veya SSCI indeksleri kapsamında olup olmadığını ve hangi çeyreklik sınıfına dahil olduğunu gösteren Q değerini öğrenmek için Akademik Dergi Etki Faktörü, Dizin ve Q Değeri Sorgu Aracı'nı kullanabilirsiniz.
 • 21 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Temmuz 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 17 Ocak 2020: Hesaplama aracı, akademik teşvik ödeneği yönetmeliğinde yapılan ve bugün (17/01/2020) resmi gazetede yayınlanan değişikliklere uyarlanmıştır. Yönetmeliğin, değişikliklerden sonraki son haline buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yapılan değişiklikler ana hatlarıyla şöyle:
  • SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler puanlanırken artık ISI Web of Science tarafından son yayınlanan çeyreklik sınıflaması esas alınacak.
  • Tebliğlerin sunulduğu etkinliklerin uluslararası olarak kabul edilmesi için en az 5 farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan katılımcı olması ve tebliğlerin yarısından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması gerekiyor.
  • Dergilerde editörlük değerlendirmesinde farklı dergilerde de olsa sadece bir editörlük puanlanabilecek.
  • Çok editörlü dergilerde sadece baş editör puan alabilecek.
  • Editör kurulu üyelikleri artık değerlendirmeye alınmayacak.
  • Bazı tübitak projeleri kapsam dışı bırakılırken bazıları da kapsama dahil edildi.
  • Bazı ödüllere artık puan verilmeyecek.
  • Yurtdışı ve yurtiçi araştırma faaliyetlerinin değerlendirmeye alınabilmesi için en az 4 ay süreli olmaları gerekiyor.
  Ayrıca, yöksisteki puanınız ile buradaki aynı değilse muhtemelen alanınızı doğru seçmemişsinizdir. Aracın önceki versiyonunda alanınızı seçmediğinizde A1 varsayılıyordu. Hesaplama aracındaki yeni güncelleme ile ünvan ve alanınızı her hesaplama yaptığınızda tekrar seçmeniz gerekecek.
 • 13 Ocak 2020: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar Ocak 2020 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 24 Temmuz 2019: Hesaplamalar Temmuz 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 20 Ocak 2019: Hesaplamalar Ocak 2019 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.
 • 25 Temmuz 2018: Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Temmuz 2018 zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.

Sayfada yorum alımı tekrar aktifleştirilmiştir. Gözünüze çarpan bir hata olursa veya yönetmeliğin yeni hali ile ilgili fikrinizi belirtmek isterseniz yorumunuzu yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

27 Haziran 2018 tarihinde eskisinin yerine yürürlüğe giren yönetmeliğe ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. O değişiklilerden de önce, yönetmelik ilk yayınlandığında yayınladığımız eski araca ve önceki yönetmelik ile ilgili yapılan tartışmalara Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasından ulaşabilirsiniz.

