AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
AtasoyWeb
Hüseyin Atasoy'un Programlama Günlüğü

Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı

Yıl içerisinde yaptığınız akademik faaliyetlere göre akademik teşvik puanınızı hesaplayabilirsiniz.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Tümüyle Değişti

Bu sayfa hesaplamayı eski yönetmeliğe göre yapmaktadır. Puanınızı 27 Haziran 2018'de yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe uygun olarak yeniden yazılan hesaplama aracı ile hesaplamak için Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II sayfasını ziyaret ediniz...


Güncelleme (07 Ocak 2018)

Hesaplamalarda kullanılan katsayılar, Ocak ayı zamlarına göre yeniden düzenlenmiştir.


Güncelleme (12 Kasım 2017)

Formun yedeklenmesi ve daha sonra sayfaya uğrandığında geri yüklenebilmesi sağlandı. Akademik teşvik hesaplama formuna girişlerinizi yaptıktan sonra 'Formu Yedekle' butonu ile yedekleyip daha sonra aynı formu geri yükleyebilirsiniz. Yedekleme tarayıcı bazlı olarak yapılmakta olduğundan tarayıcı geçmişi temizlendiğinde tutulan yedek de silinecektir. Aynı özellik Android uygulamasına da eklenmiştir.


İlgili bağlantı: Yardımcı Doçent Ünvanı Anketi

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Değişti!

Akademik teşvik ödeneği yönetmeliği 18.12.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştı ve yönetmeliğin yayınlandığı gün aşağıdaki hesaplama aracını hazırlayıp yayınlamıştık. İlgili yönetmelik değiştirilerek 31/12/2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Yeni yönetmelik ile birlikte daha önce tartışmalı olan maddeler de açıklığa kavuşmuştur.

Şu an geçerli olan yeni yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M3-2.pdf

Önceki yönetmelik:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151218-4.pdf

Bu sayfa yardımıyla, belirlenen kurallar çerçevesinde alacağınız akademik teşvik puanını ve teşvik miktarını kolayca hesaplayabilirsiniz. Akademik teşvik hesaplama aracı, 01.01.2017 tarihinde yeni yönetmeliğe uyarlanmış ve 2017 yılının ikinci yarısı için yapılan zam miktarı ile değişen en yüksek devlet memuru brüt aylığına göre 15.07.2017 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Sayfanın altındaki yorum formunu kullanarak konu ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Eğer bir sorunuz varsa lütfen önce yorumları okuyunuz.

Android Wifi Dosya Yöneticisi
Akademik teşvik hesaplama aracının Android versiyonu da yeni yönetmeliğe uyarlanmıştır. Uygulamayı indirmek için yukarıdaki barkodu okutabilir veya sayfaya yönlendirilmek için barkoda tıklayabilirsiniz.
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Formu
     
Ünvanınızı seçiniz:

Faaliyet türlerinin sollarındaki kutuların işaretleyerek, ilgilendiğiniz faaliyet türlerini listeleyin. Faaliyet türüne tıklayarak tablonun o kısmına odaklanılmasını sağlayabilirsiniz.

