AtasoyWeb - Hüseyin Atasoy
AtasoyWeb
Hüseyin Atasoy'un Programlama Günlüğü

Yardımcı Doçent Ünvanı Anketi

Yakın zamanda tartışmaya açılan yardımcı doçent ünvanının kaldırılması konusu ile ilgili düzenlediğimiz anketin sonuçları ve katılımcıların yorumları.

Her gün yüzlerce akademisyen tarafından ziyaret edilen Akademik Teşvik Puanı Hesaplama Aracı sayfasında, yardımcı doçent ünvanının kaldırılması ile ilgili olarak başlatılan mini anket sonlandırılmıştır.

Kısa olan tek soruluk ankete zaman ayırıp katılanlara aşağıdaki soru yöneltilmiştir:

Yardımcı Doçent ünvanı anketi

1 hafta boyunca katılıma açık kalan anketin sonuçları aşağıdaki gibi olmuştur:

Seçenekler Sayı Oran (%)
Evet 216 48,8
Hayır 170 38,5
Kararsızım 56 12,7
Toplam 442 100

Katılımcıların 82'si konu ile ilgili görüşlerini de paylaşmıştır. Paylaşılan görüşler, verilen yanıtlarla birlikte aşağıda yayınlanmıştır.

Yazar: Hüseyin Atasoy
Posted: 03/08/2017 18:13
Keywords: yardımcı doçent, ünvanın kaldırılması, anket
Comments are closed.

Comments (82)

 
01/08/2017 14:18
#63

[Kararsızım] kaldırılması eğer niteliksel olarak zayıf akademik nesillerin yetişmesine sebeb olacaksa kaldırılmasın eğer mevut hiyararşik yapı bilimsel objektif ve liyakata dayalı olarak değiştirilecek ve insanın bilgi birikimi ön plana alınıp farklı bir uyuglama yapılacaksa kaldırılması taraftarıyım.

 
01/08/2017 14:55
#64

[Hayır] Doçentlik kriterleri hafifletilmeli ve sözlü sınav kaldırılmalı.

 
01/08/2017 17:45
#65

[Kararsızım] Kaldırılması durumunda kadro bekleyen mevcut Dr'ların durumunun ne olacağı, mevcut Yrd. Doç. Dr.'ların durumunun ne olacağı, muhtemelen Doç. kriterlerinin değişecek olması, bu kriterlere göre plan yapanların durumlarının ne olacağı gibi sorular cevaplanmadığı sürece değişse ne olur değişmese ne olur?

 
02/08/2017 00:43
#66

[Evet] Dr olan herkes ders verebilmeli (bolum onayi olmadan) Maasi unvani alinca yardimci docent gibi artmali ve unide sadece dr doc dr ve prof dr olmali. Ya da yardimci docent olmyan yabancilarda sistem nasilsa bizde de oyle olmali...

 
02/08/2017 11:16
#67

[Evet] Bence akademisyenlerin gerçek anlamda ülkeye fayda sağlayabilmeleri açısından, yurtdışındaki dergilerde yayın yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmalı veya normal akademisyenlik çalışmaları ile 4-5 yılda hallolabilecek şekile getirilmeli... bence yayın şartı yerine belli değere sahip projeler ortaya koymayı bir kriter yapmalı... ama bu bile doçentlik için değil, profesörlük için olmalı... Bunlarla birlikte etik kriterleri daha etkin hale getirmeli, sözde bir doğruluk ve güven ortamı yerine, üniversitede öğrenime gelen hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerinin, gerçekten doğru ve dürüst olarak yetişmeleri sağlanmalı...

 
02/08/2017 12:52
#68

[Evet] Ülkemizde yardımcı doçentlik kadrosu maalesef bir şekilde torpil ve destek ile çıkıyor. ben doktoramı bitireli 2.5 sene oldu ama hala kadrodan ses yok. bizim gibi Öğr. Gör. Dr. kadrosunda veya Ar.Gör Dr. olanların özlük hakları şu anki yardımcı doçentler ile aynı tutulmalıdır. hem manen hem de maddi olarak kayıplarımız çok.. bu yüzden doktorası bitmiş olan arkadaşların belirli kriterleri taşıyorsa otomatik olarak özlük haklarının verilmesini istiyorum. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu gündeme getirdiği için çok teşekkür ederim. Bizim gibi yardımcı doçent olmak için desteği olmayan ama akademik çalışmalar yapanların bu şekilde özlük hakları verilirse çok güzel bir gelişme olacak diye düşünüyorum. adil olanda budur gelişmeleri merakla bekliyorum..

 
02/08/2017 13:29
#69

[Evet] Yrd. Doç. unvanı kaldırılmalı doktora mezunları doğrudan öğretim üyeliğine geçirilmelidir. Ayrıca doçentlik kriterleri hafifletilmelidir. Örneğin dil puanı 60 olabilir.