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Unvanınız:
Alanınız:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Faaliyet Ekle/
Çıkar
1) PROJE TÜBİTAK 1001, 1003, 1004, 1007, 1505, 2244, 3501, SAYEM, COST, Uluslararası İkili İşbirliği Programları
TÜBİTAK 1005, 3001
H2020 projesi
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı
Yurtiçi
3) YAYIN SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış derleme makale, (müstakil yayımlanmış olma şartıyla editöre mektup, yorum vaka takdimi, teknik not, araştırma notu ve kitap eleştirisi)
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma makalesi
SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük
Alan endeksleri (ÜAK tarafından tanımlanan alanlar için) kapsamındaki dergilerde editörlük
Diğer uluslararası hakemli dergilerde editörlük
ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde editörlük
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap editörlüğü
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitap
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitaplarda bölüm yazarlığı (Aynı kitapta en çok iki bölüm değerlendirmeye alınır.)
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış karma ses ve/veya görüntü kaydı
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış kişisel ses ve/veya görüntü kaydı
4) TASARIM Endüstriyel, çevresel (bina, peyzaj ve iç mekan) veya grafiksel tasarım; sahne, moda (kumaş, aksesuar veya giysi tasarımı) veya çalgı tasarımı
5) SERGİ Özgün yurtdışı bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi bireysel etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtdışı grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
Özgün yurtiçi grup/karma/toplu etkinlik (sergi, bienal, trienal, gösteri, dinleti, festival ve gösterim)
6) PATENT Uluslararası patent
Ulusal patent
7) ATIF SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Alan endeksleri (varsa) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
ULAKBİM tarafından taranan ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerde atıf
Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Tanınmış ulusal yayınevleri tarafından yayımlanmış özgün bilimsel kitapta atıf
Güzel sanatlardaki eserlerin uluslararası kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
Güzel sanatlardaki eserlerin ulusal kaynak veya yayın organlarında yer alması veya gösterime ya da dinletime girmesi
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) YÖK Yılın Doktora Tezi Ödülü
TÜBİTAK Bilim Ödülü
TÜBA Akademi Ödülü
Yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Yurtiçi kurum ve kuruluşlardan alınan bilim ödülü (sürekli olarak verilen, daha önce en az beş kez verilmiş, ilgili kurum veya kuruluşun internet sayfasından duyurulan ve akademik ağırlıklı bir değerlendirme jürisi veya seçici kurulu olan) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Uluslararası jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Ulusal jürili sürekli düzenlenen güzel sanat etkinliklerinde veya yarışmalarında eserlere verilen uluslararası derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
Mevzuatı çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (bakanlıklar, yerel yönetimler, meslek odaları, uluslararası kuruluşlar) tarafından sürekli düzenlenen, planlama, mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece ödülü (mansiyon hariç) (Aynı çalışma veya eser nedeniyle alınan farklı ödüller için en fazla bir defa puanlama yapılır.)
     
Y - Yürütücü
A - Araştırmacı, Bursiyer
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
Dergi çeyreklik sınıfı:
AHCI kapsamındaysa: Q3,
Q değeri yoksa: Q4
Süre (ay):
   
Faaliyet TürüHam PuanınızLimitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL

Leave Comment

 
You are replying to comment #-1. Click here if you want to cancel replying.

 

Comments (1913)

susamlısimit
Reply
13/01/2022 23:55
#1892

Çok üzücü. Hesapladım. Uluslararası konferans için 32 TL 21 kuruş (~2 EURO) alacakmışım. Ünv. benden 4 belge istedi.
1-Konferans katılım belgesi,
2-Konferans programı
3-Konferans proceeding
4-Konferansın uluslararası olduğunu kanıtlamak için üniversite yönetim kurulu kararı
5-bunların dilekçe ile iletilmesi

Orhan Özbey
Reply
16/01/2022 01:02
#1893

Çok teşekkür ederim.

Çetin
Reply
16/01/2022 16:33
#1894

Merhaba Hocam Ziraat ve Su Ürünleri için Alan İndeksi yok denildi ve teşvik hesaplamalarımız (hem yayınlar hem atıflar) ona göre yapıldı. Bütün yayın ve atıflarımız "diğer uluslararası" kapsamında değerlendirildi. Dergiler için SCI öncesi aşama olan ESCI' de taranan bir makalemiz diğer uluslararası indeks olarak değerlendirildi.  Bu konuda bilginiz var mı. Teşekkür ederim

osman acar
Reply
18/01/2022 17:11
#1895

Merak ediyorum hesaplama doğru mu?

melih
Reply
21/01/2022 11:00
#1896

teşekkürler

Furkan
Reply
21/01/2022 13:28
#1897

Merhabalar, "ULUSLARARASI/ULUSAL PERFORMANSA DAYALI YAYIMLANMIŞ KİŞİSEL SES VE VEYA GÖRÜNTÜ KAYDI" cümlesiyle udemy gibi platformlarda çekilmiş videolar veya içerikler dahil edilebilir mi ? veya değilse örnek olarak gösterebileceğiniz bir içerik var mı ?

Ayşe
Reply
26/01/2022 22:00
#1898

Merhaba Hocam
Emeğinize sağlık... Bir sorum olacaktı. Akademik teşvik yönetmeliğine göre yazarın eserlerine tebliğlerde yapılan atıflar değerlendirmeye alınmıyor. Ancak, yönetmelikte net anlayamadığım yazarın tebliğine makale, kitap vb. yerlerde yapılan atıfların değerlendirmeye alınıp alınmayacağıdır. Konu hakkında yasal dayanak var mıdır? Yönetmelikte bu durumu açıkça göremedim. Ben mi yanlış düşünüyorum. Teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.