Faaliyet Türü Alt Faaliyet Türü Detay Oran
(%)
Ekle/
Çıkar
1) PROJE Uluslararası destekli sonuçlandırılmış proje Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 100  
Diğer uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmiş proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 80  
Ulusal destekli sonuçlandırılmış proje TÜBA ve TÜBİTAK destekli proje 75  
Kalkınma Bakanlığı destekli proje (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 75  
Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) projesi 75  
Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim kurumlan hariç) tarafından desteklenmiş projeler (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki projeler) 35  
Yükseköğretim kurumları tarafından desteklenmiş bilimsel araştırma projesi (Yalnızca Ar-Ge niteliğindeki Projeler) 35  
Özel kuruluşlar (Ar-Ge, yenilik ve özgün tasarım projeleri) 20  
2) ARAŞTIRMA Yurtdışı 30  
Yurtiçi 20  
3) YAYIN Bilimsel (Tez hariç) kitap Alanında uluslararası yayımlanan bilimsel kitap 100  
Alanında ulusal yayımlanan bilimsel kitap 60  
Ders kitabı Alanında uluslararası yayımlanan ders kitabı 70  
Alanında ulusal yayımlanan ders kitabı 40  
Kitapta editörlük Alanında uluslararası yayımlanan kitap editörlüğü 60  
Alanında ulusal yayımlanan kitap editörlüğü 30  
Kitap bölümü Alanında uluslararası yayımlanan kitap bölümü 40  
Alanında ulusal yayımlanan kitap bölümü 25  
Kitap tercümesi Alanında yayımlamış tam kitap çevirisi 30  
Ansiklopedi konu/madde yazarı Alanında uluslararası yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 10  
Alanında ulusal yayımlanan ansiklopedi konusu/maddesi 6  
Dergi editörlüğü SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük 30  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde editörlük 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde editörlük 15  
Özgün/derleme makale SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerinde yayımlanan tam makale 40  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan tam makale 35  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde yayımlanan tam makale 30  
Diğer hakemli ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan tam makale 20  
Diğer (Teknik not, kısa makale, yorum, vaka takdimi, editöre mektup, özet, kitap kritiği, araştırma notu) SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 10  
ESCI kapsamındaki dergilerde yayımlanan makale 8  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerinde yayımlanan makale 6  
Uluslararası boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 40  
Karma kayıt 20  
Ulusal boyutta performansa dayalı yayımlanmış ses ve/veya görüntü kaydı bulunmak Özgün kişisel kayıt 20  
Karma kayıt 5  
Hakemlik SSCI, SCI-Exp, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 5  
ESCI kapsamındaki dergilerde hakemlik 3  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki alan endekslerindeki dergilerde hakemlik 3  
Diğer hakemli ulusal veya uluslararası dergilerde hakemlik 2  
4) TASARIM Sanatsal tasarım (Bina, çevre, eser, yayın, mekân, obje) Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 30  
Bilimsel yayınla tescillenmiş 15  
Bilimsel tasarım Bilimsel yayınla tescillenmiş 20  
Kamu kurumları ile özel hukuk tüzel kişileri bünyesinde uygulanmış ve belgelenmiş 15  
Faydalı obje TSE/TPE tarafından tescillenmiş 30  
5) SERGİ Özgün kişisel etkinlik Uluslararası 60  
Ulusal 30  
Karma etkinlikler Davetli/yarışmalı uluslararası 15  
Davetli/yarışmalı ulusal 10  
6) PATENT Alanında uluslararası tescillenmiş patent 100  
Alanında ulusal tescillenmiş patent 60  
7) ATIF Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı uluslararası kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 8  
Öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı ulusal kitaplarda, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
SSCI, SCI-Exp, AHCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 4  
SSCI, SCI-Exp, AHCI, ESCI dışındaki uluslararası dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
ESCI tarafından taranan dergilerde, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Hakemli ulusal dergilerdeki, öğretim elemanının yazar olarak yer almadığı makalelerde, öğretim elemanının kaynakçadaki farklı eserlerine yapılan her bir atıf 2  
Bestecinin kendisinin yer almadığı uluslararası konserde eserinin seslendirilmesi 10  
8) TEBLİĞ (BİLDİRİ) Uluslararası kongre ve sempozyumlarda davetli olarak sunulan tebliğ 25  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda poster olarak sunulan ve yayımlanan tebliğ 5  
Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ 10  
9) ÖDÜL (Çalışma/ proje/ yayın teşvik/ teşekkür- başarı belgesi ve plaketi/ burs/ onur belgesi/ hizmet belgesi hariç) TÜBA ve TÜBİTAK'tan alınan bilim ödülü 100  
Alanında yurtdışı kurum veya kuruluşlardan alınan bilim ödülü 80  
Alanında yurtiçi kamu kurum ve kuruluşlarından alınan bilim ödülü 40  
Uluslararası kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 30  
Ulusal kongre, kurultay, sempozyum, konferans ve festival gibi etkinliklerin bilim ve/veya sanat kurulu tarafından verilen ödül (adına belge düzenlenen öğretim elemanı başvurabilir) 15  
Alanından özel kurum ve kuruluşlar tarafından verilen ödül 10  
     
Y - Yürütücü
A(1) - Araştırmacı veya danışman öğretim üyesi
A(2) - Araştırmacı veya danışman öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman veya uzman
Faaliyet seçenekleri
Kaç tane:
kaçıncı Sıradasınız:
Toplam kaç kişi ile yapıldı:
Baskı / gösterim:
   
Faaliyet TürüHam Puanınız30 Limitli Puanınız
1) Proje00
2) Araştırma00
3) Yayın00
4) Tasarım00
5) Sergi00
6) Patent00
7) Atıf00
8) Tebliğ00
9) Ödül00
TOPLAM00
Teşvik Puanınız0/100
Teşvik Miktarı0.00 TL
Yazar: Hüseyin Atasoy
Posted: 18/12/2015 23:09
Updated: 12/11/2017 11:38
Keywords: akademik teşvik hesaplama, akademik teşvik puanı nasıl hesaplanır, akademik teşvik hesaplama programı, akademik teşvik
Comments are closed.

Comments (1127)

mfatih
25/04/2018 10:09
#1107

Tübitaktan alınan yayın teşvik ödülü akademik teşvik te geçerli midir? geçerli ise hangi kalemde değerlendirilir, teşekkürler.