 
02/08/2017 15:04
#70

[Hayır] Bu kadronun karşılığı, başta Amerika ve İngiltere olmak üzere dünyanın en iyi üniversitelerinde mevcuttur. Doktora sonrası ara bir kadroya ihtiyaç vardır.

 
02/08/2017 16:23
#71

[Kararsızım] Anadolu gerçeğinde uygulamalarda kaldırıldığında sorun yaşanır. Taşrada derslere kim girecek. O zaman Dr. asistanlara ders yüklenmesi yapılabilmeli

 
02/08/2017 17:11
#72

[Evet] Mevcut yrd. doç.lar doç yapılmalı. Yeni doç olacaklar için ise yeni makul kriterler getirilmelidir.

 
02/08/2017 19:27
#73

[Hayır] Sorun yardımcı doçentlikte değil... sorun doçentlikte gereksiz sözlü sınavının olması ve dergipark üzerinden kalitesiz dergilerin yayın yapması

 
02/08/2017 22:22
#74

[Hayır] Yrd. Doç. lik nasıl doçentliğe engel oluyor anlamıyorum, bilakis çoğu köklü üniversitelerde araş.gör. dr bir öğretim elemanı bölümdeki hocaların baskısından ne yayın ne de proje yapabilir, oysaki bu kadro bu işi kolaylaştırır, öğretim üyesi ünvanı verir. Ayrıca kaliteli öğretim üyesi doçentliği kolaylaştırmakla nasıl sağlanır anlamış değilim, şartlar belki biraz daha hafifletilebilir ancak basite indirgenmesi kaliteli öğretim üyesi yetişmesini sağlamayacaktır. unutulmamalıki hala kendi makalesini yazamayan öğretim üyeleri var malesef, bu iş emek, çaba ve azim işidir.

 
02/08/2017 23:32
#75

[Hayır] Kaldırılmamalı ama ünvan/atama da üniversitelerin eline bırakılmamalı.

 
03/08/2017 09:57
#76

[Hayır] Atılması gereken adım bence akademisyenlerin Yardımcı Doçent kadrosunda neden emekliliklerine kadar kaldıkları araştırılmalı, karşılaştıkları sıkıntılar çözülmeli ve akademisyenler akademik yükselmeye teşvik edilmeli.

 
03/08/2017 10:03
#77

[Evet] Yardımcı doçentlik adı altında hiçbir şekilde akademik araştırmaya katılmayıp sadece canı istediğinde derslere girerek para kazanan akademisyenler için oluşturulmuş bu kadro kesinlikle kaldırılması gerekir.

 
03/08/2017 10:10
#78

[Evet] Doktora bitimine kadar olan yayınlarda dahil edilerek yayından geçen akademisyenlerin direkt doçentlik kadrosuna geçirilmesi en doğru karar olacaktır.

 
03/08/2017 10:56
#79

[Hayır] Yardımcı Doçentliğin kalkması yerine Araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri doktoralarını bitirmelerini takibinde kadro beklemeden doğrudan yardımcı doçent olmalıdır.

 
03/08/2017 13:02
#80

[Hayır] Doktorasını tamamlamış bilim insanının alanında danışmanı olmadan tek başına yürümesine belirli bir süre izin verilmelidir. Doçentlik yetisi kazanmamış olduğu için bu ara unvan her koşulda çok gereklidir.

 
03/08/2017 15:43
#81

[Hayır] Sorun ünvan meselesi değil bence. Bu ünvanın olduğu başka ülkelerde var. Bence asıl sorun doktorasını bitirmiş bilim insanların nasıl isdihtam edileceğine dair sistemsel bir sorun. Yrd. Doç olmadan derslere giremiyor, başka görevler alamıyor arş. gör. arkadaşlar. Bu konular direk maaşlara yansıdığı için önemli. Doktorasını bitiren birisi hemen şunu düşünüyor. Acaba kadro alabilir miyim? Bu endişe ortadan kalkmadıktan sonra ünvan olsa da olmasa da bişey değişmez. Bu kadro yerleşmeleri standart bir yapı ile kontrol edilse çok daha iyi olur diye düşünüyorum.

 
03/08/2017 15:55
#82

[Evet] Yard.Doç. lik ünvanı kaldırmalı fakat, Dr ünvanına sahip Araş.Gör'ne Yard.Doç. özlük hakları verilmelidir. Aksi taktirde bu durum Araş. Gör. lileri için büyük adaletsizlik olur. Çünkü dr ünvanı olduğu halde Araş. Gör ile Yard.Doç. kadrosundakiler farklı statüde değerlendiriliyor malesef. Oysaki Dr ile gelinen düzey, son eğitim düzeyidir ve aslolan ünvandır dr.

 
Şu an bu sayfada 1, blog genelinde 7 çevrimiçi ziyaretçi bulunuyor. Ziyaretçiler bugün toplam 1114 sayfa görüntüledi.
 
Sayfa 63 sorgu ile 0.281 saniyede oluşturuldu.
Atasoy Blog v4 © 2008-2023 Hüseyin Atasoy