M.B. Yüksel
Reply
30/01/2022 09:55
#1899

Sadece bu teşvik hesaplama değil, diğer çalışmalarınız da harika. Vatan evlatlarımızın böylesi güzel çalışmalara imza atıyor olması bize gurur veriyor. Allah ilmizi ziyade, çalışmalarınızı bereketli eylesin. Selametle kalınız.

erdem
Reply
31/01/2022 17:30
#1900

Uluslararası/ulusal konferanslarda farklı yayın seçenekleri sunan konferanslar var: bildiri kitapçığında özet ama tam metni TR-Dizin'de basılan bir bildiri teşvik puanı alabilir mi?

Ercan Kaya
Reply
15/02/2022 11:08
#1901

Elinize sağlık. Gerçekten çok ciddi emek isteyen bir program ve iş yapmışsınız. Gerek puan hesaplaması gerekse çıkan net puan sonucuna göre kişilerin unvanına bağlı olarak alacakları Teşvik Miktarını bile tam ve eksiksiz  hesaplayabiliyor, hem de virgül sonrası rakam bile tam tutuyor. Hiç bir hata yada eksiği yok. Emeklerinize sağlık...

Buket
Reply
08/03/2022 22:40
#1902

Yöksis e Tr Dizin de taranan ulusal hakemli makale girdiğimde neden akademik teşvik ham puanı çıkmıyor acaba? Bu konuda bilgisi olan varsa sevinirim

cenk demir
Reply
26/03/2022 00:43
#1903

Merhabalar,
Akademik teşviğin alındığı aylarda kadro değişikliği olması durumunda yeni ünvana göre kalan aylarda oran artıyor mu? (Örneğin 2021 yılı yayınlar için 2022'de ödeme yapılıyor. Mart'a kadar Dr.Öğr.Üyesi iken aldığım teşvik, Nisan ayında yeni ünvana yükseldiğimde Doçent katsayısı ile kalan 8 ay ödenir mi?)

Evet
Reply
29/03/2022 07:28
#1904

Teşekkürler

süleyman
Reply
11/04/2022 00:27
#1905

yabancı hocalarla makale yapınca  da puan kişi sayısına bölünüyor mu ?

Melis
Reply
12/04/2022 10:32
#1906

Ulusal/uluslararası bildiriye ve teze yazar olmayan SCI yayında/kitapta atıfta bulunulursa bunlardan puan geliyor mu?

MELİH
Reply
24/06/2022 17:13
#1907

Çok iyi

Sefa Çelik
Reply
04/07/2022 13:11
#1908

Merhabalar, hesaplama robotunuzu Temmuz 2022 memur maaş zam oranına göre güncelleyebilir misiniz?  Yapmış olduğunuz bu site dolayısıyla sizlere çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

Hüseyin Atasoy
Reply
06/07/2022 09:16
#1909

Zam ile ilgili katsayılar HMB'nın istatistikler sayfasına düşer düşmez güncelleyeceğim.

Deniz
Reply
07/07/2022 16:34
#1910

Merhaba. Doktora tezimi, içeriği geliştirmek ve tezin adını değiştirmek suretiyle uluslararası bir yayınevine kitap olarak bastırdım. Bu çalışmamı doçentlik başvurusunda kullanabiliyorum. Merak ettiğim akademik teşvik için de kullanabilir miyim? Bilgi verirseniz çok sevinirim.

Uğur
Reply
18/07/2022 13:20
#1911

Hocam tübitak 1002 hızlı destek faaliyetinden "Diğer ulusal kamu veya özel kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş ve destek süresi dokuz aydan az olmayan Ar-Ge niteliğini haiz proje" şu maddeden puan alabilir miyiz sizce?

Deren
Reply
21/07/2022 19:21
#1912

Merhaba, Temmuz 2022 zamlarına göre güncellemeyi ne zaman yapabilirsiniz? Şimdiden teşekkürler.

Hüseyin Atasoy
Reply
22/07/2022 07:24
#1913

Hesaplama aracı 22/07/2022 tarihinde, Temmuz 2022 zamlarına göre güncellendi.

 
Şu an bu sayfada 6, blog genelinde 14 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 1568 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 66 sorgu ile 0.19 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2022 Hüseyin Atasoy