Ayşe
26/04/2018 13:50
#1108

Merhabalar,
Bildiğiniz üzere son yönetmelikle okutman, uzman vs kadroları Öğr. Gör. oldu. Teşvik puanı hesaplanırken yeni ünvan mı göz önünde bulundurulacak?ve bununla ilgili bir herhangi düzenleme var mı ve üniversitelere bildirilecek mi?

Teşekkürler, kolaylıklar

Baran TARHAN
21/05/2018 11:24
#1109

Öncelikle program için teşekkürler. Bir kısmı kontrol edebilir misiniz? Tebliğ kısmında hesaplama yaparken 5. tebliği giriyorum 1x1 ve 1x2 ye de aynı puanı veriyor. diğer sitelerde farklı bir puanalama var. Bir kontrol edebilir misiniz? iyi çalışmalar...

Hüseyin Atasoy
21/05/2018 12:47
#1110

Yönetmeliğin yeni hali bu şekilde hesaplanması gerektiğini yazıyor. Önceki yönetmelikte yazar sayısına bölünüyordu. Yenisinde yüzdeler, yazar sayısına göre değil, yazarın sırasına göre değişiyor. 1/1 ile 1/2 aynı puan. İkisinde de teşviği hesaplayan yazar ilk sırada girilmiş oluyor.

Volkan Suner
27/06/2018 05:51
#1111

Merhaba, yeni yonetmelige gore sistemi ne zaman guncelleyebilirsiniz?

Ali
27/06/2018 10:11
#1112

Merhaba, bugün akademik teşvik yönetmeliği değişti. Hesaplamayı yeni yönetmeliğe göre değiştirecek misiniz? Yaptığınız hizmet için çok teşekkür ederim.

M.Fatih Canbaz
27/06/2018 12:39
#1113

Teşvik yönetmeliği yine değişti. Bakma fırsatınız oldu mu acaba? Biz hesaplamayı pek anlamlandıramadık. Daha doğrusu anladığımız şekildeyse teşvik almak çok zorlaştı. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Saygılar Selamlar

Fatih
27/06/2018 13:04
#1114

Yeni yönetmelik yayınlandı
https://www.memurlar.net/haber/758558/akademik-tesvik-odenegi-yonetmeligi.html
Güncelleme gelecek mi?

kaya
27/06/2018 14:33
#1115

teşvıkler değişti. guncellermısınız.

Mahmut ÇELİK
27/06/2018 14:50
#1116

Merhaba, 27/06/2018 tarihinde yönetmelik tekrar değiştirilmiştir. Bilgilerinize

Serkan
27/06/2018 14:59
#1117

Merhabalar,
Bugün yeni teşvik yönetmeliği yayınlandı.
Yeni yönetmeliğe göre puanlama aracınızı bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim.

Ahmet Yakarcı
27/06/2018 16:53
#1118

Yeni yönetmelik yayınlanmış. Artık teşvik almak bir hayal. Zamanında biz de almıştık deriz artık.

Furkan
27/06/2018 17:17
#1119

Güncelleme ne zaman yapılacak yeni yönetmeliğe göre?

Necati Göker
27/06/2018 21:12
#1120

Hocam yeni yönetmeliğe göre akademik teşvik hesaplama robotu ne zaman kullanıma geçer.?

Mehmet Fatih Erkoç
27/06/2018 22:54
#1121

Akademik teşvik yönetmeliği tamamen değişti. Yeni yönetmeliğe göre düzenlemek baya zor olacaktır ama en yakın zamanda bekliyoruz yenisini...

E Ayd
28/06/2018 01:06
#1122

Bugün itibariyle yönetmelik değişti. Sistemi tekrar güncelleyebilir iseniz harika olur.

Ferdi Güraçar
28/06/2018 07:53
#1123

Hocam merhabalar. Yeni yönetmelik kapsamında otomasyonu yenileyecek misiniz?

ilker tısun
28/06/2018 10:07
#1124

Selamlar, yeni yönetmeliğe göre bir hesaplama aracı oluşturacak mısınız?

Ahmet
28/06/2018 10:32
#1125

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 2018/11834 nolu kararla 26/06/2018'de yeniden değişmiştir.

Deniz
29/06/2018 09:10
#1126

Haziran 2018 de değişen teşvik yönetmeliği için hesaplama aracı hazırlayabilirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar

Hüseyin Atasoy
29/06/2018 09:45
#1127

Yeni yönetmeliğe uygun hesaplama aracına şu sayfadan ulaşabilirsiniz:
Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı II

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 3 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 319 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 65 sorgu ile 0.233 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2024 Hüseyin Atasoy